Terug

Longziekten (verpleegafdeling B3 west)

Longziekten (verpleegafdeling B3 west)

Patiëntfolder

De verpleegafdeling longziekten (B3 west) is onderdeel van de divisie hart & longen. Op verpleegafdeling zijn vooral patiënten opgenomen die een longaandoening hebben.

Op de verpleegafdeling uitklapper, klik om te openen

Welkom op afdeling Longziekten (B3 west). Deze afdeling is een onderdeel van de divisie hart en longen van het UMC Utrecht. Op de afdeling worden patiënten met een longaandoening verpleegd. Daarnaast hebben we een Respiratoir Care Unit waar patiënten met ademhalingsproblemen liggen waarvoor zij thuisbeademingsapparatuur gebruiken of gaan gebruiken.

Op de afdeling is ook een Medium Care kamer beschikbaar voor patiënten die continu bewaking nodig hebben.

Op B3 oost worden patiënten opgenomen op de dagbehandeling.

Het team van B3 west wenst u een goed verblijf toe. 

Opnamedag

De afdeling B3 west bevindt zich in de B-vleugel op de derde verdieping. Vanaf het liftplein gezien ligt de afdeling aan uw rechterzijde. Afdeling B3 west bevindt zich in de linker gang (west).

U wordt op de afdeling ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige laat u de afdeling zien en maakt u wegwijs op uw kamer. De verpleegkundige voert een opnamegesprek met u. Tijdens dit gesprek worden alle gegevens genoteerd die van belang zijn voor uw behandeling en verpleging. De verpleegkundige vraagt onder andere naar de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon. Verder krijgt u informatie over het verloop van uw opname. Ook wordt de voorlopige ontslagdatum met u besproken.

Tijdens de opnamedag komt er meestal eerst een coassistent bij u langs. De coassistent voert het algemeen lichamelijk onderzoek uit en bespreekt daarna met u uw ziektegeschiedenis. Vervolgens onderzoekt de zaalarts u en spreekt met u de behandeling door.

Aan het begin van de opname komt ook de apothekersassistent langs. Hij/zij inventariseert welke medicijnen u gebruikt. Indien nodig geeft de apothekersassistent uitleg en advies. Wij adviseren om een huidig medicatie- overzicht, of de medicijnen zelf, mee te nemen naar de afdeling. Indien dit niet mogelijk is vraagt de apothekersassistent aan u toestemming om deze gegevens bij uw apotheek op te vragen.

Tijdens uw verblijf

Uw verblijf op de afdeling staat in het teken van onderzoek en behandeling van uw aandoening. Dit betekent dat er op een dag een aantal vaste activiteiten zijn waarvan wij u vast een indruk geven. Gedurende de gehele dag kunnen er behandelingen en onderzoeken plaatsvinden. Ook kan het zijn dat andere disciplines zoals een fysiotherapeut of een diëtist bij u langskomt, in gesprek gaat of oefeningen met u doet die bijdragen aan uw herstel.

6.00 uur

Sommige patiënten worden gewekt voor medicijnen of voor controle van de temperatuur, bloeddruk of het meten van de bloedsuiker.

8.00 uur

Rond deze tijd krijgt u uw ontbijt en uw medicijnen. De verpleegkundige die voor u zorgt komt bij u langs. Indien nodig kan er vanaf deze tijd ook een laboratoriummedewerker langskomen om bloed bij u af te nemen. Na het ontbijt is er de mogelijkheid om uzelf te wassen of te douchen. Waar nodig helpt de verpleegkundige u daarbij.

9.00 uur

Tussen 9.00 - 11.00 uur komt de zaalarts bij u langs met uw verpleegkundige. Zij bespreken met u de behandeling en beantwoorden uw vragen.

10.00 uur

Een medewerker van de voedingsdienst geeft u drinken. Indien u met ontslag mag streven wij ernaar dat u rond deze tijd naar huis gaat.

11.00 uur

Een medewerker van de voedingsdienst geeft u dagelijks soep.

Tussen 12.00 - 13.00 uur wordt de lunch geserveerd (broodmaaltijd) en krijgt u uw medicijnen.

14.00 uur

Een medewerker van de voedingsdienst geeft u drinken.

15.00 uur

Start bezoektijd.

De verpleegkundige die voor u zorgt draagt de zorg over aan een collega verpleegkundige. De verpleegkundige van de avonddienst zal later in de middag kennis met u maken.

Tussen 17.30 - 18.00 uur 

De avondmaaltijd wordt geserveerd en u krijgt uw medicijnen.

20.00 uur

Einde bezoektijd.

De afdelingsassistent geeft u drinken.

20.30 uur

Rond deze tijd helpt de verpleegkundige u zo nodig bij de verzorging voor de nacht en krijgt u uw medicijnen.

22.30 uur

Wij verzoeken u vanaf deze tijd bij te dragen aan de rust op de afdeling. Dit houdt in dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van groot licht. Uw medepatiënten krijgen zo de gelegenheid om te gaan slapen.

Dagelijkse artsenvisite

Tijdens uw verblijf op de afdeling komt dagelijks de zaalarts bij u langs samen met een verpleegkundige en eventueel een coassistent. Dit wordt de artsenvisite genoemd. Soms is hierbij ook de medisch specialist aanwezig. De artsenvisite is dagelijks van maandag tot en met vrijdag. Tijdens de artsenvisite bespreekt de arts met u de behandeling. Het is handig als u vooraf bedenkt wat u tijdens de visite wilt vertellen of vragen aan de arts.

Wij adviseren u om deze punten op te schrijven, zodat u ze niet vergeet. De verpleegkundige kan u helpen bij deze voorbereidingen en is ook aanwezig tijdens de artsenvisite. Bij de artsenvisite wordt ook de voorlopige ontslagdatum besproken. In het weekend is er geen dagelijkse artsenvisite. Voor noodgevallen of dringende situaties is er wel altijd een arts aanwezig.

Grote visite

Elke dinsdag tussen 8.30 en 11.30 uur is de grote visite. Tijdens de grote visite bespreken de zaalartsen, medisch specialisten en verpleegkundigen hoe uw opname verloopt. Ook wordt het verdere beleid besproken. Hierbij is vaak ook de hoogleraar aanwezig. Vervolgens wordt de behandeling met u besproken.

Onderzoeken

Gedurende uw opname zult u te maken krijgen met verschillende onderzoeken. Naast het dagelijks meten van uw bloeddruk, polsslag en temperatuur wordt er ook regelmatig bloed bij u afgenomen. Indien nodig zal er slijm uit uw luchtweg (sputum) worden onderzocht door middel van een kweek. Ook kan er een röntgenfoto van de borstkas worden gemaakt. Eventueel verder onderzoek is afhankelijk van uw situatie. De verpleegkundige zal u hier tijdig over informeren.

Overdrachtsmomenten

De verpleegkundige overdracht vindt plaats van:

7.30 - 8.00 uur.

15.30 - 16.00 uur.

23.15 - 23.45 uur.

Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met deze overdrachtsmomenten. Indien nodig kunt u de verpleegkundige uiteraard bellen.

Identificatie

Bij aankomst op de afdeling vragen wij u om zich te identificeren. U krijgt een polsbandje met daarop uw persoonsgegevens. In het kader van patiëntveiligheid is het de bedoeling dat u te allen tijde te identificeren bent om verwisselingen te voorkomen. Om deze reden wordt er verwacht dat u dit polsbandje gedurende de gehele opname draagt. Daarnaast zal er vanwege uw veiligheid tijdens de opname regelmatig om uw naam en geboortedatum worden gevraagd.

Patiëntenkamers

Op de afdeling kunnen 33 patiënten worden verpleegd. Er zijn een-, twee-, en vierpersoonskamers. Ook is er een dagbehandelingkamer. Alle kamers zijn voorzien van een toilet met was- en doucheruimte.

Elke patiënt beschikt over een afsluitbare kast. Wij adviseren u echter waardevolle spullen thuis te laten.

Als u op een twee- of vierpersoonskamer wordt opgenomen kunt u zowel met mannen als met vrouwen op een kamer verblijven. Hebt u bezwaar tegen gemengd verplegen? Geef dit dan aan bij het opnamegesprek. Wij zullen dan proberen een passende oplossing te zoeken. Garanties kunnen wij echter niet geven. Tijdens uw verblijf is het mogelijk dat u door een (nood)situatie verhuist naar een andere kamer.

Privacy

Op de afdeling wordt uw privacy zoveel mogelijk gewaarborgd. U kunt, als u dat wenst, bijvoorbeeld altijd een gesprek met een zorgverlener aanvragen in een aparte kamer. Op verschillende kamers van de afdeling is camerabewaking aanwezig. De camera staat in principe altijd uit. Alleen in overleg met u en/of uw familie kunnen wij de camera aanzetten als het de veiligheid vergroot in bepaalde situaties. Uw naam komt bij uw kamer naast de deur te hangen zodat iedereen weet wie er in die kamer ligt.

Isolatiemaatregelen

Het kan voorkomen dat u op een patiëntenkamer komt waar speciale isolatiemaatregelen gelden. Deze isolatiemaatregelen zijn ingesteld ter bescherming van u, de andere patiënten op de afdeling en het personeel. U herkent deze maatregelen aan de gekleurde kaart bij de kamerdeur. Op de kaart staan maatregelen voor het personeel aangegeven maar ook de maatregelen die van u, en van uw bezoek, gevraagd worden.

Wij vragen u, en uw bezoek, vriendelijk om altijd uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de afdeling te reinigen met handenalcohol. Mochten er onduidelijkheden zijn over deze maatregelen dan kunt u dit bespreken met de verpleegkundige die voor u zorgt.

Belsysteem

De verpleegkundige komt regelmatig bij u langs. Indien u de verpleegkundige tussendoor nodig heeft, kunt u gebruik maken van de bel bij uw bed. De verpleegkundige zal u hier verder over informeren.

Televisie, telefoon, internet en radio: Infotainment

Bij uw bed is een infotainment systeem, een tablet, aanwezig. Hiermee kunt u televisie kijken, radio luisteren en het internet raadplegen. Aan het gebruik van dit systeem zijn geen kosten verbonden. 

Koelkast voor patiënten

Op de afdeling kunt u gebruik maken van de koelkast die bestemd is voor patiënten. Wanneer u hier gebruik van maakt is het belangrijk dat u op alle producten uw naam en de datum noteert. Producten zonder naam en datum zullen worden opgeruimd.

Informatie voor longchirurgische patiënten

De operatie

Tijdens de operatie kan er geen informatie verstrekt worden aan de contactpersoon. Na de operatie neemt de thoraxchirurg contact op met de eerste contactpersoon die vermeld staat. Afhankelijk van de soort operatie gaat u na de operatie naar de Intensive Care, Medium Care of naar afdeling B3 west.

Na de operatie op Intensive Care

Als u na de operatie naar de Intensive Care gaat, kunt u daar bezoek ontvangen. Uw bezoek moet dan van tevoren bellen om een afspraak te maken. Het secretariaat is tussen 08.30 en 21.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 75 612 24. Na 21.00 en voor 08.30 uur kunt u bellen naar de telefooncentrale via telefoonnummer 088 75 55 55. Vraag naar de Intensive Care. De Intensive Care bevindt zich in de B-vleugel op de zesde verdieping.

Na de operatie op Medium Care

Het is ook mogelijk dat u na de operatie naar de Medium Care thoraxchirurgie (B4 oost) gaat. Hier zijn de bezoektijden dagelijks van 15.00 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Wij vragen u om niet meer dan twee personen te ontvangen. Het telefoonnummer van de Medium Care is 088 75 587 57. De Medium Care bevindt zich in de B-vleugel op de vierde verdieping aan de rechterzijde (oost).

Begeleiders en bezoekers

Bezoek is dagelijks welkom van 15.00 tot 20.00 uur.

Koffie en thee voor bezoek

Aan het begin van de afdeling staan automaten waar uw bezoek tegen betaling koffie, thee en dergelijke kan krijgen.

Toiletten voor bezoek

Het toilet op uw kamer is alleen bestemd voor u en andere patiënten die op uw kamer verblijven. Uw bezoek dient gebruik te maken van de toiletten op de gang aan het begin van de afdeling.

Telefonische inlichtingen

Als uw contactpersonen vragen hebben over uw opname dan kunnen zij terecht bij de verpleegkundige die voor u zorgt. De verpleegkundige zal alleen medische informatie verstrekken aan de door u opgegeven contactpersonen. Zij kunnen ook telefonisch contact opnemen met de afdeling, bij voorkeur tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 14.00 en 16.00 uur.

Telefoonnummer van de afdeling

De afdeling is bereikbaar via telefoonnummer 088 75 579 04 of 088 75 579 05.

