Terug

One-stop-shop poli hersenvliestumor

Sinds vorige week heeft het UMC Utrecht een one-stop-shop-poli voor patiënten met een meningeoom (hersenvliestumor). De neuroloog spreekt en onderzoekt de patiënten ’s ochtends en bespreekt ze daarna tijdens een multidisciplinair overleg met een neurochirurg en radiotherapeut. Hierna krijgt de patiënt direct een diagnose en eventueel een behandelvoorstel. Dit voorstel kan hij dan gelijk bespreken met de betrokken artsen.

“Meningeomen zijn veelvoorkomende, meestal goedaardige, tumoren van de hersenvliezen. De meeste mensen hebben hier weinig tot geen last van”, vertelt neuroloog Tom Snijders. “Bij veel patiënten wordt een meningeoom bij toeval ontdekt, bijvoorbeeld tijdens een scan voor een ander onderzoek. Ook al is het goedaardig, mensen kunnen er wél last van krijgen en het kan ze dan beperken in hun dagelijkse leven. Zo kan een meningeoom zich uiten in onder andere epilepsie, dubbelzien, verlamming of spraak- en taalstoornissen. Vaak is het behandeladvies een afwachtend beleid. Mensen die wel klachten ervaren, krijgen bijna altijd een behandeling: opereren en/of bestralen.”

Preciezer advies
Doordat meningeomen vaak voorkomen, krijgen veel ziekenhuizen met deze patiënten te maken. Zo opereert het UMC Utrecht op jaarbasis meer dan negentig patiënten met een meningeoom en krijgen meer dan honderdvijftig patiënten begeleiding/advies. Maar lang niet in alle ziekenhuizen werken gespecialiseerde radiotherapeuten en neurochirurgen. “Ons neuro-oncologie team krijgt daardoor van collega-neurologen veel vragen over de beste aanpak. Ook ontvangen we second opinion-verzoeken van huisartsen en van patiënten. Tot nu toe beantwoordden wij de vragen vooral op papier.”
“Door de patiënten fysiek te zien op onze one-stop-shop-poli kan er een preciezer advies gegeven worden. Het geeft een beter beeld van de patiënt en alles kan ook met de patiënt zelf besproken worden. Bij het advies 'afwachtend beleid' wordt terugverwezen naar de eigen neuroloog. Bij het advies 'behandelen' vindt dit plaats in het UMC Utrecht en kan deze patiënt nog dezelfde dag direct de behandelaar spreken.”


Tijdens de COVID-19-pandemie kunnen afspraken op de one-stop-shop-poli eventueel ook via videoconsult plaatsvinden.