Terug

prof. dr. S.C.C.M. (Saskia) Teunissen

Hoogleraar Palliatieve zorg / Hospicezorg

Aandachtsgebieden

Specialisme

Wetenschappelijk onderzoek

 • Ontwikkeling landelijke symptoom database hospicepopulatie i.s.m. Integraal Kankercentrum Nederland en Associatie Hospicezorg Nederland
 • Concept analyse hospicezorg
 • Ontwikkeling PROMS patiënten in de palliatieve fase: Utrecht Symptoom Dagboek (USD), core set met populatie modules
 • Prevalentie/incidentie symptoom angst en ontwikkeling niet-farmacologische interventie set
 • Voorkeurshouding van sterven
 • Samenwerkingsmethodiek in lokale ketens rondom patiënten in de palliatieve fase
   

Publicaties

De publicaties van prof. dr. Teunissen vindt u op Pubmed.

Biografie

 • Studie: Gezondheidswetenschappen Rijksuniversiteit Maastricht
 • Datum promotie: 6 februari 2007
 • Titel proefschrift: In palliative care symptoms mean everything
 • Datum oratie: 5 november 2015
 • Titel oratie: Verbinden en Loslaten

 

Prof. dr. Teunissen  begon haar loopbaan in 1984 als verpleegkundige in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis en specialiseerde zich in de oncologie in het Radboud UMC in Nijmegen en later in de thuiszorgtechnologie en palliatieve zorg in de Daniel den Hoed Kliniek in Rotterdam. Zij studeerde in deeltijd gezondheidswetenschappen in Maastricht (doctoraal 1995). Ze deed promotie onderzoek naar symptomen van patiënten in de palliatieve fase (proefschrift 2007) in het UMC Utrecht in combinatie met project- en management functies binnen de medische oncologie& hematologie.
In 2010 werd zij directeur van academisch hospice Demeter en richtte zij daar een nieuwe leerwerkplaats in voor onderzoek en onderwijs.
In januari 2014 werd zij benoemd als hoogleraar palliatieve zorg en speciaal de hospicezorg. Zij werkt nog steeds met regelmaat als verpleegkundig consulent in de zorg voor patiënten in het hospice of thuis en is actief in vele regionale en landelijke functies gericht op de ontwikkeling van de palliatieve zorg.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht
 • Voorzitter Consortium Palliatieve Zorg Midden Nederland
 • Directeur/bestuurder Academisch Hospice Demeter
 • Bestuurslid Associatie Hospicezorg Nederland
 • Docent post- HBO opleiding palliatieve zorg Hogeschool Utrecht
 • Lid Raad van Advies V&VN Oncologie
 • Lid V&VN Palliatieve Zorg
 • Lid Commissie Wetenschap V&VN
 • Coach ambassadeurstrajecten V&VN
 • Bestuurslid Palliactief
 • Lid ZonMw commissie Palliantie
 • Redactielid Nederlands Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg
 • Lid European Association for Palliative Care

 

Interview

Persoonlijke prijzen, subsidies en onderscheidingen

 • Boerhaave prijs 2007

Overige functies

 • Verpleegkundig consulent hospicezorg
 • Oncologieverpleegkundige