Terug

Recoveryverpleegkundige

Tijdens de opleiding tot recoveryverpleegkundige leer je alles over de zorg voor de postoperatieve patiënt op de recoveryafdeling.

Opleidingsprogramma

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte en heeft de volgende modules:

Module Anesthesie en Farmacologie

Anesthesietechnieken en wat die betekenen voor de verpleegkundige observaties en interventies in relatie tot de gebruikte anesthesietechniek. De meest voorkomende medicatie in de direct postoperatieve fase, waarbij de indicatie, werking, bijwerking en de verpleegkundige aspecten uitgangspunt zijn.

Module Basis Acute zorg

Basis voor de bewaking van de vitale functies en het systematisch observeren van de patiënt met behulp van de ABCD-methodiek. Het observeren en juist interpreteren van de vitale functies.

Module Vervolg Acute Zorg

Het 12 afleidingen ECG, de verschillende vormen van shock en de bijbehorende observaties, complicaties en interventies. Ook verstoringen in de elektrolytenbalans, verschillende medicatie binnen de acute zorg, de temperatuurregulatie en wat dit betekent voor de verpleegkundige interventies.

Module Basis Beademing

Stabiliseren van de ademhaling bij de patiënt door middel van invasieve beademing. De beademde patiënt observeren, gegevens interpreteren, bijbehorende interventies toepassen en de situatie evalueren.

Module Postoperatieve zorg op de Recovery

De postoperatieve zorg na verschillende operaties die onder algehele of locoregionale technieken gedaan worden, met een grote variatie aan ziektebeelden.

Module Kind op de Recovery

Alle zorg aan kinderen die op de recovery komen. De verschillen in zorg met volwassen patiënten en de begeleiding van zowel het kind als de naasten.  

Module Klinisch Redeneren

De basis van klinisch redeneren als specialistisch verpleegkundige. Patiënten observeren, ordenen, snel oordelen en adequaat handelen. Methodisch analyseren van een patiëntencasus.

Module Evidence Based Practice (EBP)

Begeleiding in het schrijven van een Critical Appraised Topic (CAT), zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk.

Overige informatie

Doelgroep

Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt op een recoveryafdeling. Je hebt minimaal een jaar werkervaring als verpleegkundige op een algemene verpleegafdeling in een perifeer of academisch ziekenhuis.

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel:

  • Theorie: introductie + 24 lesdagen
  • Praktijk: 1200 uur

De opleiding start met een groep in het voorjaar en in het najaar. Bekijk hier het overzicht met de lesdagen.

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 5.915,- (cursusjaar 2020-2021) en zijn voor rekening van de werkgever.
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie  intranet

Accreditatie

De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding ontvang je een CZO-diploma.

Aanmelden

Ongeveer een half jaar voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Je kunt je aanmelden voor de opleiding via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button ‘Aanmelden’.

Vrijstelling

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen?
Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Judith Koopmans:

 
Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie: