Terug

Management I

Management I

En dan ben ik specialist…. Dan moet ik wel weten hoe ik moet omgaan met zorgverzekeraars, met de divisieleiding, met de Raad van Bestuur. Hoe kan ik in het ziekenhuis als specialist invloed uitoefenen. Hoe komt mijn inkomen / omzet tot stand? Hoe ga ik al die medewerkers aansturen? Wat zijn de voor- en nadelen van loondienst of in een maatschap? Wat kan ik delegeren aan andere professionals?

Aios volgen cursus

Over het programma uitklapper, klik om te openen

In de cursus Management I word je voorbereid op de dynamische omgeving waarin je als specialist komt te werken: het ziekenhuis, de medische staf, een maatschap of vakgroep. De cursus bestaat uit een combinatie van ‘colleges’, interactieve besprekingen en vaardigheidsoefeningen. Tevens komen je eigen ervaringen aan bod. 

Onderwerpen van deze cursus:

  • De Nederlandse gezondheidszorg: organisatie, financiering en bekostiging ziekenhuiszorg. 
  • De organisatie van een ziekenhuis, de medische staf, het medisch specialistisch bedrijf en marktwerking. 
  • Do’s en don’ts binnen verandermanagement
  • Kenmerken van de maatschap/ vakgroep. Preventie van en omgaan met conflicten. 

Leerdoelen uitklapper, klik om te openen

  • Je hebt inzicht in de wijze waarop de gezondheidszorg anno nu is georganiseerd en gefinancierd en hoe het inkomen van de medisch specialist tot stand komt.
  • Je weet hoe de medische staf en het medisch specialistisch bedrijf is georganiseerd, je kent de relatie met de ziekenhuisorganisatie en je hebt inzicht in machtsverhoudingen. 
  • Je bent op de hoogte van wetgeving die belangrijk is voor praktijkuitoefening. 
  • Je kent de do’s en don’ts binnen verandermanagement.
  • Je kent de kenmerken van de maatschap/vakgroep, met zaken als de rol van vertrouwen, delegeren, conflicten en mandaat geven. 

Voor wie? uitklapper, klik om te openen

De cursussen zijn bestemd voor alle aios in de Utrechtse OOR (Onderwijs en Opleidingsregio) die onder de formele eindverantwoordelijkheid van regionale hoofdopleiders in het UMC en St. Antonius ziekenhuis in opleiding zijn, dat wil zeggen ook voor aios die in dit kader werkzaam zijn in een perifere kliniek. Hierbij is deelname mogelijk tot uiterlijk 6 maanden na voltooiing van de opleiding.

Deze cursus is met name geschikt als je in de eerste fase van de opleiding zit: jaar 1 t/m 3.

Informatie uitklapper, klik om te openen

Duur cursus: 2 dagen aaneengesloten
Maximum aantal deelnemer: 18 

Data, kosten en inschrijven

* Op alle cursussen zijn de Inschrijfvoorwaarden aios van toepassing

Contact uitklapper, klik om te openen

cursussenaios@umcutrecht.nl of 088-75 53451 (ma, di, do)