Terug

Onderwijs in kleine groepen (docenten)

Werkgroep onderwijs in kleine groepen neemt in het Utrechts curriculum een centrale plaats in. Het is daarom haast vanzelfsprekend dat iedere docent die actief is in onze academische opleidingen deze training heeft gevolgd.

Docent geeft les in theoriezaal

Programmabeschrijving

In deze training komen tips en aandachtspunten voor het werken in kleine groepen aan de orde. Vanuit de theorie en praktijk worden enkele groepsdynamische en onderwijskundige achtergronden van deze werkvorm belicht. Zowel voor de omgang met de individuele student in de groep als de omgang met de groep als geheel.

In oefeningen gebaseerd op door de deelnemers ingebrachte casuïstiek worden tijdens de training mogelijke werkwijzen in werkgroepen gesimuleerd en verkend. Door reflectie op de eigen rol in het groepsproces worden er leerpunten gevonden en besproken. Ook wordt u gevraagd een werkgroep van een collega te observeren en deze feedback te geven.

Een tweetal opdrachten maakt deel uit van deze training

  1. Voorafgaand aan het eerste dagdeel wordt de deelnemers gevraagd een casus te schrijven van een zelf meegemaakte moeilijke lessituatie
  2. Deelnemers wordt gevraagd om tussen de twee dagdelen op stagebezoek te gaan bij een werkgroep in één van de lopende blokken van het nieuwe curriculum.

Duur van de training

2 dagdelen

Leerdoel

Na afloop van deze training heeft u:

  • basale kennis van groepsdynamische en onderwijskundige achtergronden van onderwijs in kleine groepen
  • basisvaardigheden om interacties en processen in werkgroepen te observeren, te benoemen en te analyseren
  • kennis van verschillende mogelijkheden tot het doen van interventies in groepen
  • inzicht in de eigen rol en het gedrag en de effecten daarvan in een onderwijssituatie
  • kennis over feedback geven volgens de regels van Pendleton

Ingangseis

U dient in het bezit te zijn van een Solis account. Voor het maken van de opdrachten en het informeren over de stage wordt gebruikt gemaakt van de Elektronische leeromgeving Blackboard.