Terug

Dr. K.G.F. (Karin) Gerritsen

Internist-nefroloog

Aandachtsgebied

 • Dialyse

Wetenschappelijk onderzoek

Karin Gerritsen heeft een coördinerende rol bij de ontwikkeling van een draagbare kunstnier, een gezamenlijk initiatief van de Nierstichting, diverse universiteiten en bedrijven. Een draagbare kunstnier zal een grote stap voorwaarts betekenen voor de kwaliteit van leven van dialysepatiënten. Het geeft dialysepatiënten meer vrijheid en autonomie. Er wordt gestreefd naar betere en meer geleidelijke bloedzuivering dan met standaard dialyse. Er wordt een draagbare kunstnier ontwikkeld voor hemodialyse (Portable Artificial Kidney, PAK) en voor buikspoeling (peritoneale dialyse, WEAKID). Patiëntenstudies zullen naar verwachting binnen enkele jaren plaatsvinden. Het onderzoek richt zich daarnaast op de ontwikkeling van methoden om de huidige prototypes kleiner en beter te maken voor een ‘tweede generatie draagbare kunstnier’ (ontwikkeling van ureumsorbents (TTW), bio-artificial kidney (UMCU-UU-UT), electro-oxidatie (UMCU-UT), mixed matrix membranen (UMCU-UT, NOVAMEM)).

Publicaties

De publicaties van dr. K.G. (Karin) Gerritsen vindt u op Pubmed.

Persoonlijke prijzen, subsidies en onderscheidingen

Subsidies:
Hoofdaanvrager
 • EC-H2020-SC1-2016-2017_WEAKID_'Clinical validation of miniature wearable dialysis machine' (2017-2019), 3307k€
 • Preparation of clinical trials with the portable artificial kidney (2017-2019)(NeoKidney, 171 k€)
 • STW Open technology program ‘Development of a urea sorbent for dialysate regeneration’ (2015-2020), 744k€
 • In vivo testing of Portable Artificial Kidney 1.0 (NeoKidney, 2015-2017), 120k€
 • Renal Replacement Technology Grant ‘Safety analysis and optimization of electrochemical dialysate regeneration’ (Dutch Kidney Foundation), 260k€
 • ‘In vitro and in vivo validation of the wearable artificial kidney’ (Roche, 2014-2015), 20k€
 • ERA-EDTA Long-Term Fellowship ‘Clearance of ‘difficult to remove’ uraemic toxins by the wearable artificial kidney device iNephron’ (2012-2013), 30k€
Mede-aanvrager:
 • LSH-TKI- 'Novel non-thrombogenic membranes for removal of middle-sized molecules and protein-bound solutes from blood'_NOVAMEM (2017-2020), 768k€
 • Preclinical in vivo testing of mixed membranes for blood purification (2015-2016), 40k€
Talentprogramma:
 • Steyn Parvé programma (2017-2018)
 • Jacob Jongbloed Talent Society (2014-2015)