Uw adres

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis is uw postadres:

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Mevr./Dhr. [achternaam]

Afdeling Longziekten B3 west, kamer     

Postbus 85500

3508 GA Utrecht

Roken

Het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en omliggende terreinen zijn sinds 1 oktober 2018 rookvrij. Dit geldt óók voor de bus- en tramhaltes. De medewerkers van beveiliging zien toe op een rookvrij WKZ en UMC Utrecht. Zij spreken mensen aan die toch roken op deze terreinen Dit betekent dat u niet kunt roken op het UMC terrein tijdens uw opname. Als u vragen hierover heeft kunt u hiervoor bij de verpleegkundige terecht.

Bloemenkeuken

Op de afdeling bevindt zich een ruimte (aanrecht) waar u, of uw bezoek, bloemen kan verzorgen. Er zijn ook enkele vazen aanwezig.

Medewerkers op de afdeling

Tijdens uw verblijf krijgt u met verschillende medewerkers te maken.

Artsen

Zaalarts (arts in opleiding tot specialist)

Uw behandelaar is vaak een arts in opleiding tot specialist (longarts of internist). Gedurende uw opname is de zaalarts het aanspreekpunt voor vragen over uw gezondheid en behandeling. De zaalarts zal met u de behandeling bespreken tijdens de artsenvisite. De zaalarts overlegt over uw behandeling met een medisch specialist (longarts).

Medisch specialist (hoofdbehandelaar)

De medisch specialist (longarts) is eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling. Dit is uw hoofdbehandelaar. De medisch specialist kan een andere arts zijn dan uw behandelend arts op de polikliniek. U ontmoet uw hoofdbehandelaar niet altijd op de afdeling, maar uw hoofdbehandelaar is wel op de achtergrond aanwezig. Uw hoofdbehandelaar bewaakt de continuïteit en coördinatie van de zorg. U hoort van de verpleegkundige, of zaalarts, wie uw hoofdbehandelaar is. Dit staat tevens genoteerd op het bord dat zich bij uw bed bevindt.

Coassistent

Op de afdeling zult u ook in contact komen met coassistenten. Een coassistent is een medisch student die in het ziekenhuis praktijkervaring opdoet in het kader van de opleiding tot basisarts. Daarnaast kunt u in contact komen met een semi-arts. Een semi-arts is een medisch student die zich in het laatste jaar van de opleiding tot basisarts bevindt.

Verpleegkundig specialisten (in opleiding)

Op de afdeling kunt u ook in contact komen met verpleegkundig specialisten. Zij voeren veel poliklinisch beleid, maar zullen ook contact met u houden tijdens de opname.

Verpleegkundigen

De verpleegkundige is verantwoordelijk voor uw verzorging. De verpleegkundige zorgt ervoor dat uw verblijf, van opname tot ontslag, zo voorspoedig mogelijk verloopt. De verpleegkundige is een belangrijk aanspreekpunt voor u, maar ook voor andere zorgverleners. We streven ernaar dat u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige wordt verzorgd. Op het bord bij uw bed is voor u, en uw naasten, altijd te zien welke verpleegkundige die dag of avond voor u zorgt.

Senior verpleegkundige

De senior verpleegkundige is verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit van uw opname. De seniorverpleegkundige is het eerste aanspreekpunt voor u, en uw naasten, bij vragen over uw verzorging of behandeling. Daarnaast voert de senior verpleegkundige, buiten de zorg voor patiënten, projecten uit die leiden tot verbeteringen in de zorg.

Verpleegkundigen in opleiding

Op de afdeling werken ook studenten die in opleiding zijn tot verpleegkundige. Zij werken altijd onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige.

Verpleegkundig leidinggevende

De verpleegkundig leidinggevenden sturen het verpleegkundig team aan en zijn verantwoordelijk voor de opname planning.

Paramedici

Diëtiste

De diëtiste komt bij u langs wanneer het nodig is om een behandelplan met betrekking tot uw voeding op te stellen.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut komt bij u langs wanneer het nodig is om een behandelplan met betrekking tot uw mobiliteit op te stellen.

Maatschappelijk werker

Als u zich zorgen maakt over het verloop en de eventuele gevolgen van uw ziekte, kunnen er onzekerheden en spanningen optreden. Daarnaast is er soms sprake van angst en verdriet. Voor hulp bij het verwerken van deze emoties kunt u terecht bij de maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker kan u ook adviseren of helpen bij zaken als sociale uitkeringen, gezinshulp, huisvesting en werk. Als u van deze hulp gebruik wilt maken kunt u dit aangeven bij uw verpleegkundige.

Levensoriëntatie en geestelijke verzorging

Levensvragen, geloofsvragen, zingeving, ethische keuzen en spirituele ontwikkeling kunnen in een gesprek met een geestelijk verzorger bijzondere aandacht krijgen. De dienst geestelijke verzorging bestaat uit een team van pastors, predikanten, humanistische raadslieden en een islamitische geestelijk verzorger. Als u van deze hulp gebruik wilt maken kunt u dit aangeven bij uw verpleegkundige.

Laboratoriummedewerker

Op aanvraag van de arts komen medewerkers van het laboratorium tussen 8.00 en 10.00 uur op de afdeling om bij patiënten bloed af te nemen.

Afdelingsassistent

De afdelingsassistent voert ondersteunende werkzaamheden uit zoals het aanvullen van materialen op de afdeling en het in orde maken van patiëntenkamers. Daarnaast verzorgt de afdelingsassistent indien nodig het vervoer van en naar onderzoeken.

Apothekersassistent

De apothekersassistent komt aan het begin en aan het einde van uw opname bij u langs om te inventariseren welke medicijnen u gebruikt.

Medewerker huishoudelijke dienst

Medewerkers van de huishoudelijke dienst verzorgen de huishoudelijke activiteiten op de afdeling. Zij maken dagelijks uw kamer en badkamer schoon.

Secretaresse

De secretaresse van de afdeling verzorgt de post en maakt afspraken voor onderzoeken tijdens de opname en na ontslag.

Voedingsdienst

Medewerkers van de voedingsdienst serveren dranken, maaltijden en tussendoortjes. Daarnaast registreren zij de veranderingen in uw dieet. Uw avondmaaltijd kunt u bestellen via het infotainment systeem. Een maaltijd bestelen kan tot 12.30. De medewerkers van de voedingsdienst kunnen u helpen met het invullen van het formulier.

Vervoersdienst

Medewerkers van de vervoersdienst verzorgen het vervoer van patiënten van en naar onderzoeken. De verpleegkundige die voor u zorgt bepaalt of medewerkers van de vervoersdienst uw vervoer kunnen verzorgen. Als het nodig is gaat de verpleegkundige met u mee.

Ontslag en nazorg

Bij de opname proberen artsen en verpleegkundigen al een inschatting te maken van de opnameduur. Ter herinnering zal de voorlopige ontslagdatum worden vermeld op het bord dat zich bij uw bed bevindt. De dag waarop u de afdeling mag verlaten wordt door de arts en verpleegkundige met u besproken tijdens de opname. De voorbereidende activiteiten voor uw ontslag worden, indien mogelijk, een dag voor uw ontslag afgerond.

Voor uw ontslag volgt er nogmaals een gesprek met de apothekersassistent. Een actuele medicatielijst wordt naar uw huisarts en apotheek gestuurd en u krijgt zelf een actuele medicatielijst mee. Op de dag van ontslag wordt er naar gestreefd dat u de afdeling tussen 10.00 en 10.30 uur kunt verlaten. Indien u zelf het vervoer naar de plaats van bestemming regelt, vragen wij u om hier rekening mee te houden.

Weer thuis

Bij problemen of vragen kunt u tot 24 uur na de opname contact opnemen met de afdeling via telefoonnummer 088 75 579 04 of 088 75 579 05. Daarna kunt u bij problemen contact opnemen met uw huisarts, tenzij er op de afdeling iets anders met u is afgesproken.

Hebt u vragen of maakt u zich zorgen?

Als u tijdens uw opname vragen hebt kunt u deze altijd stellen aan uw arts of verpleegkundige. Mocht u opmerkingen, klachten of complimenten hebben, dan kunt u dit laten weten aan de verpleegkundig leidinggevenden van de afdeling. 

Onderzoek naar ervaringen

Het UMC Utrecht verbetert voortdurend de zorg. Daarvoor zijn ervaringen van patiënten onmisbaar. Het kan zijn dat u thuis een uitnodiging ontvangt om een vragenlijst in te vullen over uw ervaringen met de zorg in het UMC Utrecht. We stellen uw deelname zeer op prijs.

Meer informatie over onderzoek naar ervaringen van patiënten staat op www.umcutrecht.nl/zorg/patienten/Ervaringen-patienten.

Contact uitklapper, klik om te openen

U bereikt verpleegafdeling B3 west via het telefoonnummer 

088 755 79 04 of 088 755 79 05

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet