Kanker

Behandeling borstkanker moet meer maatwerk zijn

Tumoren die ogenschijnlijk van hetzelfde soort zijn, reageren bij borstkanker heel verschillend op dezelfde behandeling. Hierdoor worden sommige patiënten overbehandeld, met nadelige bijwerkingen als gevolg. Er is meer maatwerk nodig. Een studie naar nieuwe technieken die dit mogelijk maken, krijgt een Europese subsidie van 1,6 mln. 

Ruim 15.000 vrouwen worden jaarlijks geconfronteerd met de diagnose borstkanker. Hoewel de tumoren en ook de uitkomst ná een behandeling erg kunnen verschillen, zijn er relatief weinig verschillen ín de behandeling van de ziekte. “Met nieuwe technieken kunnen we tijdens de diagnose veel beter voorspellen hoe tumoren zich gaan ontwikkelen waardoor de behandeling meer maatwerk wordt en tussentijds aangepast kan worden”, zegt Kenneth Gilhuijs, associate professor en coördinator van het onderzoek in het UMC Utrecht. “Therapie moet intensief zijn als het moet, maar minder als het kan.”

Vroegtijdig in kaart

Om dit realiseren heeft het UMC Utrecht voor deze samenwerkingsstudie met Philips en andere partners ruim 1,6 miljoen euro ontvangen van het Europese programma Horizon2020. Het gehonoreerde onderzoek is onderdeel van LIMA (Liquid Biopsies and Imaging for improved Cancer Care), een groot onderzoek waaraan verschillende ziekenhuizen en bedrijven in Europa deelnemen. Het heeft als doel om bij patiënten met onder andere borstkanker, op het moment van diagnose, met beeld- en bloedanalyse te voorspellen hoe de tumor reageert op de bestaande therapie. Doordat borstkanker hele diverse vormen omvat, kent iedere patiënt een eigen specifiek ziekteverloop. Zelfs tumoren die ogenschijnlijk van hetzelfde soort zijn, reageren verschillend op dezelfde behandeling.

Betere karakterisering

Het onderzoek moet leiden tot een betere karakterisering van de kanker op genetische en functionele eigenschappen, zowel bij de diagnose als tijdens de behandelingsfasen. Ook zal onderzocht worden hoe eventuele medicijnresistentie vroegtijdig kan worden ontdekt. ‘Als dit lukt, bied je patiënten niet alleen meer ziektevrije overleving, maar ook de best mogelijke kwaliteit van leven. Dit heeft positieve impact op het leven van de borstkankerpatiënt.’

Europese subsidie

Horizon2020 is hét Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie in Europa. Het programma biedt kansen voor iedere organisatie of ondernemer die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Naast de divisie Beeld van het UMC Utrecht zijn onder meer het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en de afdelingen Pathologie, Chirurgie en Medische Oncologie bij het LIMA-onderzoek betrokken. 

Verder lezen?

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Reageer als eerste

Reacties

Reageer

Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen.