Terug

Tips voor het gesprek over de behandeling

Tips voor het gesprek over de behandeling

Voor uw behandeling start, hebt u een gesprek met uw zorgverlener. Hij bespreekt met u bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Wat is het doel van de behandeling en welke resultaten verwacht de zorgverlener (prognose)?
 • Wat gebeurt er tijdens de behandeling?
 • Hoe lang duurt de behandeling?
 • Is er (dag)opname nodig?
 • Is er een wachtlijst?
 • Hoe bereidt u zich thuis en in het ziekenhuis voor?
 • Zijn er risico’s, complicaties of bijwerkingen van de behandeling? Zo ja, welke?
 • Wat wilt u wel of niet in uw behandeling?
 • Zijn er andere behandelingen mogelijk? 
 • Wat zijn de leefregels na de behandeling?
 • Wat is het vervolgtraject?

Hebt u vragen die in het lijstje hierboven nog niet zijn genoemd? Stel ze gerust tijdens het gesprek over uw behandeling. We starten pas met uw behandeling als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Lees vooraf ook over uw rechten en plichten.

Terug naar 'Tips voor het gesprek'

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.