Terug

Ontwikkeling in Perspectief (verpleegafdeling)

Ontwikkeling in Perspectief (verpleegafdeling)

Verpleegafdeling

De verpleegafdeling Ontwikkeling in Perspectief is onderdeel van de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht. Wij bieden kinderen, jongeren en hun ouders derdelijnszorg voor gespecialiseerde diagnostiek en behandeling bij kinderen met een ernstig verstoorde balans tussen kracht en kwetsbaarheid.

Aanmelding kan alleen met doorverwijzing. Naast gespecialiseerde diagnostiek hebben we mogelijkheden voor intensieve klinische en dagklinische behandelvormen, gericht op kinderen tussen de 6 en 12 jaar.

Contact uitklapper, klik om te openen

Contact met de verpleegafdeling loopt via het secretariaat. Huispostnummer A01.468

Telefoonnummer: 088 75 57470 Email adres: secretariaat32@umcutrecht.nl De afdeling is bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur

Route naar secretariaat 32 - ontwikkelingsstoornissen

Uitgebreide informatie uitklapper, klik om te openen

Kliniek Ontwikkeling in Perspectief

Ontwikkeling

Kinderen en jongeren maken in hun jeugd een enorme lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling door. De balans tussen kracht en kwetsbaarheid kan daarbij uit evenwicht raken en tot problemen en klachten leiden. Dit komt vaak door een combinatie van aanleg, of lichamelijke problemen, heftige gebeurtenissen of doordat er teveel gevraagd wordt door de omgeving.

Wij zijn er om samen met het kind, het gezin en andere belangrijke mensen in het netwerk te begrijpen wat er nodig is om de balans te herstellen en weer tot ontwikkeling te komen.

We zien vooral kinderen, jongeren en hun ouders, die ondanks ingezette hulp elders ernstig hinder blijven ondervinden in hun ontwikkeling, en vragen hebben over:

  • Moeite hebben om contact te maken, te communiceren met anderen en sociaal niet goed meekomen.
  • Het lastig vinden om zich te concentreren en impulsief kunnen reageren.
  • Moeite hebben om hun emoties en gedrag te reguleren.
  • Zich angstig voelen in bepaalde situaties of angstige gedachten hebben.
  • Stemmen horen of last hebben van psychotische klachten.
  • Zich somber voelen en worstelen met hun identiteit.
  • Gevoelig zijn voor bepaalde zintuiglijke prikkels.

Perspectief

Onze ervaring leert dat ernstige psychische klachten altijd ontstaan vanuit een complex samenspel tussen allerlei factoren. Dit vraagt om een open blik, goed luisteren en creativiteit in het nadenken over oplossingen.

Daarom vinden we het belangrijk om vanuit verschillende perspectieven (kind, ouders, school, ons multidisciplinaire team en netwerkpartners) samen tot een gezamenlijk verhaal te komen. Van daaruit kijken we welke ondersteuning en zorg het meest passend is voor dit kind in zijn/haar gezin en netwerk.

Video: Ga je met Gijs mee op expeditie?

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Flexibel aanbod op maat

Tot voor kort waren de dagbehandelingsgroepen (Anker en Kajuit) volledig gescheiden van de kliniek (Het Kompas), maar door aanbod van verlengde openingstijden op de dagbehandeling en logeermogelijkheden op de kliniek wordt bij ieder kind gekeken wat de best passende zorg is. Uitgangspunten daarbij zijn:

  1. Voor alle kinderen van de (dag)kliniek is er een dagbehandelingsprogramma op één van de groepen: Anker, Kajuit of Het Kompas.
  2. Aanvullend aan het dagprogramma is er voor maximaal 8 kinderen per nacht ruimte om te ‘logeren’. Dit kan voor 2, 3 of 5 nachten per week. Keuze voor bepaald aantal nachten logeren wordt voor een periode van 3 weken bepaald, waarbij elke 3 weken wordt geëvalueerd of op- of afschaling nodig is.
  3. Het dagprogramma, waar school een belangrijk onderdeel van is, kan op meerdere manieren worden vormgegeven, met starttijden die liggen tussen 8:15 en 11.00 uur en eindtijden die liggen tussen 15:00 tot na het avondeten, met de optie van logeren op Het Kompas.

Meer informatie leest u in de folder over (dag)klinische behandeling op de zorglijn Ontwikkeling in Perspectief.

Pilot integraal zorgaanbod

Kinderen met een (vermoeden van een) ernstige verstoring van de balans tussen kwetsbaarheid en kracht zijn vaak op meerdere gebieden vastgelopen in hun ontwikkeling. Zij hebben een combinatie van meerdere problemen, zoals moeite met leren op school, contact maken, opdrachten opvolgen of zelfstandigheid. Gezinnen met een kind met deze complexe (psychiatrische) problematiek, hebben behoefte aan een intensief behandelkader. Dat is er nu soms onvoldoende. Door een samenwerking te realiseren met Youké bieden we integrale zorg aan deze gezinnen. Lees meer >

Beleid rondom veiligheid

Er gelden op de afdeling een aantal maatregelen en omgangsvormen, om de veiligheid van zowel de kinderen als de medewerkers te waarborgen. In onze folder leest u hier meer over >

Verpleegafdeling Acuut en intensieve zorg

Jongeren en volwassenen bij wie acute behandeling nodig is, kunnen wij opnemen op een klinische afdeling voor acute, intensieve zorg.

Hierbij staat in eerste instantie de stabilisatie van de crisis centraal. Lees meer >

Wachttijden

Wachttijden afdeling Psychiatrie

De zorg voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar wordt vergoed door de gemeenten. De wachttijd is niet afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent.

Vanwege onze focus op tertiaire zorg krijgen aanmeldingen voor onze specifieke zorgprogramma’s en second opinions voorrang op reguliere aanmeldingen.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet