Terug

Toekomstgericht opleiden: een nieuw geneeskunde curriculum

Toekomstgericht opleiden: een nieuw geneeskunde curriculum

Veranderingen in de zorg gaan hand in hand met veranderingen in de opleiding, daarom is er een herziening van het geneeskunde curriculum in voorbereiding.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Wie? uitklapper, klik om te openen

Het managementteam van het Onderwijscentrum van UMC Utrecht hecht belang aan een nieuw en toekomstgericht curriculum, om studenten van nu op te leiden tot bekwame artsen voor de zorg van morgen. Zij steunt dan ook de keuze van opleidingsdirecteur Annet van Royen om twee senior projectleiders op dit project aan te stellen: Lenneke Ainsworth en Marielle Jambroes. Samen met een breed kernteam en een bachelor- en master curriculumherzieningscommissie zetten zij de lijnen uit voor het nieuwe curriculum.

De curriculumcommissie heeft op basis van al die input een missie, visie, kernwaarden en programmadoelen en -eisen opgesteld.

Waarom? uitklapper, klik om te openen

Het huidige curriculum is verouderd en niet meer in lijn met maatschappelijke veranderingen. De laatste grote verandering van de bachelor stamt uit 1999. Het Raamplan 2020 geneeskunde legt in de eindtermen van de opleiding meer focus op thema’s zoals preventie, medische technologie en planetary health. Samen met de strategie van het Onderwijscentrum ‘De Nieuwe Utrechtse School’ vormen dit de uitgangspunten voor het nieuwe curriculum.

Wanneer? uitklapper, klik om te openen

De urgentie voor een nieuw curriculum is groot. Het kernteam ontwikkelt in 2023 een blauwdruk van het nieuwe curriculum. In 2024 wordt dat verder uitgewerkt en de implementatie van de eerste onderdelen staat gepland in september 2025.

Hoe? uitklapper, klik om te openen

Het nieuwe curriculum is van ons allemaal: het UMC Utrecht, studenten, patiënten, onze extramurale zorgpartners, de affiliatie ziekenhuizen en alle andere professionals met wie we samen zorg verlenen. Daarom nodigt de kerngroep alle partners uit om via de klankbordgroepen mee te denken en input te leveren. We hopen dat velen met ons meedenken in de volgende cruciale fase. In 2023 organiseren we regelmatig sessies om updates te delen en denkkracht te vragen op specifieke thema’s. Wil je tussentijds op de hoogte blijven? Neem dan contact met ons op.

Contact: HerzieningGNK@umcutrecht.nl

Nieuws uitklapper, klik om te openen

April 2024: Concept ontwerp curriculumherziening Geneeskunde is klaar
De Utrechtse opleiding Geneeskunde krijgt een heel nieuw leerplan, of: curriculum. In 2025 gaan de nieuwe bachelor en master van start. Deze maand werd weer een mijlpaal bereikt: het concept ontwerp, opgesteld samen met studenten, docenten én patiënten, is klaar. Lees meer>

Verwante onderwerpen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet