Terug

Tolken

Tolken

Praten met een arts of verpleegkundige is moeilijk als u de taal niet goed begrijpt. De verpleegkundige kan u dan een tolk aanbieden. De afdeling zorgt via het Tolkencentrum voor een telefonische tolk (tolkentelefoon) of voor een tolk die bij het gesprek aanwezig is. De tolken hebben zwijgplicht. Ze mogen dus niets over uw situatie vertellen aan anderen.