Terug

Onze kerntaken

Zorg

We bieden kwalitatief goede, doelmatige en ‘state of the art’ zorg aan patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben voor zelden voorkomende of moeilijk behandelbare aandoeningen (topreferente en topklinische zorg) passend binnen het opgestelde zorgprofiel. We zorgen ervoor dat ook nevendiagnoses integraal behandeld kunnen worden. Patiënten hebben een regierol in de behandeling en ervaren onze mensgerichte betrokkenheid en veiligheid in de zorg. 

Onderwijs

We bieden onderwijs aan studenten en talenten, zoals (bio)medische onderzoekers, artsen en andere zorgverleners om topprofessionals op te leiden, die bijdragen aan kennisontwikkeling in en voor de gezondheidszorg; voor de zorg nu en voor de zorg van morgen. Studenten en patiënten betrekken we bij de ontwikkeling van ons onderwijs. We bieden ontplooiingsmogelijkheden en een klimaat van continue vernieuwing. 

Onderzoek

We verrichten wetenschappelijk onderzoek dat geconcentreerd is in zes multidisciplinaire programma’s, waarin ook de zorg is geïntegreerd om de zorg van morgen tot stand te brengen. De vraag van patiënten en de maatschappij vormen het belangrijkste vertrekpunt voor ons onderzoek. Op deze manier zorgen we ervoor dat wetenschappelijke resultaten snel ten goede komen aan de patiënt - ‘from bench to bedsite’. 

Duurzaamheid

Het UMC Utrecht wil bijdragen aan een gezond leven en een gezonde maatschappij, ook voor de generaties na ons. Door zorg, onderwijs en onderzoek aan te bieden die toekomstbestendig is, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht. We willen dat duurzaam handelen vanzelfsprekend is bij alles wat we doen. En daarin willen we een voorbeeld zijn voor anderen. Daarom hebben we in 2013 gekozen voor de brede invulling van duurzaamheid; people, planet, profit, ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Sinds 2015 is duurzaamheid verankerd in onze bedrijfsstrategie Connecting U.

Digital health

Het UMC Utrecht zet sterk in op zorgvernieuwing. Dit doen we door samen met onder andere patiënten, huisartsen en andere zorgaanbieders een naadloos zorgtraject voor patiënten te creëren en patiënten meer zelf de regie te geven. Hierbij maken we gebruik van ICT en mobiele eHealth technologie, zoals apps en thuismonitoringapparatuur.

Lees meer eHealth en data analytics

Samenwerkingen

Onze doelen realiseren kunnen we niet alleen. In de samenwerkingen die we aangaan met andere ziekenhuizen en/of zorg- en kennisinstellingen in de regio en daarbuiten, is de stem van onze patiënten en de zorgprofessionals/verwijzers voor en met wie wij werken leidend. We willen hun vraag zo goed mogelijk beantwoorden. Zorg op de juiste plaats en ‘de zorg van morgen’ zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten. Dit vraagt in veel gevallen om een regionale aanpak en ICT-oplossingen, die onder andere gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen mogelijk maken. Het UMC Utrecht deelt graag haar kennis en kunde op dit gebied.