hart en hartritme

Onderzoek bestraling bij hartritmestoornissen

Onderzoek bestraling bij hartritmestoornissen

Onder coördinatie van het UMC Utrecht start het consortium STOPSTORM deze maand een Europees onderzoek naar bestraling bij hartritmestoornissen. Voor deze bestraling komen patiënten in aanmerking die lijden aan ‘ventrikeltachycardie’ ofwel het fibrilleren van de hartkamers. 

Deze patiënten, waarbij de kamers van het hart te snel slaan, worden nu veelal behandeld met medicatie of door implantatie van een ICD. Dit is een defibrillator die met stroomstootjes corrigerend optreedt wanneer de hartslag ontregeld is. Zo’n ICD is iets groter dan een pacemaker en kan ingrijpen bij levensbedreigende hartritmestoornissen.

Bestraling bij 30-50 procent
Bij aanhoudende ritmestoornissen die onvoldoende reageren op therapie, ondergaan patiënten een invasieve katheterablatie. Het doel van de studie door het STOPSTORM consortium is om de optie van een bestralingsbehandeling te onderzoeken bij patiënten bij wie de klachten aanhouden na katheterablatie. Hiervoor komt 30 tot 50 procent van deze patiëntengroep in aanmerking. Dit gaat in Nederland in totaal om ongeveer 5.000 patiënten per jaar, waarvan dan uiteindelijk mogelijk 2.000 in aanmerking komen voor een bestralingsbehandeling.  

Resultaten in kaart brengen
Een consortium van 31 instellingen in acht Europese landen start met het behandelen van deze patiënten in studieverband. De behandeling, die ook toegepast wordt in de longoncologie, bestaat uit een hoge dosis bestraling, toegediend in één sessie. Radiotherapeut-oncoloog Joost Verhoeff leidt het onderzoek vanuit het UMC Utrecht. Hij zegt: ‘Sinds 2014 wordt deze behandeling al aangeboden bij verschillende instellingen. Helaas zijn de effecten niet overal goed gevolgd. Met het consortium stellen we een grote dataset van enkele honderden patiënten samen om zo de resultaten goed in kaart te brengen.’

Europees validatiecohort
Belangrijkste doel van het STOPSTORM consortium is dan ook het creëren van een Europees validatiecohort om de werkzaamheid en veiligheid te bepalen in een grote populatie patiënten met ventrikeltachycardie. Dit validatiecohort omvat dus alle patiënten in Europa die deze nieuwe behandeling krijgen. Ook helpt de informatie om inzage te krijgen in welke dosis moet worden toegediend en hoe.

Harteraad versterkt STOPSTORM
Expertisecentrum Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt patiënten in het project. Harteraad is de patiëntenvereniging voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Zij helpen mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. STOPSTORM is Europees onderzoek dat gefinancierd is met EU Horizon 2020-subsidie van 7.1 miljoen euro.

Voor meer informatie: http://www.stopstorm.eu/ of volg het op Twitter @stopstormEU en Linkedin.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet