Terug

Dr. M.S. (Marjolein) de Bruin-Weller

Dermatoloog

Overige functies

 • Hoofd Nationaal Expertisecentrum Eczeem
 • Ervaringsdeskundige systemische behandeling van CE (systemische immunosuppressiva en biologicals)
 • Leider onderzoeksgroep Chronische Allergische Ontsteking UMC Utrecht
 • Internationaal hoofdonderzoeker diverse eczeemstudies

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter richtlijn commissie Constitutioneel Eczeem
 • Voorzitter adviesraad Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)
 • Lid Domeingroep Allergie en Eczeem (NVDV)
 • Lid European Task Force of Atopic Dermatitis  (ETFAD)
 • Lid International Eczema Council (IEC)
 • Lid International Society of Atopic Dermatitis (ISAD)
 • Lid GA²LEN ADCARE Program and member of the ADCARE Task Force.
 • Lid HOME initiative (Harmonising Outcome Measures in Eczema)
 • Lid werkgroep Chronische Immuunziekten Horizonscan Zorginstituut Nederland