Terug

Miskraam

Miskraam

Patiëntfolder

Lichamelijk herstel

Het lichamelijk herstel na een spontane miskraam of een curettage is meestal vlot. Gedurende één tot zes weken kunt u wat bloedverlies en bruinige afscheiding hebben. Het is verstandig met gemeenschap te wachten tot het bloedverlies voorbij is. Het zwanger worden op zich wordt door een miskraam niet bemoeilijkt en medisch is het niet nodig te wachten met opnieuw proberen zwanger te raken. De volgende menstruatie treedt na ongeveer vier tot zes weken op.

Wanneer moet u medische hulp inroepen?

Het is verstandig om in de volgende situaties de arts of verloskundige te waarschuwen:

 • Bij hevig bloedverlies (langdurig en meer dan een gewone menstruatie).
  Zeker bij klachten van sterretjes zien of flauwvallen moet u medische hulp  inroepen.
 • Bij aanhoudende klachten. Als u krampende pijn en/of hevig bloedverlies  blijft houden kan dit wijzen op een incomplete miskraam. Er is dan nog   een rest van de zwangerschap in de baarmoeder aanwezig. Een (nieuwe)    curettage kan dan nodig zijn.
 • Bij koorts. Een temperatuur van 38°C of hoger kan wijzen op een ontsteking in de baarmoeder, die eventueel behandeld moet worden met antibiotica.
 • Bij ongerustheid. 

Anti D Immunologie

Een onderdeel van de bloedgroep is de rhesusfactor. Je hebt rhesus negatief of rhesus positief bloed. Wanneer een vrouw met rhesus negatief bloed, zwanger is van een kind met rhesus positief bloed, dan kan dit problemen opleveren. Dit gebeurt zodra het bloed van het kind in aanraking komt met het bloed van de vrouw. De vrouw gaat dan bij een volgende zwangerschap antistoffen maken tegen de rhesusfactor van het kind. Het bloed van de moeder reageert als het ware vijandig op de rode bloedcellen van de baby. Om dit te voorkomen krijgen deze vrouwen een anti D injectie. In de volgende situaties krijgen vrouwen met rhesus negatief bloed een anti D injectie:

 • Een miskraam bij een zwangerschapsduur van meer dan 10 weken.
 • Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
 • Na een curettage ongeacht de zwangerschapsduur.

Behandeling uitklapper, klik om te openen

Wat als een miskraam is vastgesteld?

U kunt zelf niets doen om te voorkomen dat de miskraam optreedt. Er is dan ook geen behandeling mogelijk. U kunt kiezen tussen afwachten op het spontane beloop, medicamenteuze behandeling of het laten weghalen van het zwangerschapsweefsel door middel van een curettage.

Afwachten

Meestal komt een miskraam na het eerste bloedverlies binnen een aantal dagen op gang; soms duurt dit langer, zelfs tot een paar weken. Geleidelijk ontstaat krampende pijn in de baarmoeder en neemt het bloedverlies toe. De pijn verdwijnt vrijwel direct na een miskraam die normaal verloopt. Ook het bloedverlies vermindert dan snel en is vergelijkbaar met de laatste dagen van een menstruatie.

Voordelen van afwachten

U kunt er de voorkeur aan geven om af te wachten omdat een spontane miskraam een meer natuurlijke verloop geeft. Het verdriet kan thuis beleefd worden en eventuele complicaties van een curettage worden vermeden.

Nadelen van afwachten

Als u besluit om een spontane miskraam af te wachten, is het verstandig te bedenken hoe lang u wilt afwachten en dit met de arts te bespreken. Afwachten kan medisch geen kwaad en heeft geen gevolgen voor een nieuwe zwangerschap. Wel kan het emotioneel zwaar zijn. Ook kan door ruim bloedverlies of pijn of door een incomplete miskraam later alsnog een curettage nodig zijn. Zwangerschapsverschijnselen kunnen blijven bestaan zolang er zwangerschapsweefsel in de baarmoeder aanwezig is.

Medicamenteuze behandeling (Misoprostol)

U kunt gebruik maken van een geneesmiddel dat de miskraam op kan wekken, genaamd Misoprostol(Cytotec). Misoprostol is een middel dat niet voor het opwekken van een miskraam geregistreerd is, maar voor het voorkomen van maagzweren. Wel is uit onderzoek gebleken dat het middel effectief is voor het opwekken van een miskraam. De behandeling bestaat eruit dat u de voorgeschreven medicijnen op een afgesproken tijdstip thuis vaginaal inbrengt.

Voordelen van Misoprostol

Door gebruik van Misoprostol voorkom je mogelijk een curettage.

Nadelen misoprostol

Bij een gedeelte van de patiënten die het gebruiken moet er alsnog een curettage verricht worden in verband met achtergebleven resten van de zwangerschap.

Curettage

Bij een curettage verwijdert de gynaecoloog via een dun buisje (vacuumcurettage) of schrapertje (curette) via de schede en de baarmoedermond het zwangerschapsweefsel uit de baarmoeder. Dit kan onder algehele narcose plaatsvinden of onder locale verdoving, afhankelijk van het ziekenhuis. Bespreek dit met uw gynaecoloog.

Voordelen van curettage

Minder onzekerheid dan bij afwachten en minder verstoring van het normale leven.

Nadelen van curettage

Een curettage is een medische ingreep. Een zeldzaam voorkomende complicatie is het syndroom van Asherman: hierbij ontstaan verklevingen aan de binnenzijde van de baarmoeder. Deze kunnen de vruchtbaarheid nadelig beïnvloeden en moeten door middel van een operatie worden verwijderd in een later stadium. Een enkele keer komt een perforatie voor: het slangetje of de curette gaat door de wand van de baarmoeder. Meestal heeft dit geen gevolgen, maar soms is het verstandig een extra nacht in het ziekenhuis te blijven. Vaak krijgt u dan antibiotica. Een andere complicatie is een incomplete curettage, waarbij een rest van de miskraam achterblijft. Dit gedeelte kan alsnog spontaan naar buiten komen maar ook kan het nodig zijn hiervoor een tweede curettage te moeten ondergaan. 

Lichamelijk herstel

Het lichamelijk herstel na een spontane miskraam of een curettage is meestal vlot. Gedurende één tot zes weken kunt u wat bloedverlies en bruinige afscheiding hebben. Het is verstandig met gemeenschap te wachten tot het bloedverlies voorbij is. Het zwanger worden op zich wordt door een miskraam niet bemoeilijkt en medisch is het niet nodig te wachten met opnieuw proberen zwanger te raken. De volgende menstruatie treedt na ongeveer vier tot zes weken op.

Wanneer moet u medische hulp inroepen?

Het is verstandig om in de volgende situaties de arts of verloskundige te waarschuwen:

 • Bij hevig bloedverlies (langdurig en meer dan een gewone menstruatie).
  Zeker bij klachten van sterretjes zien of flauwvallen moet u medische hulp  inroepen.
 • Bij aanhoudende klachten. Als u krampende pijn en/of hevig bloedverlies  blijft houden kan dit wijzen op een incomplete miskraam. Er is dan nog   een rest van de zwangerschap in de baarmoeder aanwezig. Een (nieuwe)    curettage kan dan nodig zijn.
 • Bij koorts. Een temperatuur van 38°C of hoger kan wijzen op een ontsteking in de baarmoeder, die eventueel behandeld moet worden met antibiotica.
 • Bij ongerustheid.

Leven met uitklapper, klik om te openen

Na een miskraam kunt u een moeilijke tijd hebben. Verdriet, schuldgevoelens, ongeloof, boosheid en een gevoel van leegte zijn veel voorkomende emoties. Het is moeilijk aan te geven hoeveel tijd hiervoor nodig is. Schuldgevoelens zijn bijna nooit terecht. Het is het verstandig te praten over uw gevoelens met uw partner, familie, vrienden of arts.

Een volgende zwangerschap

Een volgende zwangerschap verloopt in de meeste gevallen goed, ook bij vrouwen die meer dan één miskraam hebben doorgemaakt. Als u zwanger wilt worden is het sowieso verstandig gezond te leven.

Hulporganisaties

Er bestaat geen landelijke hulporganisatie die zich speciaal richt op vrouwen die een miskraam doormaakten. Niettemin kan een aantal (plaatselijke) instanties behulpzaam zijn bij het beantwoorden van vragen en bij het zoeken van hulp en steun in de woonomgeving: Project Lotgenotencontact bij Miskramen. 

Humanitas, Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening en Samenlevingsopbouw. Sarphatistraat 4 1017 WS Amsterdam Postbus 71; 1000 AB Amsterdam 

tel. (020) 523 11 00  fax (020) 622 73 67

Freya, patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek
Postbus 476, 6600 AL Wijchen
tel./fax (024) 645 10 88
Website: www.freya.nl

FIOM, Stichting Ambulante FIOM
Centraal Bureau Kruisstraat 1, 5211 DT ‘s-Hertogenbosch
tel. (073) 612 88 21  fax (073) 612 23 90

Boeken

Marianne Cuisinier en Hettie Janssen. Met lege handen. Houten: Unieboek, 2e dr. 1997. 
ISBN 90 269 6699 7.

Annemarie van der Meer. Ongekend verlies, wat als je zwangerschap misloopt. Uitgeverij Sirene/Amsterdam. 
ISBN 97 890 5831 4819

Zorgkosten uitklapper, klik om te openen

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Wilt u een afspraak maken of hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek gynaecologie.

Polikliniek Gynaecologie

Telefoonnummer: 088 755 88 80
De afdeling is bereikbaar van 08.00 - 16.00 uur.
Overige contactgegevens

Samenwerking met Bergman Clinics

UMC Utrecht gynaecologen zien nieuwe patiënten met gynaecologische klachten voor onderzoek en eventuele behandelingen in Bergman Clinics. Zowel UMC Utrecht als Bergman Clinics streven naar ‘Juiste zorg op de Juiste plek’ en kwalitatief hoogstaande gynaecologische zorg met korte toegangstijden. Op die manier maakt het UMC Utrecht ruimte voor de huidige en vooral toekomstige patiënten die meer specialistische zorg nodig hebben of voor patiënten met een complexe achtergrond.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet