Terug

Onderzoek van onderwijs

Onderzoek van onderwijs

Samen verrichten wij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van toekomstbestendig onderwijs en opleiden in de gezondheidszorg. Zo willen wij meer inzicht krijgen in het opleiden van professionals voor de gezondheidszorg van morgen. 

Kern van ons onderzoek

Validatie
Het vergroten van kennis over hoe professionals leren en hoe je hun leer/werkomgevingen daarvoor kunt optimaliseren

Translatie
Het verbinden van onderzoek met de praktijk

Innovatie
Bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijsinnovaties voor de gezondheidszorg.

Ons onderzoek is gericht op de lerende (toekomstige) zorgprofessional in interactie met de leer- en werkomgeving. Hoofdlijnen in ons onderzoek zijn:

  •  (Adaptieve) expertise ontwikkeling van zorgprofessionals
  • (Interprofessionele en patiënten) feedback
  • Gepersonaliseerd leren
  • Multidisciplinair en interprofessioneel onderwijs
  • Entrustable professional activities
  • Inclusiviteit

Deze opsomming is geordend van het niveau van de lerende naar het niveau van de leeromgeving en -cultuur.

Opleiden van promovendi uitklapper, klik om te openen

Er worden bij ons veel promovendi opgeleid, vaak in samenwerking met andere afdelingen of onderzoeksgroepen. Promovendi ontvangen naast individuele begeleiding een leergang van maandelijkse intensieve bijeenkomsten in de zogeheten Cyclus Theorie en Literatuur van Medisch Onderwijs. Dit is een driejarig programma van 27 bijeenkomsten waar promovendi ieder moment kunnen instromen.

Daarnaast wordt voor promovendi en andere onderzoekers van onderwijs in de gezondheidszorg de maandelijkse onderzoeksbijeenkomst Onderzoek In Progress georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden bij Astrid Duin-Outmaijjer via A.G.Outmaijjer-2@umcutrecht.nl.

Coördinatie en begeleiding

Prof. dr. Marieke van der Schaaf
Dr. Renske de Kleijn
Prof. dr. Olle ten Cate

Onderzoek uitklapper, klik om te openen

Samenwerking uitklapper, klik om te openen

University of California, San Francisco

Sinds 2010 worden in samenwerking met University of California, San Francisco promovendi in de VS begeleid die in Utrecht promoveren, onder het programma The UCSF-UMC Utrecht Collaborative Doctoral program in Health Professions Education, voor 4 tot 6 promovendi uit de VS.

Coördinatie en begeleiding

Prof. dr. Olle ten Cate
Prof. dr. Marieke van der Schaaf

Meer informatie