Terug

Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde

Specialisme

Wij helpen u bij uw herstel en wij leren u om zo zelfstandig mogelijk te leven met de gevolgen van een aandoening, beperking of chronische ziekte.

Expertise en zorgaanbod uitklapper, klik om te openen

U kunt bij de revalidatiegeneeskunde van het UMC Utrecht terecht als u vragen hebt over of problemen ervaart met uw dagelijks functioneren als gevolg van een aandoening. De expertise van de revalidatiegeneeskunde sluit aan bij de speerpunten in de zorg van het UMCU en beslaat veel verschillende aandoeningen, deze zijn in te delen in enkele grotere groepen / thema’s:

  • Hersenletsel (niet aangeboren hersenletsel)
  • Spierziekten
  • Trauma of na orthopedisch letsel
  • Oncologie
  • IC nazorg poli
  • Kinderrevalidatie

Binnen deze groepen vallen verschillende aandoeningen die in aanmerking kunnen komen voor revalidatie. Wilt u weten of u in aanmerking komt, bespreek dit dan met uw behandelend arts / medisch specialist. Voor meer informatie over uw aandoening kunt u kijken in het overzicht van ziektebeelden.

Revalidatiebehandeling uitklapper, klik om te openen

Onze revalidatieartsen werken zowel op de verpleegafdelingen van andere specialismes (in de kliniek) als op de polikliniek. Dit gebeurt altijd op indicatie en/of verwijzing van uw behandelend arts (geldt zowel voor de kliniek als de polikliniek).

Verpleegafdelingen

Op alle verpleegafdelingen van het UMC Utrecht kunt u – zo nodig – behandeling of advies krijgen van een revalidatiearts. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor revalidatie, bespreek dit dan met uw behandelend arts of zaalarts.

Poliklinische behandeling

Na uw opname kunt u doorverwezen worden naar de revalidatiegeneeskunde voor een consult of (verdere) revalidatiebehandeling. Tijdens uw eerste afspraak brengt de revalidatiearts in kaart of een revalidatiebehandeling nodig is. De revalidatiearts kijkt op een andere manier naar uw problemen dan uw verwijzend specialist. Een revalidatiearts brengt samen met u in kaart welke mogelijkheden er zijn om uw functioneren te verbeteren. Als u in aanmerking komt voor een revalidatiebehandeling dan kijkt de revalidatiearts waar u het beste terecht kan voor een behandeling. Dat kan op onze polikliniek zijn maar ook ergens anders.

Onze poliklinische behandeltrajecten zijn altijd kortdurend. Als langere behandeling toch nodig is, verwijzen wij u naar een behandelaar in uw eigen omgeving. Lees meer over de polikliniek revalidatie of de poliklinische revalidatie behandeling.

Wetenschappelijk onderzoek uitklapper, klik om te openen

Zoals alle medisch specialisten in het UMC Utrecht houden ook onze revalidatieartsen zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Veel van dit onderzoek wordt gedaan vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Dit Kenniscentrum revalidatiegeneeskunde Utrecht is het onderzoeks- en innovatiecentrum van het UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie. Het kenniscentrum draagt bij aan verbetering van de revalidatiebehandeling en wordt geleid door de hoogleraar revalidatiegeneeskunde, prof. Dr. Anne Visser-Meily. Innovatie- en implementatieprojecten van het kenniscentrum kunnen hun oorsprong hebben in De Hoogstraat, het UMC Utrecht, of beide.

Kijk voor meer informatie over onderzoek gedaan door de revalidatieartsen op Kenniscentrum revalidatiegeneeskunde Utrecht.

Opleiding en onderwijs uitklapper, klik om te openen

Revalidatieartsen verzorgen op verschillende manier onderwijs voor geneeskundestudenten. Daarnaast biedt de afdeling revalidatie onder andere opleidingsplekken voor het specialisme revalidatiegeneeskunde. Bekijk meer informatie over opleidingen en onderwijs binnen het UMC Utrecht.

We vinden het fijn als patiënten mee doen aan onderwijs. Als u hier meer over wilt weten, bespreek dit dan met uw revalidatiearts.

Kwaliteitsvenster revalidatie uitklapper, klik om te openen

We meten doorlopend de kwaliteit van onze zorg, bijvoorbeeld door wachttijden bij te houden en patiënttevredenheidsmetingen toe doen. De informatie die daaruit komt gebruiken we om onze zorg te verbeteren. U kunt deze kwaliteitscijfers inzien op revalidatiecheck.nl. U ziet in een oogopslag hoe de revalidatiegeneeskunde van het UMC Utrecht scoort op onderwerpen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van zorg in ons ziekenhuis. Naast de revalidatiecheck is er ook een ziekenhuischeck. Hier kunt u de kwaliteitscijfers van het UMC Utrecht algemeen en van andere behandelingen terug vinden.

Contact uitklapper, klik om te openen

Voor vragen en afspraken over het specialisme revalidatiegeneeskunde kunt u contact opnemen met onze balie op dit telefoonnummer.

Telefoonnummer: 088 75 58831 De afdeling is bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur.

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Meer informatie over revalideren of revalidatiegeneeskunde vindt u op revalidatie.nl.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet