Terug

Harmen Tiddens Society

Harmen Tiddens Society

Wij verenigen docenten en onderwijsvernieuwers in het onderwijs binnen de gezondheidszorg. 

In het UMC Utrecht maken, toetsen, delen en passen we kennis toe over gezondheid, ziekte en zorg voor patiënt en samenleving. Ons onderwijs kenmerkt zich door voortdurende innovatie die toonaangevend is voor nationale en internationale ontwikkeling. De Harmen Tiddens Society brengt docenten en onderwijsvernieuwers die deze onderwijsmissie dragen samen.

Harmen Tiddens Erepenning uitklapper, klik om te openen

Het HTS bestuur reikt een jaarlijks een HTS erepenning uit aan een Dedicated Educator in het gezondheidszorgonderwijs van internationaal toonaangevende statuur. De penning wordt uitgereikt tijdens de HT Educational Grand Lecture die de laureaat houdt.

Bekijk het reglement

HT Educational Grand Lecture uitklapper, klik om te openen

De Harmen Tiddens lezing, of Harmen Tiddens Educational Grand Lecture, is een van de jaarlijkse hoogtepunten die de Harmen Tiddens Society organiseert en wordt uitgesproken door de invloedrijkste wetenschappers en ontwikkelaars van onderwijs in de gezondheidszorg. 

Hijmans van den Bergh Onderwijsprijs uitklapper, klik om te openen

We reiken de Hijmans van den Bergh Onderwijsprijs jaarlijks uit aan een docent in het UMC Utrecht als openlijke waardering voor uitzonderlijke onderwijsprestaties met invloed op generaties studenten.

Procedure en voordacht HB Onderwijsprijs 2023

Laureaten

Openbare lessen uitklapper, klik om te openen

Leden van het wetenschappelijk personeel van het UMC Utrecht die recent zijn benoemd tot Associate Professor Teaching verzorgen onder auspiciën van de Harmen Tiddens Society een Openbare Les over een onderwerp dat bepalend zal zijn voor hun academische activiteiten naast het onderwijs.

Bekijk de uitnodiging van de openbare les van Astrid Freriksen 

Bekijk de uitnodiging van de openbare les van Marco van Brussel en Marielle Jambroes

Bekijk de opname van de openbare les van Marije Hennus (31 maart 2022)

Onderwijscolloquium uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht organiseert al sinds 1999 onderwijscolloquia, tot circa zes keer per jaar. Onderwijscolloquia zijn open bijeenkomsten met een actief karakter, voor docenten en andere geïnteresseerden over onderwerpen die relevant zijn voor onderwijs en leren. Leden van de Harmen Tiddens Society nemen deel in de colloquiumcommissie.

Voorbeelden van thema's:

  • Onderwijs van A tot Z: wie is Generatie Z?
  • Onderwijs in tijden van COVID-19 
  • Duurzaamheid in het (bio)medisch onderwijs
  • Interprofessioneel onderwijs: met elkaar in plaats van naast elkaar

Afscheidsrede prof. Olle ten Cate uitklapper, klik om te openen

Op 31 augustus sprak Prof. Olle ten Cate zijn afrondingsrede getiteld ‘Health Professions Education: Retrospective and Prospective’ uit ten overstaan van een volle zaal in Gasthuis Leeuwenbergh en groot online publiek.

Tijdens de lezing heeft Olle ten Cate zijn visie op medisch onderwijs verwoord. Zijn persoonlijke reflecties hebben een goed beeld gegeven van hoe Olle geïnspireerd raakte door het medische onderwijs: Van de medische zorg in vorige eeuwen, tot aan de anatomische en klinische lessen die hij heeft genoten in Amsterdam. De revolutionaire curriculumherzieningen bij Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam in de jaren1980 vormden een bron van inspiratie die een landmark geweest. De ervaringen die Olle daar twee decennia heeft opgedaan, leidden in 1999 tot zijn overstap naar de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht, waar hij als hoogleraar medisch onderwijs decennialang innovaties heeft uitgedacht. De afrondingsrede was ingebed in een programma waarin Olle in de spotlights werd gezet, niet alleen om zijn inhoudelijke bijdragen aan het Medisch Onderwijs maar vooral ook op meer persoonlijk vlak, in zijn rol als begeleider van diverse promovendi en medewerkers.

Eén van de meest invloedrijke innovaties op medisch onderwijs, zijn de ‘Entrustable Professional Activities’, ook wel EPA’s genoemd. Olle heeft dit concept ontwikkeld en geconcretiseerd voor de werkvloer in het ziekenhuizen en zorginstellingen. Momenteel worden niet alleen de medische vervolgopleidingen tot medisch specialist en de zorgopleidingen tot verpleegkundig specialist maar ook tal van andere opleidingstrajecten in de gezondheidzorg gestoeld op het werken met EPA’s. Bovendien is deze invloed van EPA-gestuurd onderwijs niet beperkt tot nationaal niveau, maar er wordt er nu wereldwijd gewerkt met EPA’s. Dit laatste is mede gedreven door de honderden wetenschappelijke publicaties van Olle en zijn collega’s, congressen en ook door de goedbezochte, internationale online EPA-cursus die hij heeft opgezet.

