Terug

Veelgestelde vragen van verwijzers

Veelgestelde vragen van verwijzers

Antwoorden op veelgestelde vragen van verwijzers:

(Adres)wijziging praktijk?

Veel zorginstellingen werken met brondata uit Vektis. Dit houdt in wanneer u uw gegevens aanpast via Vektis u in de meeste gevallen niet meer uw gegevens hoeft aan te passen bij de verschillende ziekenhuizen. Via www.agbcode.nl kunt u de gegevens in Vektis aanpassen.  

Wilt u ook een wijziging t.a.v. het adres of arts binnen uw praktijk doorgeven aan het
UMC Utrecht? Dan kunt u de wijziging doorgeven aan de afdeling Zorgregistratie, emailadres zorgregistratie@umcutrecht.nl.

Digitaal post ontvangen?

Wilt u medische patiëntenbrieven van het UMC Utrecht digitaal via Zorgmail/Edifact ontvangen? Dan kunt u het edifact-zorgmailadres, eindigend op 'lifeline.nl', doorgeven aan de afdeling Zorgregistratie, emailadres zorgregistratie@umcutrecht.nl 

Verkeerd bezorgde post aangaande patiënten ontvangen? 

Het kan voorkomen dat u post ontvangt voor een patiënt die niet meer bij uw praktijk is ingeschreven. Wilt u dan de brief terugsturen naar: 
UMC Utrecht
Centrale Inschrijving
Huispostnummer G01.719
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Wanneer is een nieuwe verwijsbrief nodig?

Zolang een patiënt onder behandeling blijft van een medisch specialist voor dezelfde aandoening of kwaal, en dus niet is terugverwezen, hoeft de (huis)arts geen nieuwe verwijzing af te geven. Ook niet als een behandeling langer doorloopt dan een jaar of de patiënt voor deze hulpvraag al langer dan een jaar niet meer in het UMC Utrecht is geweest.

Wilt u een transmuraal incident melden (TIM)?

Bent u externe zorgverlener en vindt u dat er iets mis is gegaan bij het UMC Utrecht rondom de zorg van de patiënt? Wilt u dan uw melding of klacht via dit formulier doorgeven zodat wij de melding in behandeling kunnen nemen.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.