Terug

Harmen Tiddens Society

Harmen Tiddens Society

Het UMC Utrecht is een universitair medisch centrum waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg, voor patiënt en samenleving wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en toegepast. Het onderwijs in het UMC Utrecht kenmerkt zich door voortdurende innovatie die toonaangevend is voor nationale en internationale ontwikkeling. De Harmen Tiddens Society for Distinguished Educators (HTS) van het UMC Utrecht verenigt docenten en onderwijsvernieuwers in het gezondheidszorg onderwijs die deze missie dragen.

Activiteiten uitklapper, klik om te openen

Harmen Tiddens Erepenning

Het HTS bestuur reikt een jaarlijks een HTS ...

Educational Grand Lecture

Elk jaar rond eind mei wordt de HTS Educational ...

Masterclasses

Volgend op de Educational Grand Lecture worden ook jaarlijks masterclasses ...

Hijmans van den Bergh Onderwijsprijs

De Hijmans van den Bergh Onderwijsprijs wordt ...

Openbare lessen

Onder auspiciën van de Harmen Tiddens Society worden leden van het ...

Onderwijscolloquium

Het UMC Utrecht organiseert al sinds 1999 onderwijscolloquia, tot circa zes ...

Harmen Tiddens Onderwijsfonds uitklapper, klik om te openen

Geven

Donaties door medewerkers van het UMC Utrecht of door organisaties aan het onderwijsfonds zijn van harte welkom. 

Doneer via de webshop

Wie doneert voor tenminste tien euro kan gratis het boek 'Kijken, Kunst en ...

Krijgen

De Harmen Tiddens Society for Distinguished Educators heeft een fonds ingesteld dat bedoeld is voor de ondersteuning van docenten die een onderwijscarrière ambiëren. Sinds 2019 wordt hieruit de competitieve Harmens Tiddels Small Grant gefinancierd, bedoeld voor het dekken van de kosten voor deelname aan de Harvard Macy Educator's Course in Boston. Een call voor deze grant zal voor de zomer van 2020 uitgaan. Bij voldoende vulling kunnen in de toekomst ook andere onderwijs carrière ondersteunende initiateven worden gefinancierd.

Portretfoto Harmen Tiddens

Over Harmen Tiddens

Harmen Tiddens (1923 - 2002) was een kinderarts, zelf opgeleid in de jaren ...

Aanmeldingsprocedure uitklapper, klik om te openen

Iedereen die betrokken is bij onderwijs en opleiden binnen het UMC Utrecht en een (deeltijd) aanstelling bij het UMC Utrecht heeft, kan lid worden van de Harmen Tiddens Society. Via het lidmaatschap maakt u deel uit van een community voor docenten en opleiders die kennis wil delen en ontwikkelen om nog boeiender, beter, uitdagender onderwijs te geven. Het lidmaatschap van de HTS –en in het bijzonder als Distinguished Educator- betekent een erkenning van een grote belangstelling, ontwikkeling en prestaties in het onderwijs binnen het UMC Utrecht. De HTS biedt een platform voor verdere ontwikkeling en voor steun bij onderwijsprojecten en bijdragen aan congressen, deelname aan netwerken, hulp bij literatuur zoeken, carrièreadvies en het stimuleren van internationale samenwerkingen. 

Er zijn twee soorten lidmaatschap van de Harmen Tiddens Society: algemeen lid en distinguished educator lid. 

Bekijk de tabel om het geschikte lidmaatschap te vinden. 

Aanvragen voor lidmaatschap kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend en worden voor Algemeen lid doorlopend beoordeeld.

Aanvragen voor Distinguished Educator lid worden eenmaal per jaar beoordeeld door de toelatingscommissie van de HTS.  De uiterste datum voor indienen van aanvragen daarvoor is 30 maart. In april komt de commissie bijeen voor de beoordeling.

Aanmeldformulier Harmen Tiddens Society

Wilt u lid worden van de Harmen Tiddens Society? Lever dan de voor u gewenste lidmaatschapsvorm benodigde documenten in. De documenten dienen als één gecombineerd pdf-bestand te worden gestuurd naar hts@umcutrecht.nl onder vermelding van de gewenste lidmaatschapsvorm. Formats zijn per lidmaatschapsvorm hierna opgenomen.

Bestuur en commissies uitklapper, klik om te openen

Bestuursvoorzitter

Prof. dr. Olle ten Cate 

Bestuursleden

Dr. Mariken de Krom
Prof.dr. Reinier Hoff
Prof. dr. Marieke van der Schaaf
Prof. dr. Manon Kluijtmans
Drs. Lisette van Bruggen (secretaris-bestuurslid)

Van Distinguished Educators binnen de Harmen Tiddens Society wordt verwacht dat zij deelnemen aan een van onderstaande commissies of een rol vervullen binnen het bestuur.

 • Toelatingscommissie Harmen Tiddens Society
  De commissie die aanvragen voor lidmaatschap als Distinguished Educator beoordeelt.
 • Commissie van advies Associate Professor Teaching
  De commissie die adviseert over benoemingen tot Associate Professor Teaching en van benoemde AP’s de organisatie van Openbare Lessen aanstuurt
 • Onderwijscolloquiumcommissie
  De commissie die de planning en inhoudelijke onderwerpen van de onderwijscolloquia bepaalt en sprekers hiervoor selecteert.
 • Harmen Tiddens Onderwijsfondscommissie
  De commissie die aanvragen voor een bijdrage uit het onderwijsfonds voor educatieve vernieuwingsprojecten beoordeelt en adviseert over toekenning.

Contact uitklapper, klik om te openen

Ambtelijk secretariaat

Drs. Lisette van Bruggen
088 755 3498
Manon Sakkers-Burer
088 755 3450
hts@umcutrecht.nl