Terug

BKO-Leergang; op naar een kwalificatie als universitair docent

Voor het behalen van een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) is didactische kennis op een aantal gebieden nodig die je in de praktijk kunt toepassen. Hoe past de leercyclus van Kolb bij het ontwerpen van onderwijs, hoe bewaak je Constructive Alignment? Wat zijn de best passende activerende werkvormen en hoe helpen nieuwe media daarbij? Hoe activeer en motiveer je studenten in een werkgroep? Hoe maak je goede toetsvragen en beoordeel je leerresultaten? Al deze onderwerpen en meer komen aan bod in deze leergang.

Docent Geneeskunde met lesmateriaal

Programmabeschrijving

In deze leergang trek je bijna een jaar lang op met een groep collega’s die ook hun BKO willen behalen. Samen woon je bijeenkomsten bij waarin via presentaties, discussies en diverse oefeningen de theoretische kennis over alle relevante onderwijsonderwerpen voor de BKO aan bod komen. Op basis van concrete opdrachten vertaal je die theorie naar je eigen onderwijspraktijk.  Tussen die bijeenkomsten door oefen je met verschillende vormen van onderwijs geven, onderwijs ontwerpen en toetsvragen maken. 

Ook vraag je feedback aan studenten, observeer je collega’s en wissel je ervaringen uit met je medecursisten tijdens intervisiebijeenkomsten. Gaandeweg reflecteer je op je eigen ontwikkeling als docent en verzamel je voorbeelden ter onderbouwing van je reflectie in je portfolio. Aan het eind van de leergang zou je dan alles compleet moeten hebben om je porfolio in te kunnen dienen en het beoordelingsgesprek te kunnen voeren.

Meer informatie over de inhoud en de opzet van de BKO-leergang vind je in deze brochure.

Ingangseis

Je moet tijdens de leergang actief zijn in het onderwijs, in staat worden gesteld om alle bijeenkomsten bij te wonen en om alle opdrachten in de praktijk uit te voeren. Om te kijken of dit voor je haalbaar is, vindt eerst een intake plaats. Als blijkt dat de leergang de beste passende route is, teken je een overeenkomst met je leidinggevende en kun je je inschrijven.

Je moet ook in het bezit te zijn van een Solis account omdat gebruik wordt gemaakt van de Elektronische leeromgeving Blackboard.

Duur van de training

De leergang duurt van september t/m juni of van februari t/m november. De tijdsverdeling vind je in de brochure en de precieze data op het inschrijfformulier.

Leerdoel

De leergang is gebaseerd op de UU-criteria voor de BKO (zie bijlage 1 in de brochure).
Met het behalen van een BKO-certificaat toon je aan dat je zelfstandig kunt functioneren als allround docent.
Na afloop van de leergang heb je:

  • Didactische kennis opgedaan over alle voor de BKO vereiste onderwerpen.
  • Praktische onderwijservaring opgedaan met alle aspecten van de BKO (ontwerpen, geven en toetsen van onderwijs aan groepen en begeleiden en beoordelen van individuele studenten).
  • Een portfolio opgebouwd waaruit je ervaring blijkt, duidelijk wordt hoe je de geleerde theorie in praktijk hebt gebracht en waaruit blijkt dat je je bewust bent van je sterke en  ontwikkelpunten als docent.