Terug

Centrale Biobank

Centrale Biobank

Voor medisch-wetenschappelijk onderzoek is lichaamsmateriaal van patiënten nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om bloed of stukjes weefsel. Het doel van het wetenschappelijk onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de genetische, biochemische en celbiologische processen die ten grondslag liggen aan ziekten. Zonder dit lichaamsmateriaal is dit wetenschappelijk onderzoek niet mogelijk.

Laboratorium handeling

Lichaamsmateriaal is erg belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Soms weten onderzoekers niet van tevoren welke studies er in de nabije toekomst zullen komen. Daarom is het handig als we lichaamsmateriaal opslaan zonder dat nog precies duidelijk is welk onderzoek eraan komt. Voor het opslaan van lichaamsmateriaal vragen we eerst toestemming aan de patiënt zelf of zijn/haar familie. 

Soms wordt lichaamsmateriaal afgenomen bij specifieke patiëntengroepen zonder dat bekend is voor welk specifiek wetenschappelijk onderzoek dit zal worden gebruikt.

Ook dat kan de biobank opslaan. Daarnaast blijft er soms lichaamsmateriaal over van een medisch-wetenschappelijk onderzoek . Als de deelnemer toestemming heeft gegeven, kan de biobank dat bewaren voor ander toekomstig onderzoek.

Hebt u bezwaar tegen gebruik van resterend lichaamsmateriaal en/of uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs? Of dat van iemand voor wie u verantwoordelijk bent/het gezag voert? U kunt dan dit digitale bezwaarformulier invullen en meteen verzenden. 

Kaderreglement Biobanking uitklapper, klik om te openen

De Centrale Biobank in het UMC Utrecht is opgericht om menselijk lichaamsmateriaal bestemd voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek te verzamelen, indien nodig te bewerken, op te slaan onder gecontroleerde omstandigheden, te beheren en vervolgens weer uit te geven voor specifiek medisch wetenschappelijk onderzoek.

De Centrale Biobank slaat alleen lichaamsmateriaal op en geeft het alleen uit nadat een onafhankelijke commissie van het UMC Utrecht heeft vastgesteld dat voldaan wordt aan het reglement dat het UMC Utrecht hiervoor heeft opgesteld. Onder andere is in dit reglement vastgelegd waarover  patiënten moeten worden geïnformeerd en waarvoor zij toestemming moeten geven. Daarnaast is vastgelegd waaraan het specifieke toekomstige wetenschappelijk onderzoek moet voldoen.

Informatie over de interne procedures voor onderzoekers om toetsing door de onafhankelijke commissie, de Toetsingscommissie Biobanken, is te vinden op de website van de Toetsingscommissie Biobanken

Gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek uit de Centrale Biobank door externe onderzoekers kan worden aangevraagd via een samenwerking met een onderzoeker van het UMC Utrecht. De verantwoordelijk voor het lichaamsmateriaal blijft bij de UMC Utrecht onderzoeker liggen.  

Het UMC Utrecht kent een kaderreglement biobanken (ook in het Engels beschikbaar als Biobank Regulations). 

ISO9001-certificering uitklapper, klik om te openen

Met de oprichting van de Centrale Biobank (CBB) streeft het UMC Utrecht naar een uniforme, hoogwaardige opslag en integraal beheer van alle verschillende collecties (deelbiobanken) van menselijk lichaamsmateriaal en bijbehorende (persoons)gegevens.

Voor het behalen van het gewenste kwaliteitsniveau heeft de CBB een kwaliteitssysteem opgezet waarin alle processen zijn beschreven en navenant worden uitgevoerd.

Om aantoonbaar te maken dat alle processen state-of-the-art zijn, heeft de biobank ISO9001-certificering aangevraagd. Dit proces heeft er toe geleid dat de biobank sinds april 2015 ISO9001-gecertificeerd is (certificaatnummer 2175592).

Jaarverslag uitklapper, klik om te openen

Hier vindt u het jaarverslag over 2022.

Contact uitklapper, klik om te openen

Liesbeth Niemans (manager Biobank)
UMC Utrecht 
locatie WKZ, kamer KC.00.076.0
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Nederland

e.g.niemans@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet