Terug

Medewerker operatieve zorg

Tijdens de opleiding tot medewerker operatieve zorg leer je hoe je de chirurg bij een operatieve behandeling van de patiënt kunt assisteren. Je krijgt les in medische basisvakken en je leert analyseren welke taken je gaat uitvoeren tijdens de operatie. Je oefent technische vaardigheden, zoals het aangeven van instrumentarium en de bediening van diverse apparaten. Ook leer je goed samenwerken met de andere professionals op de operatiekamer.

Opleidingsprogramma

De opleiding medewerker operatieve zorg is een inservice-opleiding. Dit betekent dat je onder de verantwoordelijkheid en op kosten van je werkgever wordt opgeleid. Je hebt een leerwerkovereenkomst met een zorginstelling. De theorie van de opleiding volg je aan de UMC Utrecht Academie, de praktijk volg je in de zorginstelling waar je werkt.
De opleiding duurt 2 jaar en start met een beroepsvoorbereidende periode van 18 weken. De opleiding start 1 keer per jaar in oktober. 

1. Beroepsvoorbereidende periode

De beroepsvoorbereidende periode (BVP) bestaat uit een oriëntatie op het werkveld en kennismaking met de patiënt op het operatiecomplex en/of behandelkamer. Hier maak je kennis met je functie, het werk en de patiëntenzorg.

2. Beroepsspecifieke periode

In de tweede fase van de opleiding tot medewerker operatieve zorg leer je andere beroepsspecifieke competenties, zoals omlopen, instrumenteren en assisteren. Je krijgt inzicht in de factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van patiëntenzorg op pre-, per- en postoperatief gebied. 

3. Afsluitende fase

Je leert in het afsluitende deel hoe je collega's in opleiding kan ondersteunen en hoe je invloed hebt op het verbeteren van de kwaliteit van patiëntenzorg in de pre-, per- en postoperatieve fase.

Overige informatie

Doelgroep

Je kunt deelnemen aan de opleiding tot medewerker operatieve zorg als je een leerwerkovereenkomst (dienstverband) hebt met een zorginstelling (ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum). Ook moet je minimaal een mbo-diploma (niveau 3) hebben of een inservice opleiding tot ziekenverzorgende. 

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding duurt 2 jaar en start met een beroepsvoorbereidende periode van 18 weken. 

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn €9.080,- (collegejaar 2020-2021) en zijn voor rekening van de werkgever. 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie

De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding ontvang je een CZO-diploma.

Aanmelden

Voordat je je in kunt schrijven voor deze opleiding moet je solliciteren bij een zorginstelling (ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum).  Als je wordt aangenomen sluit je eerst een leer-werkovereenkomst af met de zorginstelling. Daarna kun je je aanmelden voor de opleiding via de portal van de UMC Utrecht Academie. Onder voorbehoud van voldoende opleidingsplaatsen in de ziekenhuizen en behandelcentra start deze opleiding mogelijk weer in het voorjaar van 2021.

Vrijstelling

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen? Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Maartje Verhoeckx:

Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie: