Terug

Student Centraal

Student Centraal

Intensiever en kleinschalig onderwijs, verdere docentprofessionalisering en effectieve studentbegeleiding. Dat zijn de drie thema’s met als doel meer kwaliteit van onderwijs. Dit gebeurt met de Kwaliteitsgelden, ook wel studievoorschotmiddelen genoemd. Daarnaast is er het Nationaal Programma Onderwijs (NPO): dit investeringsprogramma is gericht op de opvang van de gevolgen van de coronacrisis voor (leerlingen en) studenten en zet in op studentenwelzijn en -begeleiding.

Onderwijs in het lab met studenten en docent

Kwaliteitsgelden uitklapper, klik om te openen

Door de invoering van het leenstelsel in 2015 zijn deze gelden namelijk vrijgekomen voor investering in het hoger onderwijs. Alle hoger onderwijsinstellingen hebben plannen gemaakt hoe de gelden in te zetten. Ook de faculteit Geneeskunde heeft kwaliteitsafspraken opgesteld aan de hand van drie thema’s.


Kwaliteitsafspraken

De Universiteit Utrecht heeft ervoor gekozen om de Kwaliteitsgelden in te zetten op drie van de zes door het ministerie van OCW opgestelde thema’s:

 1. Intensiever en kleinschalig onderwijs.
 2. Docentprofessionalisering.
 3. Begeleiding studenten, inclusief toegankelijkheid en gelijke kansen.

De faculteit Geneeskunde is voor de gekozen koers uitgegaan van onderwijsstrategie De Nieuwe Utrechtse School, vastgelegd in de UMC Utrecht-strategie Connecting Worlds. 

Dynamisch en flexibel

Duurzame verbetering van onderwijs: alle plannen zijn een samensmelting van geplande curriculuminnovaties vergezeld van een toekomstbestendiger onderwijs, onder de onzekere omstandigheden door COVID-19. 

Onderwijsverbetering doen we samen. Onze plannen zijn daarom gebaseerd op de input van studenten, docenten en medezeggenschap vanuit de O&O-Raad. Indien nodig worden ze dus ook bijgesteld met álle betrokkenen.

Thema’s uitgelicht

We vinden de drie door de UU benoemde thema’s alle even belangrijk en zien ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat betreft thema 1 kunnen we constateren dat we al veel kleinschalig onderwijs in huis hebben. Dit wordt waar nodig uitgebreid met werkvormen die nog meer activerend zijn. Hiervoor is een continue kritische blik nodig op de huidige leer- en toetsingsactiviteiten, en ook op de vraag of de toets de juiste leeractiviteiten stimuleert. 

Verder zijn voor het ontwikkelen en geven van effectief onderwijs goed opgeleide en gekwalificeerde docenten nodig (thema 2), die zich in hun onderwijstaak gewaardeerd en gesteund weten, en zich verder kunnen ontwikkelen. En ten slotte wat betreft thema 3: een proactieve en extra persoonlijke begeleiding van studenten is en blijft een voorwaarde voor succes.

Meer informatie over de plannen per thema vind je terug in het Plan kwaliteitsgelden.

Voortgang

We houden vinger aan de pols van alle plannen, verbeteringen, innovaties op de drie thema’s én van de resultaten. Een continue kritische blik, niet alleen van de thematrekkers en de programmaorganisatie, maar ook van studenten, docenten, de O&O-raad, de Universiteit Utrecht en NVAO. We willen immers tijdig signaleren of en waar extra inspanning nodig is. 

Voor maximale synergie en duurzame kwaliteitseffecten blijven we verbindingen zoeken binnen en tussen de drie thema’s, evenals binnen onze vier academische opleidingen. Dit houdt in dat de opleidingen onderling best en good practices uitwisselen, ook met andere UU-faculteiten en in binnen- en buitenland. Nieuwe en bestaande netwerken worden versterkt.

Kennis en ervaringen willen we delen. Hiervoor zullen we onderwijscolloquia en symposia aanbieden aan studenten, docenten en andere geïnteresseerden. Ook delen we onze innovaties op congressen en in wetenschappelijke tijdschriften. 

De voortgang wordt per kalenderjaar en per thema beschreven in de voortgangsrapportage kwaliteitsgelden.

Programmaorganisatie

De Kwaliteitsgelden – inclusief een omvangrijk budget en veel medewerkers die de komende jaren alle aan de slag met de drie thema’s en de doelen – zijn van wezenlijk belang voor de onderwijskwaliteitsverbeteringen.

Hierbij is het essentieel dat we de verschillende innovaties op wetenschappelijke basis ontwerpen en valideren. Dat zij zijn bestendigd, dat we expertise bieden, delen en borgen. We gaan uit van een doeltreffende voortgang. Dit kan niet zonder een goede en professionele programmaorganisatie. 

Het programmamanagement

Prof. dr. Harold van Rijen - regievoerder
Dr. Anita Jacobs - manager onderzoek en validatie
Marloes Boterman Msc - programmamanager

Verantwoordelijkheid voor de thema’s

 • Thema 1 Intensiever en kleinschalig onderwijs
  Biomedische wetenschappen: Dr. Gönül Dilaver
  Biomedical Sciences: Prof. dr. Harold van Rijen
  Geneeskunde: Dr. Annet van Royen
  Klinische gezondheidswetenschappen: Dr. Mirelle Stukstette
 • Thema 2 Docentprofessionalisering
  Prof. dr. Marieke van der Schaaf
 • Thema 3 Begeleiding studenten, inclusief toegankelijkheid en gelijke kansen
  Martine Koppenhol MSc

Nationaal Programma Onderwijs uitklapper, klik om te openen

De gevolgen van de coronacrisis voor (leerlingen en) studenten opvangen – dat is het doel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Vanuit dit landelijke investeringsprogramma heeft ook de Universiteit Utrecht (UU) – en daarmee de faculteit Geneeskunde – middelen ontvangen, die onder andere worden geïnvesteerd in intensieve studentbegeleiding en studentenwelzijn. Studenten(organisaties) en medewerkers kunnen voorstellen voor de besteding doen.

Lees meer over het NPO

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet