Terug

Computer Ondersteund Onderwijs

Voor docenten, opleiders en medewerkers zijn verschillende faciliteiten voor computer ondersteund onderwijs (COO) beschikbaar. Wilt u hier gebruik van maken? Doorloop dan deze stappen.

Docenten/opleiders van de universitaire opleidingen en UMC Utrecht Academie

  1. Heeft u zaalnummer(s) ontvangen via de roosteraar via het reguliere aanvraagproces? Dan kun je meteen door naar stap 3.
  2. Reserveer de zaal volgens het gewone aanvraagproces via de roosteraar.
  3. Heb je van de roosteraar zaalnummer(s) ontvangen? Vraag dan applicaties en accounts aan via het COO-aanvraagformulier  

Overige aanvragen

  1. Zaalruimte reserveren via het zaalreserveringsformulier
    Lees ook de reserveringsvoorwaarden en tarieven
  2. Heeft u van de roosteraars zaalnummer(s) ontvangen als reactie op de aanvraag via het zaalreserveringsformulier? Vraag dan applicaties en accounts aan via het COO-aanvraagformulier

Let op: het Computer Ondersteund Onderwijs (CLz-X + laptops) is overgegaan naar de 'Digitale Werkplek' (DW). Dit betekent dat u binnen het Onderwijscentrum alleen gebruik kunt maken van centraal beschikbaar gestelde applicaties. U kunt zelf geen lokale applicaties installeren of starten.

Contact

Amanuensis

Studielandschap (SLS)

Feedback

Wij horen graag uw opmerkingen, vragen of aanvullingen over de COO-aanvraag. Daarmee kunnen wij de dienstverlening verder verbeteren. 

Deel uw feedback met ons

Meer informatie