Terug

Patiëntveiligheid en Kwaliteit

Vroeg of laat raakt vrijwel iedere zorgverlener betrokken bij een incident; soms leidt dit tot onbedoelde schade bij de patiënt. Hoe ontstaat een incident? Onderzoek toont aan dat er meerdere dingen verkeerd moeten gaan voordat een incident ontstaat. Als het misgaat, wat dan?

Aios volgen cursus

Over het programma

In de cursus ‘Kwaliteit en (patiënt)veiligheid’, leer je om een incident te bezien in de context van alle handelingen en afspraken die hieraan vooraf zijn gegaan. Hierdoor verschuift de aandacht van de schuldvraag naar het bedenken van structurele oplossingen om de veiligheid voor de patiënten en AIOS te verbeteren. De cursus is interactief. Vanaf het eerste moment zul je je persoonlijk betrokken voelen. Steeds wordt ruimte gegeven voor het uitwisselen van eigen gevoelens en ervaringen.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Verschillende interpretaties van kwaliteit en de realiteit.
 • Context scheppen met o.a. systeemdenken, human factors, just culture, safety I & safety II.
 • Juridische consequenties.
 • Casuïstiek uit de praktijk.
 • Als het mis gaat: hoe blijf je in gesprek met de patiënt, hoe ga je er zelf mee om, hoe ga je met een collega om die een fout heeft gemaakt?

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus: 

 • Heb je inzicht in de factoren die de kans op onbedoelde schade aan patiënten vergroten en je kunt signalen hiervan herkennen in je dagelijkse praktijk.
 • Kun je proactief en prospectief bijdragen aan de veiligheid op je eigen afdeling.
 • Heb je zicht op de belangrijkste juridische consequenties van incidenten en fouten en de werkwijze van het tuchtrecht. 
 • Kun je een relatie leggen tussen patiëntveiligheid en juridische aspecten van werken in de zorg.
 • Weet je welke gespreksvaardigheden je helpen in het geval van incidenten en je bent je bewust van je eigen voorkeurstijl in communicatie. 
 • Weet je hoe te handelen in het geval je zelf te maken krijgt met een incident.
 • Weet je hoe je steunend kunt zijn in de omgang met collega’s na een incident.

Voor wie?

De cursussen zijn bestemd voor alle aios in de Utrechtse OOR (Onderwijs en Opleidingsregio) die onder de formele eindverantwoordelijkheid van regionale hoofdopleiders in het UMC Utrecht en het Antoniusziekenhuis in opleiding zijn, dat wil zeggen ook voor aios die in dit kader werkzaam zijn in een perifere kliniek. Hierbij is deelname mogelijk tot uiterlijk zes maanden na voltooiing van de opleiding. 

Informatie

Duur cursus: 1 dag (8.30 - 17.00 uur)
Aantal aios per cursus: maximaal 20 deelnemers
Voorbereiding: voor de training ontvang je een voorbereidende opdracht in de vorm van het lezen van artikelen en het raadplegen van een  website

* op alle curssusen zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van toepassing

Contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op met: