Terug

Samenwerking in de zorg
Samenwerking in de zorg

Samenwerken is de beste zorg

Verbeteren van gezondheid bereiken we door samen te werken. Zo pakken we de juiste problemen aan en brengen we medische innovaties verder. Daarom wisselen we actief kennis en ervaring uit met onze partners uit de zorgketen. Partners uit de eerste en tweede lijn, en instellingen voor thuiszorg, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg en verpleging & verzorging.

Regionale samenwerkingen
Nationale samenwerkingen

Groeiend netwerk in de regio

In de regio werken we steeds meer samen, waarbij we als academisch ziekenhuis een grote verantwoordelijkheid voelen. Met onze unieke kennis van specialismen en zeldzame aandoeningen kunnen wij van toegevoegde waarde zijn. Door te verbinden delen we die kennis en zorgen we er voor dat patiënten bij de juiste zorgverlener komen. Hoe we dit doen, bepalen we en richten we in per specialisme.
 
Een belangrijk onderdeel van die verbinding is de informatieoverdracht tussen de ziekenhuizen, zoals digitale beelduitwisseling. De digitale toegang tot dezelfde actuele gegevens voorkomt onnodig, dubbel onderzoek bij een patiënt. Daarom kunnen zorgverleners in beide ziekenhuizen nu gebruik maken van een nieuwe verbinding (XDS) om medische dossiers in te zien. Uiteraard moeten patiënten vooraf toestemming geven voor het delen van deze informatie.
 
Door samenwerking vinden we sneller de juiste plek voor elke patiënt en doen we allemaal waar we het beste in zijn. Met als resultaat? Patiënten die nog betere zorg krijgen en daarover tevredener zijn. En ziekenhuizen die nog makkelijker kunnen samenwerken bij studies en directer collegiaal kunnen overleggen.

Klik op de afbeelding om te zien op welke gebieden wij samenwerken met de verschillende ziekenhuizen

Regionale samenwerkingen

Nationale samenwerkingen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - kenniscentrum voor de klinische toxicologie in Nederland
Centrum voor seksueel geweld