Terug

Regionale samenwerking Regionale samenwerking

Regionale samenwerking
Regionale samenwerking

UMC Utrecht ligt midden in het hart van Nederland in het hart van de zorg. Het zorgaanbod van het UMC Utrecht bestaat uit grofweg uit twee segmenten: basiszorg en complexe hooggespecialiseerde zorg. Voor een goede kwaliteit van zorg is samenwerking en afstemming nodig zowel voor acute als niet acute zorg. Daarom werkt het UMC Utrecht onder andere nauw samen met andere ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg en verpleeghuizen. Voorbeelden van samenwerking vanuit zorg:

Oncologie

“Juiste zorg op de juiste plaats"

Ziekenhuizen en huisartsen in de regio Utrecht willen samen de kwaliteit van de patiëntenzorg en continuïteit verbeteren. Daarom werken zij nauw samen bij bepaalde ziektebeelden zoals diabetes, hartinfarct, longziekten, herseninfarcten etc.

  • UMC Utrecht
  • St. Antoniusziekenhuis
  • Stichting Diakonessenziekenhuis
  • Hofpoortziekenhuis
  • Huisartsen coöperaties: Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad, Huisartsen Coöperatie Zeist, Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheid Centra, Stichting Gezondheidscentra Utrecht, Ketenzorg NU B.V. , Preventzorg B.V., Stichting Wijkgezondheidscentra Doorslag Stadscentrum, Stichting Kanaleneiland Noord-Zuid, Stichting Zorg in Houten, Coöperatie Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein

In het “Bestuurlijk Regio overleg Ziekenhuizen en huisartsen” wordt samen afgestemd.

Lees het persbericht

Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU)

RAKU: regionaal team van drie ziekenhuizen

Zorgverleners van het UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht/Nieuwegein) en Meander Medisch Centrum (Amersfoort) werken als één regionaal team samen binnen het RAKU om patiënten met zeldzame tumoren in de buik de best mogelijke zorg te bieden en een betere genezingskans. Deze drie ziekenhuizen hebben hun kennis en ervaring over zeldzame buiktumoren gebundeld, zodat de beste behandelmogelijkheden beschikbaar zijn. De ziekenhuizen delen operatieteams en speciale robotapparatuur om operaties bij buiktumoren nog beter uit te voeren. Ook doen de ziekenhuizen samen onderzoek naar nieuwe behandelingen.

De specialisten zijn allen speciaal bekwaamd in het behandelen van patiënten met deze aandoening en hebben zich georganiseerd in twee RAKU-teams: een team voor maag- en slokdarmkanker en een team voor alvleesklier-lever- en galwegkanker. Dit om de patiënt de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg aan te bieden.

Wetenschappelijk onderzoek

We verrichten wetenschappelijk onderzoek om de behandeling van patiënten in deze situatie te verbeteren. Mogelijk wordt aan de patiënt gevraagd om deel te nemen aan een dergelijk onderzoek. De patiënt is helemaal vrij in zijn/haar keuze om wel of niet mee te doen. De keuze van de patiënt heeft op geen enkele manier invloed op zijn/haar behandeling.

Het kan zijn dat gegevens uitgewisseld worden tussen de samenwerkende ziekenhuizen. Dit gebeurt uiteraard op een veilige en verantwoorde manier.

De huisarts en eventuele andere betrokken specialisten worden door het RAKU-team op de hoogte gehouden van de behandeling.

Psychiatrische aandoeningen

Patienten met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben gedurende hun leven in meer of mindere mate last van problemen op meerdere levensgebieden. Door intensieve samenwerking met GGZ partners is het UMC Utrecht in staat de patient als mens centraal te stellen en in te zetten op verbetering van het leven gedurende de levensloop.

Door deze samenwerking wordt de zorg rondom patiënten met een eerste psychose beter afgestemd. Instellingen waar het UMC Utrecht mee samenwerkt op dit vlak zijn:

cva ketenzorg

Samen met De Hoogstraat Revalidatie, het Diakonessehuis en het centrum voor revalidatie en herstel, De Parkgraaf van AxionContinu vormt het UMC Utrecht een CVA-Keten. In het ketenbestuur is ook de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl vertegenwoordigd en twee kaderhuisartsen met een aantekening CardioVasculairRisicoManagement (CVRM). Op het gebied van beroerte werken deze partijen al jaren met elkaar samen. Het UMC Utrecht Hersencentrum wil middels de samenwerking optimale zorg bieden op de verschillende locaties en de kwaliteit van zorg voor mensen die een beroerte hebben gehad, continu verbeteren.

Jaarlijks worden zo’n 300 patiënten met een herseninfarct en 240 patiënten met een hersenbloeding opgenomen in het UMC Utrecht Hersencentrum. Zo’n 60 procent is na gemiddeld een week voldoende hersteld om naar huis te gaan. Patiënten die niet naar huis kunnen, gaan naar De Hoogstraat Revalidatie of naar het centrum voor revalidatie en herstel, De Parkgraaf van AxionContinu. 

