Terug

Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU)

De beste behandeling bij kanker in slokdarm, maag, alvleesklier, galblaas en lever

Is er een vermoeden van kanker in uw slokdarm, maag, alvleesklier, galblaas of lever? Dan kan uw arts u naar het RAKU verwijzen voor de best mogelijke behandeling. Het RAKU is een samenwerking van onder meer MDL-artsen, oncologen en chirurgen uit de regio Utrecht. RAKU is een afkorting van Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht.

Samenwerking regionale ziekenhuizen in beeld

Het St. Antonius Ziekenhuis, het UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum en Diakonessenhuis Utrecht werken nauw samen op het gebied van zeldzame kankersoorten onder de naam Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU). Ook het Ziekenhuis Rivierenland participeert in deze samenwerking. Waarom en hoe zij dat doen en wat dat betekent voor patiënten, wordt uitgelegd in de voorlichtingsfilm hieronder.

 In de zorg voor patiënten met kanker in de maag, lever, alvleesklier, slokdarm of galweg, delen de ziekenhuizen operatieteams en speciale robotapparatuur om operaties bij buiktumoren nog beter uit te voeren. Ook doen ze samen onderzoek naar nieuwe behandelingen. Door de kennis en kunde van de gespecialiseerde experts te bundelen kunnen deze patiënten vanuit het eigen ziekenhuis rekenen op expertise uit alle ziekenhuizen samen. De korte film laat verder zien dat patiënten worden ontvangen op een gespecialiseerde polikliniek in het eigen ziekenhuis. Dat zij worden begeleid door één verpleegkundig specialist gedurende het gehele behandeltraject, ondanks dat een eventuele operatie misschien in één van de andere ziekenhuizen plaatsvindt. Te zien is ook hoe betrokken specialisten regelmatig samenkomen in een speciale overlegruimte in het UMC Utrecht om alle behandelmogelijkheden per patiënt door te spreken (het zogenaamd multidisciplinair overleg).

Voorlichtingsfilm ‘Behandeling van zeldzame kankersoorten door regionaal team’

RAKU

Het RAKU is in Nederland één van de grootste behandelcentra voor kanker in de buik. Jaarlijks doen we zo’n 350 operaties aan de slokdarm, maag, alvleesklier, galblaas en lever. Bij het RAKU komt de kennis en ervaring uit verschillende ziekenhuizen samen in één team. Zo kunnen we snel schakelen en de modernste behandeltechnieken inzetten. Dat maakt de genezingskans groter, ook voor zeldzame en complexe tumoren.

Het verhaal van Hermann

Hermann (69) werd behandeld door de specialisten van het RAKU voor alvleesklierkanker met uitzaaiingen op de lever. Lees hier zijn verhaal.

Lees meer

RAKU actueel

Goede resultaten robotchirurgie bij alvleesklierkanker

Patiënten met een voorstadium van alvleesklierkanker worden in het samenwerkingsverband RAKU behandeld via robotchirurgie. Het gevolg: betere behandelresultaten en minder complicaties. lees hier het artikel.

Lees meer

Persoonlijke zorg

Geen patiënt is hetzelfde. We stemmen daarom de behandeling volledig af op ieders persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. In de behandelperiode hebben we veel contact. Heeft u tussendoor vragen, twijfels of zorgen, dan kunt u terecht bij een vaste contactpersoon. Dit is een verpleegkundig specialist die u eenvoudig kunt bereiken.  

Snel een persoonlijk behandelvoorstel

Komt u bij het RAKU, dan heeft u vaak al meerdere onderzoeken en gesprekken achter de rug. Met uw toestemming heeft uw arts uw gegevens aan ons doorgegeven. Snelheid vinden we belangrijk. Als wij uw gegevens ontvangen, krijgt u meteen een uitnodiging voor een gesprek op de RAKU-poli. Dat gesprek volgt binnen acht dagen. U krijgt bij dit eerste gesprek een voorstel voor behandeling of aanvullend onderzoek. Het voorstel sluit volledig aan bij uw persoonlijke situatie. Want de effectiviteit van therapie en behandeling is anders voor iedere persoon en elke soort kanker.

