Terug

Revalidatie-behandeling

Revalidatie behandeling

Behandeling

Het doel van een revalidatie behandeling is dat u leert om zo zelfstandig mogelijk te leven met de gevolgen van een aandoening, beperking of chronische ziekte. Wij helpen u bij dat leerproces. Daarbij kijken wij niet alleen naar de aandoening, maar vooral ook naar de gevolgen ervan op uw dagelijks leven. Houdt u er rekening mee dat leren en herstellen een inspanning kost. We verwachten een actieve houding van u tijdens uw behandeling. U zult ook huiswerkopdrachten krijgen

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

U bent door uw specialist of huisarts verwezen naar een revalidatiearts. Deze bespreekt uw situatie, bekijkt uw probleem en probeert er samen met u een oplossing voor te vinden. Tijdens consult maakt arts maakt op basis van informatie, onderzoek en in overleg met u een keuze voor bepaald behandeltraject. Dat kan zijn:

  • Eenmalig consult en doorverwijzing naar elders (indien relevant)
  • Consult en controle bij de revalidatiearts van het UMC Utrecht en behandeling elders
  • Consult en daarna poliklinische revalidatie behandeling op de polikliniek revalidatie van het UMC Utrecht

Vragenlijst

We vragen u om van tevoren een of meerdere vragenlijsten in te vullen, u krijgt hierover bericht thuis. Door de vragenlijsten in te vullen bent U beter voorbereid op uw afspraak bij de revalidatiearts en bovendien wordt een deel van de problemen dan al in kaart gebracht. Uw revalidatiearts bespreekt de vragenlijsten met u tijdens uw afspraak.

Als u bij ons in behandeling komt, gebruiken wij een van de vragenlijsten ook om het revalidatietraject meten. Door deze lijst in te vullen, krijgt u zelf ook een goed beeld van uw klachten en de gevolgen ervan. Het is voor ons erg belangrijk dat u deze invult.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak inventariseert de revalidatiearts uw vragen en klachten. Als het nodig is doet hij onderzoek. Dit kan een lichamelijk onderzoek zijn, maar ook een onderzoek naar uw manier van denken of uw manier van lopen. Zo probeert de revalidatiearts een volledig beeld van u te krijgen. Als hij over voldoende informatie beschikt, doet hij een voorstel voor een behandeling.

Behandelmogelijkheden

Om ervoor te zorgen dat u zo goed mogelijk kunt functioneren, maken revalidatieartsen gebruik van hulpmiddelen en maatregelen op (para)medisch, sociaal, psychologisch en technisch terrein. Er is veel aandacht voor thema’s als cognitie, fitheid, werk, naasten, hulpmiddelen, verwerking en lotgenotencontact.

De revalidatiearts geeft u informatie of advies en schrijft soms medicatie voor of een hulpmiddel. Dit advies kan eenmalig zijn, maar het kan ook zijn dat er vervolgbehandeling nodig is. Dit kan poliklinische revalidatiebehandeling op onze polikliniek in het UMC Utrecht zijn, of behandeling in uw woonplaats, bijvoorbeeld van een fysiotherapeut of ergotherapeut.

Behandelthema’s revalidatie

Binnen de revalidatie gelden enkele thema’s die we van groot belang vinden. Deze thema’s geven richting aan uw behandeling.

Eigen regie

U voert de regie over uw leven en we gaan er van uit dat u ook de regie neemt over uw revalidatie. Wij vinden dat belangrijk en zullen u zo veel mogelijk betrekken bij de behandeling en inspelen op uw wensen en behoeften. We verwachten een actieve houding van u; uw betrokkenheid en motivatie zij van belang om de gestelde revalidatiedoelen te bereiken.

Cognitie

Als gevolg van hersenletsel kunt u problemen ervaren met uw geheugen, aandacht, planning of het uitvoeren van taken. Met behulp van cognitieve revalidatie leren we u hiermee om te gaan. U krijgt bijvoorbeeld oefeningen en tips om informatie te onthouden, uw activiteiten te plannen, aan te voelen wanneer een pauze nodig is, of te leren hoe u een opdracht uitvoert.

Fitheid

Fitheid blijkt een gunstig effect te hebben op de gezondheid en de kwaliteit van leven. We helpen u tijden de revalidatie om uw conditie te verbeteren en de vermoeidheidsklachten te verminderen, zodat u uw leven weer zo goed en zelfstandig mogelijk op kunt pakken.

Speciaal voor patiënten met spierziekte die last hebben van vermoeidheid hebben we een module ontwikkeld. 

Naasten

Een chronische ziekte of beperking heeft ook gevolgen voor de mensen in uw omgeving; uw partner, kinderen, familie en vrienden. Het is belangrijk dat u samen met hen leert om hiermee om te gaan. Zij revalideren met u mee en zijn dus ook onderdeel van onze zorg. Zij kunnen de therapieën bijwonen en – op indicatie – ook zelf bij ons terecht voor begeleiding.

Informatie voor partner of naaste van iemand met hersenletsel

Ben je partner of naaste van iemand met hersenletsel en wil je weten welke hulp er voor jou beschikbaar is?

Meer informatie voor partners of naasten >

Verwerking

Omgaan met een veranderde situatie – zoals een chronische ziekte of een beperking – kost tijd en vraagt soms extra begeleiding. Het revalidatieteam geeft u deze begeleiding. Zij bieden een luisterend oor en kunnen u bijvoorbeeld leren om ander tegen de nieuwe situatie aan te kijken. Ook het delen van ervaringen met mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt (lotgenotencontact) kan helpen bij de verwerking.

Arbeid

Bij het zelfstandig oppakken van uw leven hoort ook de terugkeer naar werk. Het behandelteam kan met u bekijken wat hiervoor nodig is. Dat kan bijvoorbeeld een opbouwschema zijn, maar ook het adviseren en aanvragen van aanpassingen of voorzieningen die uw werkzaamheden vergemakkelijken.

Lotgenotencontact

Contact met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt kan positief bijdragen aan de behandeling. Zo zijn er bijvoorbeeld behandelingen die we in groepsverband geven. U kunt daar ervaringen delen en van elkaar leren.

Meer informatie

Meer over revalidatiegeneeskunde op revalidatie.nl.

Effect van de behandeling

Gedurende de behandeling kijkt de revalidatiearts regelmatig naar het effect ervan. Hij gebruikt hiervoor verschillende meetinstrumenten. Als het nodig is, stelt de revalidatiearts het behandelplan bij.

Het behandelteam bespreekt regelmatig de voortgang met elkaar en zij bespreken deze ook met u. Naar aanleiding van de voortgangsbesprekingen kan uw programma worden aangepast.

Speciale behandelvormen

Voor verschillende aandoeningen zijn er aangepaste behandelvormen en  behandeltrajecten. Zo bieden wij onder andere Oncologische revalidatie, revalidatie bij Hersenletsel, Revalidatie bij spierziekten of revalidatie na een trauma. Als u hiervoor in aanmerking komt, wordt u hierover door uw revalidatiearts geïnformeerd.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Afronden

In overleg met u ronden wij de behandeling weer af; bijvoorbeeld als uw klachten zijn verholpen / als u beter heeft leren omgaan met klachten en uw vragen beantwoord zijn.

Aan het einde van het behandeltraject vult u nogmaals de vragenlijst USER-Participatie in. Deze uitkomst vergelijken wij met uw uitkomst aan het begin van het behandeltraject.

Evaluatiegesprek

Nadat we uw revalidatie hebben afgerond, hebt u waarschijnlijk  een controle- of evaluatiegesprek met de revalidatiearts. De revalidatiearts bekijkt samen met u de behandeling die u hebt gehad. Ook bespreekt hij met u of u nog aanvullende zorg. Hulpmiddelen of maatregelen nodig hebt.

Uw ervaring en advies gevraagd

Bent u in behandeling geweest bij de revalidatie van het UMC Utrecht? Of bent u een naaste of familielid? Dan horen we heel graag uw ervaringen! Zo helpt u ons om kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs te verbeteren. Lees meer over het panel revalidatiezorg.

Behandelteam

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Informatie over de wachttijden polikliniek revalidatie vindt u hier:

Wachttijden polikliniek revalidatie en sportgeneeskunde

Lees meer over wachttijden

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Voor uitgebreide informatie over deze behandeling kunt u de patiëntfolder doornemen.

Lees meer in de patiëntfolder

In het geval dat u of uw kind deze behandeling ondergaat, kunt u onder ‘Agenda’ in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht praktische informatie over de afspraak vinden.

Naar Mijn UMC Utrecht

Wat hoort er bij deze behandeling


Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Polikliniek Revalidatie

Telefoonnummer: 088 75 588 31 Email adres: revalidatie.sport@umcutrecht.nl
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00 uur. 
Mijn patiënt verwijzen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet