Terug

Tips voor het gesprek - polikliniek

Vaak hebt u meerdere 'consulten' bij een zorgverlener op de polikliniek. Dit consult is op de polikliniek, via een telefonisch gesprek of een videoverbinding. Op deze pagina leest u wat we met u bespreken in die verschillende consulten. Hebt u zelf nog vragen? Die kunt u uiteraard ook stellen tijdens elk consult. 

Het eerste consult

Tijdens het eerste consult willen we vooral dingen van u weten. Meestal doen we ook een lichamelijk onderzoek.
De  zorgverlener wil graag de volgende dingen van u weten:

 • Waarom bent u doorverwezen?
 • Wat zijn uw gezondheidsklachten? (Waar hebt u last van, hoe lang al en in welke situaties?)
 • Komen de klachten of komt de aandoening ook in uw familie voor?
 • Wat is uw medische voorgeschiedenis?
 • Welke medicijnen gebruikt u?
 • Rookt of drinkt u en hoeveel?
 • Woont u alleen of hebt u een partner en/of hebt u kinderen?
 • Wat voor werk doet u en welke hobby's hebt u?

Vervolgconsulten

Een vervolgconsult vindt plaats in het ziekenhuis, via een telefonisch gesprek of  via een videoverbinding. Tijdens de vervolgconsulten bespreekt de zorgverlener uw gezondheid op dat moment. Ook bespreekt hij dan eventuele vervolgonderzoeken en de uitslagen van onderzoeken, totdat de diagnose bekend is.

Zodra de diagnose bekend is bespreekt de zorgverlener de volgende vragen met u:

 • Wat is uw diagnose?
 • Wat is het voorstel voor behandeling.
 • Zijn er andere mogelijkheden voor behandeling?
 • Wat zijn de gevolgen als u besluit dat u niet behandeld wilt worden?
 • Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

Als u en uw zorgverleners voldoende informatie hebben, dan kan de behandeling starten.
Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met de zorgverlener over uw behandeling.

Controlebezoek

Meestal komt u na een behandeling op controlebezoek. Dat is op de polikliniek, via een telefonisch gesprek of via een videoverbinding. Bij een poliklinische behandeling krijgt u vaak ook tussentijds nog een controle.

De  zorgverlener kan dan de volgende vragen met u bespreken:

 • Wat is uw gezondheidssituatie op dat moment?
 • Wat is het (tussentijdse) resultaat van de behandeling?
 • Hoe verloopt uw herstel?
 • Hoe en wanneer kunt u weer werken of uw hobby's en sport beoefenen?
 • Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

Soms bespreekt de zorgverlener nog andere dingen die belangrijk zijn, zoals: 

 • uw revalidatie.
 • leefregels.
 • uw medicijngebruik.