RAKU-poli

Uw behandelplan wordt opgesteld door een team van chirurgen, mdl-artsen, oncologen, radiologen, pathologen en verpleegkundig specialisten. Elke dinsdagmiddag komt het team samen om de onderzoeksresultaten van patiënten met alvleesklier-, galblaas- of leveraandoeningen te bespreken. Elke woensdagmiddag gebeurt dit voor patiënten met slokdarm- en maagaandoeningen. Uw afspraak op de RAKU-poli vindt plaats direct na dit overleg. Op de RAKU-poli maakt u kennis met uw RAKU-arts. De andere RAKU-specialisten blijven betrokken, want het is belangrijk om te kunnen terugvallen op verschillende specialisten, zeker als de kanker is uitgebreid naar andere organen. 


Operatie in een gespecialiseerd ziekenhuis

De RAKU ziekenhuizen hebben elk een eigen specialisatie. Bepaalde operaties en behandelingen zijn gekoppeld aan één ziekenhuislocatie. Uitgebreide lever- en galwegoperaties en operaties voor maag-, slokdarm- en neuro-endocriene alvleeskliertumoren vinden plaats in het UMC Utrecht. Voor een alvleesklieroperatie gaat u naar het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Beide ziekenhuizen staan internationaal hoog aangeschreven voor deze behandelingen. Veelvoorkomende lever- en darmoperaties worden in alle deelnemende ziekenhuizen gedaan.

Ruime ervaring en kennis

Artsen en andere zorgverleners hebben veel ervaring en kennis van zeldzame en complexe tumoren. Binnen de RAKU-ziekenhuizen vindt veel wetenschappelijk onderzoek plaats. Elke arts is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen zijn of haar eigen vakgebied. 

Waar mogelijk voeren de artsen van het RAKU operaties uit met de allernieuwste technieken, zoals een operatierobot. De robot helpt artsen om heel nauwkeurig te opereren. Hierdoor herstellen patiënten sneller.  

Vervolgbehandeling dichtbij huis

Omdat het voor u prettig is om niet te ver te hoeven reizen, kunt u behandelingen na een operatie, zoals chemotherapie, laten plaatsvinden in een ziekenhuis dichtbij huis. Bestraling vindt altijd plaats in het UMC Utrecht.

Psychosociale hulp

Als u te horen krijgt dat u mogelijk kanker heeft, krijgt u te maken met grote onzekerheden. Daarmee omgaan is niet gemakkelijk. De periode van onderzoek en behandeling is erg zwaar. En ook na de behandeling moet u leren leven met uw nieuwe situatie. Dit geldt voor u als patiënt, maar ook voor familie, vrienden en uw eventuele partner en kinderen. Er zijn mensen die u en uw omgeving kunnen ondersteunen bij het leren leven met kanker, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Uw arts of verpleegkundig specialist kan u hierover informeren.

Tumoren (kanker)

Patiënten met deze ziektebeelden worden door RAKU behandeld:

Informatie over RAKU voor verwijzers

Het RAKU is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen uit de regio Utrecht:

 

Huisartsen kunnen patiënten verwijzen naar een MDL-arts in de buurt of rechtstreeks naar het RAKU. De verwijzende arts ontvangt altijd een terugkoppeling vanuit het RAKU.

Met vragen over uw behandeling kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon. De RAKU-poli is bereikbaar van 08.30 - 16.00 uur

T 088 75 569 01

Second opinion

Wanneer u het RAKU wilt raadplegen voor een second opinion verzoeken wij u de gegevens beschreven in het volgende bestand naar ons op te (laten) sturen.

RAKU - second opinion

Lees ook dit indrukwekkende verhaal in het AD. Een goed voorbeeld van hoe een vergelijkbare samenwerking als RAKU kan bijdrage aan de patiëntenzorg.