Kindercardiologie

Het Kinderhartcentrum, onderdeel van het UMC Utrecht streeft ernaar hét leidinggevend centrum van Nederland te zijn voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met een aangeboren hartafwijking.
Door nauwe samenwerking tussen verschillende klinische disciplines en wetenschappers staat het Kinderhartcentrum voor: optimale patiëntenzorg, innovatieve ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek en excellente opleiding.

Het kinderhartcentrum heeft een aantal buiten poliklinieken:

Ook heeft het Kinderhartcentrum met verschillende zorginstellingen een samenwerkingsverband, zoals met:

Kinderen en jongeren met diabetes

Kinderen en jongeren met diabetes in de regio Midden-Nederland kunnen terecht in het regionaal behandelcentrum Diabetes Centraal. Het centrum biedt zorg en ondersteuning aan jonge diabetespatiënten en hun familie.

Diabetes Centraal is een samenwerkingsverband tussen het St. Antonius Ziekenhuis, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Diakonessenhuis, Ziekenhuis Rivierenland en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.   

Door de intensieve samenwerking  willen de verschillende ziekenhuizen zo goed mogelijke kinderdiabeteszorg bieden. Het centrum is gevestigd in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht (Leidsche Rijn).

Kijk voor meer informatie op de website van Diabetes Centraal

Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht

SPSRU staat voor Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht en omstreken. De SPSRU is een van de 8 regionale centra die van VWS een vergunning heeft verkregen voor het faciliteren en bewaken van de prenatale screening op downsyndroom en neuraalbuisdefecten. De SPSRU is verantwoording verschuldigd aan het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CVB) van het RIVM.

In de notitie Landelijke werkwijze van Regionale Centra prenatale screening zijn de activiteiten van de Regionale Centra beschreven, zoals deze voortkomen uit de voorwaarden die gesteld zijn bij de WBO-vergunning. De SPSRU is een zelfstandige stichting met een bestuur en een Raad van Advies.

De Stichting is gehuisvest in het UMC Utrecht, locatie WKZ.

Het Verloskundig Samenwerkingsverband

Het doel van dit samenwerkingsverband is om de verloskunde in de regio ‘op 1 lijn’ te krijgen. Voorbeelden van samenwerkingen zijn: Praktijk Zeist, Maarssenbroek, Houten 't Wonder, Universitair Verloskundig Centrum.
Het UMC Utrecht heeft sinds kort een Geboorte Centrum (2400 bevallingen en 600 NICU opnames)

Centrum voor Seksueel Geweld

Het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) is een formele samenwerking tussen: UMC Utrecht, Politie Utrecht, Forensische Polikliniek Kindermishandeling en Forensische Medische Maatschappij Utrecht. Het CSG biedt medische, forensische, juridische en psychologische hulp aan slachtoffers van seksueel geweld afgestemd op het slachtoffer. Het CSG is 24/7 bereikbaar.

Nazorg en samenwerking

Voor patiënten die weer naar huis gaan is het belangrijk dat er goede nazorg is geregeld na een ziekenhuisopname. Het UMC Utrecht werkt bijvoorbeeld nauw samen met diverse thuiszorg organisaties, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. 

Convenant Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen

In 2008 heeft het UMC Utrecht, in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg op verzoek van het Ministerie van VWS, het initiatief genomen in het opstarten en het doorontwikkelen van een regionaal ouderennetwerk, het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen ofwel NUZO. Het NUZO wil de samenhang in welzijn, wonen en zorg voor kwetsbare ouderen in de brede Utrechtse regio verbeteren en richt zich op het stimuleren en bevorderen van kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Belangrijk vertrekpunt hierbij is de behoefte van de oudere zelf. De ouderen die participeren in het netwerk hebben vetorecht bij de beoordeling van projecten vanuit het ouderenperspectief.

SAMENWERKING ZIEKENHUIZEN EN HUISARTSEN IN DE REGIO UTRECHT

UMC Utrecht en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis werken intensief met elkaar samen om de zorg voor mensen met kanker nog beter te maken. Daarnaast werkt het UMC Utrecht samen met regionale partners aan eenzelfde doel: 

 

Consulten bij de huisarts door specialisten

Het UMC Utrecht organiseert periodiek consultatieve spreekuren in gezondheidscentrum De Bilt. Tijdens dit spreekuur ziet een specialist uit het UMC Utrecht in de huisartsenpraktijk een aantal patiënten, waar de huisarts vragen over heeft.

Het consultatieve spreekuur heeft een aantal doelstellingen:
Ten eerste is het voor de patiënt plezierig om dicht bij huis een advies van een specialist te krijgen. In de tweede plaats kan de huisarts met het advies van de specialist de zorg voor de patiënt verbeteren.

Tenslotte leren huisarts en specialist van elkaar, door zich samen in het probleem van een patiënt te verdiepen.
Momenteel doen o.a. de afdelingen Algemene Interne Geneeskunde, Cardiologie en Orthopedie aan deze spreekuren mee in het kader van samenwerking en verbeteringen van zorg voor patienten.
Gezien de goede ervaringen wordt gekeken of uitbreiding mogelijk is.