Terug

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Team Kwaliteitszorg heeft tot taak een kwaliteitscultuur te stimuleren waarin we in gezamenlijkheid werken aan het behouden en continue verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Visie uitklapper, klik om te openen

Team Kwaliteitszorg gelooft in het verbinden van de structuurkenmerken van het kwaliteitssysteem (regels, procedures en planning) met de waarden, houdingen en handelingen van alle betrokkenen.

Team Kwaliteitszorg verzamelt systematisch data over onderwijs en zet dialogen op met verschillende gremia en betrokkenen op alle niveaus. Het kwaliteitssysteem is daarmee cyclisch (plan-do-check-act), en vooral belegd in het handelen van alle betrokkenen. Een deugdelijk kwaliteitssysteem maakt de kwaliteit van onderwijs transparant en biedt mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren en continue verbetering na te streven.

Het kwaliteitssysteem van de Faculteit Geneeskunde staat beschreven in de Facultaire kwaliteitsgids. De kwaliteitsgids vormt, met al haar onderdelen en de relatie tot de externe kwaliteitszorg, de ruggengraat van ons kwaliteitssysteem. De kwaliteitsgids is in visie zo opgezet dat zij van toepassing is voor alle opleidingen van de Faculteit Geneeskunde. De opleiding specifieke kwaliteitskaders worden in studiejaar 2022-2023 in samenwerking met de opleidingen van de Faculteit samengesteld en zullen als supplementen worden toegevoegd aan de Facultaire kwaliteitsgids.

Werkzaamheden uitklapper, klik om te openen

Team Kwaliteitszorg adviseert, monitort en coördineert de kwaliteitszorg in de Faculteit Geneeskunde en daarbuiten. Dit doet het team door:

  •  het waarnemen en signaleren van informatie over de kwaliteit van onderwijs, 
  • het begrijpen en analyseren van de data voortkomend uit die informatie,
  • het plannen van gesprekken met betrokkenen over de begrepen en onbegrepen informatie, 
  • het plannen van acties, zoals vervolganalyses, verbetermaatregelen, aanpassing van beleid of strategie,
  • het uitvoeren van deze acties in samenwerking met betrokkenen.

Ter ondersteuning van de kwaliteitszorg draagt het team ook zorg voor het uitvoeren en rapporteren van evaluaties in de opleidingen, zowel op cursusniveau als op curriculumniveau. Wil je meer weten over deze gegevensverwerking, klik dan hier.

Ook ondersteuning bij de voorbereiding van accreditatie en visitatie van opleidingen behoort tot onze werkzaamheden. Dit kan bestaan uit het aanleveren van evaluatiegegevens, inhoudelijke advisering, procesbegeleiding en/of het verlenen van feedback op conceptteksten.

Contact uitklapper, klik om te openen

Neem contact op voor advies, ondersteuning of andere vragen via: kwaliteitszorg-onderwijs@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet