Terug

Raad van bestuur

Het UMC Utrecht heeft een zelfstandig bestuur. De bestuursleden geven samen integraal uitvoering aan het beleid rond zorg, onderzoek en onderwijs.

Leden raad van bestuur

De raad van bestuur (rvb) bepaalt het algehele beleid van het UMC Utrecht. Daarbij gaat het om de koers en grote lijnen, de taak en functie en de missie en de ambitie van het UMC Utrecht. Dit alles in relatie tot de ontwikkelingen in de zorgsector en de maatschappij als geheel. De raad van bestuur vertegenwoordigt het UMC Utrecht bij de overheid, de wetenschappelijke- en onderwijswereld, de media en andere belanghebbenden. Tegelijkertijd is de raad van bestuur nauw betrokken bij wat er speelt in de organisatie. De bestuursleden zijn iedere dag in gesprek met medewerkers en hun leidinggevenden over het steeds verder verbeteren van de zorg en de dienstverlening van het UMC Utrecht.
 
Hier de leden:

Declaraties

De onkosten die door de leden raad van bestuur worden gedeclareerd, worden per kwartaal op onze website geplaatst conform vigerend beleid van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).