Terug

Professionals nieuws

Ziekenhuizen blijven noodzakelijke zorg leveren in Utrecht

Lees meer


Klinisch onderzoek nieuw COVID-19 vaccin

Lees meer


Meer begeleiding ouderen nodig bij medicijngebruik

Lees meer


Tocilizumab werkt voor IC-patiënt met Covid-19

Lees meer


Oproep: vrijwilligers onderzoek BCG-vaccin

Lees meer


Ziekenhuizen Midden-Nederland bundelen krachten in Oncomid

Kanker vraagt om de allerbeste zorg. Daarom bundelen experts uit verschillende ziekenhuizen in Midden-Nederland hun krachten in Oncomid. Het regionale oncologienetwerk bestaat uit zes ziekenhuizen (St Antonius, Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht) die samen de ambitie hebben om de juiste oncologische zorg op de juiste plek te organiseren.

Lees meer


Minder reguliere zorg

Vanwege de snelle en grote toestroom van COVID-19 patiënten in de regio Utrecht gaat het UMC Utrecht een deel van de reguliere zorg afschalen. Dat is nodig om personeel beschikbaar te hebben voor de opvang van coronapatiënten. In eerste instantie schaalt het UMC Utrecht 15% af, maar gezien de snel oplopende besmettingen en ziekenhuisopnamen is de verwachting dat dit percentage snel zal worden verhoogd. Het gaat dan om reguliere en planbare zorg. Het afschalen gebeurt zo zorgvuldig mogelijk en alleen als het medisch verantwoord is om een behandeling uit te stellen. Waar mogelijk wordt de zorg op afstand verleend. “Voor onze patiënten die soms al een tijd wachten op een behandeling is dit een erg vervelende keuze die we noodgedwongen moeten maken. De werkdruk is hoog en om goede en veilige zorg te leveren moeten wij op dit moment deze keuze maken. Om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk coronapatiënten kunnen opvangen, kijken we per patiënt heel zorgvuldig of het uitstellen van zorg medisch verantwoord is”, aldus voorzitter raad van bestuur Margriet Schneider. Medisch urgente zorg gaat altijd door Patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben kunnen altijd in het UMC Utrecht terecht. De zorg gaat ook door voor patiënten waarbij een behandeling of operatie noodzakelijk is. Daarbij kan het gaan om patiënten met kanker die een bestraling of chemokuur nodig hebben. Maar ook om mensen die een hartoperatie of psychiatrische behandeling nodig hebben. Behandelingen die zonder blijvende schade uitgesteld kunnen worden, zoals een nieuwe heup of knie, stellen we als dat mogelijk is uit. Margriet Schneider: “Als patiënten gezondheidsklachten hebben, moeten zij dat blijven melden bij de huisarts of het ziekenhuis. Dat is heel belangrijk.” Zorg op afstand Tijdens de eerste golf is er veel zorg verleend op afstand. Dat blijven we doen, waar mogelijk worden de consulten door de arts via de telefoon of video verzorgd. We hebben gemerkt dat veel patiënten dit als prettig ervaren.

Lees meer


One-stop-shop poli hersenvliestumor

Sinds vorige week heeft het UMC Utrecht een one-stop-shop-poli voor patiënten met een meningeoom (hersenvliestumor). De neuroloog spreekt en onderzoekt de patiënten ’s ochtends en bespreekt ze daarna tijdens een multidisciplinair overleg met een neurochirurg en radiotherapeut. Hierna krijgt de patiënt direct een diagnose en eventueel een behandelvoorstel. Dit voorstel kan hij dan gelijk bespreken met de betrokken artsen.

Lees meer


Lancering MOOC 'Advanced Heart Failure'

Het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum heeft op 1 oktober een nieuwe MOOC ‘Advanced Heart Failure’ gelanceerd.

Lees meer


Studie naar TBC-vaccin tegen COVID-19

Een groot internationaal onderzoek naar de mogelijke beschermende werking van het BCG-vaccin tegen COVID-19 is nu ook in Nederland van start gegaan. Het Nederlandse deel van de studie, waaraan 2.000 zorgmedewerkers kunnen deelnemen, wordt gecoördineerd door UMC Utrecht en Radboudumc.

Lees meer