Terug

UCC cardiovasculair risico management (CVRM)

UCC cardiovasculair risico management (CVRM)

Het vaststellen, behandelen en het vervolgen van patiënten met een verhoogd risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten is iets dat ons dagelijks bezighoudt. Het voorkómen van een nieuwe of volgende hart- en vaataandoening of risicofactor geeft patiënten extra ziektevrije levensjaren en minder vraag naar zorg.

We willen allemaal kwalitatief goed cardiovasculair risicomanagement (CVRM) bieden en het risico op hart- en vaatziekten te verlagen.

Om te kijken hoe goed de zorg die patiënten nu krijgen hiervoor is en waar het beter kan, zijn wij begonnen met UCC-CVRM.

Toestemming voor gegevens uit behandeldossier

In UCC-CVRM gebruiken wij medische gegevens uit uw behandeldossier. Uw medische gegevens gebruiken we, tenzij u daar bezwaar tegen maakt.

> Meer informatie over het bezwaar maken

Toestemming voor gegevens van elders

Wij willen graag weten hoe het met u gaat in de loop van de tijd. Bijvoorbeeld of u opgenomen bent geweest in een ander ziekenhuis en zo ja waarvoor. Deze informatie is van belang omdat wij willen leren van iedere patiënt. Bijvoorbeeld of de patiënt goed behandeld is, nooit meer is opgenomen voor dezelfde klacht elders in een ziekenhuis, of dat de medicijnen die wij voorschrijven ook na lange tijd nog gebruikt worden. Dergelijke gegevens verzamelen wij bij verschillende landelijke registraties en bij uw huisarts, apotheek of andere ziekenhuizen. 

Wij vragen toestemming om 

  • uw gegevens op te vragen bij uw huisarts, apotheek of behandelaar elders. Dit om te weten hoe het met uw gezondheid gegaan is in de loop van de tijd;
  • uw gegevens op te vragen bij landelijke registraties. Dit is ook om te weten hoe het met uw gezondheid gegaan is in de loop van de tijd.

Een landelijke registratie is bijvoorbeeld de Nederlandse Kanker Registratie, waar alle mensen die kanker hebben geregistreerd staan; of bijvoorbeeld de Stichting Farmaceutische Kengetallen, waar alle mensen die geneesmiddelen gebruiken geregistreerd staan), en of bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek, waar alle doodsoorzaken geregistreerd worden, of bijvoorbeeld de registratie waar alle ziekenhuis opnamen wordt vastgelegd, de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ

De toestemming die u geeft is in principe voor onbepaalde tijd. Maar u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Uw beslissing om niet mee te doen of om in de toekomst niet meer mee te doen aan het onderzoek, heeft geen gevolgen voor de behandeling, de zorg en de aandacht waarop u in het ziekenhuis recht hebt. Mocht u onverhoopt komen te overlijden dan blijft de toestemming onverkort van kracht. Uw nabestaanden hebben hier geen zeggenschap over.

In het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht kunt hiervoor toe stemming verlenen of uw toestemming in trekken.

Mijn UMC Utrecht

Privacy uitklapper, klik om te openen

De vertrouwelijkheid en herkenbaarheid van uw gegevens

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens (zoals, geboortedatum, postcode, woonplaats) die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de code zijn de gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in ons ziekenhuis.

Onderzoekers hebben hier geen toegang toe. Deze manier van werken is Nederland landelijk afgesproken. Vanzelfsprekend zijn wij heel erg zorgvuldig hiermee.

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. U kunt hiervoor ook de website van het UMC Utrecht raadplegen. Voor vragen over de privacy van uw gegevens in het UMC Utrecht, kunt u zich richten tot de functionaris gegevensbescherming van het UMC Utrecht via privacy@umcutrecht.nl

Contact uitklapper, klik om te openen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze aan de behandelende arts of de zorgmedewerker op de afdeling of polikliniek stellen of per mail aan het team van het Utrecht Cardiovasculair Cohort (UCC) via 

Utrecht Cardiovasculair Cohort (UCC) Email adres: ucc@umcutrecht.nl

Folder uitklapper, klik om te openen

Help toekomstige zorg verbeteren

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet