Terug

Management II

Hoe wordt een beleidsplan geschreven? Is een beleidsplan gebakken lucht of moet ik het serieus nemen? Hoe wordt een budget opgesteld? Hoe komen productieafspraken en het budget van mijn afdeling tot stand? Hoe onderhandel ik met mijn maten in de maatschap en met de Raad van Bestuur? Tevens wordt aandacht besteed aan persoonlijke leiderschap en solliciteren. 

Aios volgen cursus

Over het programma

Deze module bestaat uit een combinatie van ‘colleges’, interactieve besprekingen en vaardigheidsoefeningen. 

Programma-onderdelen:

 • Organisatie, functioneren en bekostiging zorg. 
 • Het maken van een beleidsplan voor een maatschap/vakgroep.
 • Verschil positioneel en principieel onderhandelen en de belangen van ziekenhuis/ specialist.
 • Persoonlijk leiderschap: je kernwaarden, drijfveren en persoonlijke SWOT-analyse. Zelfmanagement en preventie burn-out.  
 • Werving en selectie van medisch specialisten. 
 • Solliciteren: vragen die je kunt verwachten en soorten vragen die je kunt stellen.

Leerdoelen

 • Je weet hoe de gezondheidszorg wordt gefinancierd.
 • Je beschikt over kennis over de ziekenhuisorganisatie en het functioneren van de maatschap/vakgroep.
 • Je kunt op hoofdlijnen een beleidsplan (voor een maatschap) maken.
 •  Je kent de verschillen tussen positioneel en principieel onderhandelen. Je kunt belangen hanteren. 
 • Je kent je eigen kernwaarden en drijfveren. 
 • Je weet wat jouw energiegevers en –energievreters zijn en de signalen van burn-out.
 • Je weet hoe de toelating tot de maatschap/vakgroep en het ziekenhuis gaat. 
 • Je bent voorbereid op de soorten vragen die je kunt verwachten bij het solliciteren en je hebt geoefend met het houden van een sollicitatiegesprek. 
 • Je weet waar je op moet letten bij het kiezen van nieuwe collega’s in combinatie met teamvorming.

Voor wie?

De cursussen zijn bestemd voor alle aios in de Utrechtse OOR (Onderwijs en Opleidingsregio) die onder de formele eindverantwoordelijkheid van regionale hoofdopleiders in het UMC en St. Antonius ziekenhuis in opleiding zijn, dat wil zeggen ook voor aios die in dit kader werkzaam zijn in een perifere kliniek. Hierbij is deelname mogelijk tot uiterlijk 6 maanden na voltooiing van de opleiding.

Deze cursus is met name geschikt als je in de tweede fase van de opleiding zit: jaar 4 t/m 6.

Informatie

Duur cursus: 2 dagen aaneengesloten
Maximaal aantal deelnemers: 18

* op alle cursussen zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van toepassing

Contact en vragen