De Harmen Tiddens Society heeft besloten om voor deze uitzonderlijke contributie aan het wereldwijde medisch onderwijs Olle de erepenning toe te kennen. Deze penning is eerder uitgereikt aan andere wereldleiders in het vakgebied medisch onderwijs.

Tineke Westerveld fonds uitklapper, klik om te openen

Het HTS Tineke Westerveld fonds is opgericht op de Dag van het Onderwijs van het UMC Utrecht in 2021. Het fonds is een continuering van het Harmen Tiddens fonds dat is opgericht op initiatief van Em. Prof. Dr. Olle ten Cate vanuit de visie om de ontwikkeling van docentcarrières in het UMC Utrecht te bevorderen. In ere van het leven van Prof. Dr. Tineke Westerveld is op 9 december 2021 het HTS Tineke Westerveld fonds opgericht.

Tineke’s enorme betrokkenheid bij het leerklimaat van de geneeskundeopleiding is tot op de dag van vandaag een bron van inspiratie voor de gehele onderwijsorganisatie van het UMC Utrecht. Door het oprichten van het HTS Tineke Westerveld fonds krijgen alle onderwijscollega’s de mogelijkheid om zich te ontwikkelen naar een hoger niveau.

Commissie

Het fonds wordt beheerd door een breed-georiënteerde commissie vanuit verschillende onderdelen van de UMC Utrecht organisatie. De commissie stemt de bestedingsdoelen ook af met Diederik van Dorth, Tineke’s partner.

Per 9 december 2021 bestaat de commissie uit:

  • Prof. Freek Hoebeek (voorzitter)
  • Prof. Marieke van der Schaaf
  • Prof. Dr. Olle ten Cate
  • Dr. Annet van Royen
  • Dr. Vigfus Sigurdsson

Aanvragen

Het fonds is bedoeld voor collega’s van alle ontwikkelingsniveaus (promovendus tot hoogleraar) die deelname aan een cursus, workshop of congres overwegen waarvoor geen financiering beschikbaar is via de reguliere paden. Hierbij kan gedacht worden aan deelname aan internationale cursus, zoals de Harvard Macy Educator’s Course voor ervaren onderwijsprofessionals. N.B. Docentprofessionalisering via de interne BKO, SKO en TSP opleidingen komen niet in aanmerking, want die worden via de Graduate School of Life Sciences en UMC Utrecht divisies gefinancierd.

Het formulier voor aanvragen bij het HTS Tineke Westerveld fonds wordt hier binnenkort gepubliceerd.

Donaties door UMC Utrecht divisies, directies en externe organisaties zijn van harte welkom. Er kan contact opgenomen worden met Dhr. Thijs Bekkers van het bedrijfsbureau van het UMC Utrecht onderwijscentrum onder vermelding ‘donatie HTS Tineke Westerveldfonds’ en kostenplaatsnummer R5218.

Initiatieven vanuit Tineke Westerveld fonds

Zakkaartje Westerveld framework

Aanmelden nieuwsbulletin HTS uitklapper, klik om te openen

Via aanmelding word je op de hoogte gehouden van alle activiteiten die door de HTS worden georganiseerd.

Aanmeldformulier nieuwsbulletin HTS

Aanmelden voor HTS uitklapper, klik om te openen

Iedereen die betrokken is bij onderwijs en opleiden binnen het UMC Utrecht en een (deeltijd) aanstelling bij het UMC Utrecht heeft, kan lid worden van de Harmen Tiddens Society. Aanvragen voor lidmaatschap kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

Via het lidmaatschap maakt u deel uit van een community voor docenten en opleiders die kennis wil delen en ontwikkelen om nog boeiender, beter, uitdagender onderwijs te geven. De HTS biedt een platform voor verdere ontwikkeling en voor steun bij onderwijsprojecten en bijdragen aan congressen, deelname aan netwerken, hulp bij literatuur zoeken, carrière advies en het stimuleren van internationale samenwerkingen. 

Naar het aanmeldformulier

Invulformulieren

Wil je lid worden van de Harmen Tiddens Society? Lever dan de benodigde documenten in. De documenten dienen als één gecombineerd pdf-bestand te worden gestuurd naar hts@umcutrecht.nl 

Bestuur en commissies uitklapper, klik om te openen


Bestuur

Prof. dr. Freek Hoebeek (voorzitter)
Drs. Lisette van Bruggen (ambtelijk secretaris)
Prof. dr. Marieke van der Schaaf

Commissies

Van Dedicated Educators binnen de Harmen Tiddens Society wordt verwacht dat zij deelnemen aan een van onderstaande commissies of een rol vervullen binnen het bestuur.

Toelatingscommissie

De commissie die aanvragen voor lidmaatschap als Distinguished Educator beoordeelt.

Commissie van advies Associate Professor Teaching 

De commissie die adviseert over benoemingen tot Associate Professor Teaching en van benoemde AP’s de organisatie van Openbare Lessen aanstuurt

Onderwijscolloquiumcommissie 

De commissie die de planning en inhoudelijke onderwerpen van de onderwijscolloquia bepaalt en sprekers hiervoor selecteert.

Onderwijsfondscommissie 

De commissie die aanvragen voor een bijdrage uit het onderwijsfonds voor educatieve vernieuwingsprojecten beoordeelt en adviseert over toekenning.

Contact uitklapper, klik om te openen

Ambtelijk secretariaat

Drs. Lisette van Bruggen
hts@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet