Terug

Wetenschappelijk onderzoek afweerstoornissen
Wetenschappelijk onderzoek afweerstoornissen

Om meer te weten te komen over de oorzaken, het verloop en de behandeling van afweerstoornissen wordt wetenschappelijk onderzoek verricht (studies). Dit gebeurt binnen ons eigen ziekenhuis en in samenwerking met andere ziekenhuizen in Nederland.

De oorzaken en het beloop van afweesrtoornissen

In plaats van afweerstoornissen wordt ook de term primaire immuundeficiënties (PID) gebruikt

In deze studie worden zowel oorzaken van PID als  wet beloop van afweerstoornissen onderzocht:

  • Het normale beloop van afweerstoornissen.
  • Oorzaken van ontregeling van de afweer
  • Erfelijke oorzaken van afweerstoornissen.
De Landelijke PID studie doen we in meerdere ziekenhuizen, waaronder het UMC Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam Bij 800 kinderen en volwassenen met afweerstoornissen of een verdenking van een afweerstoornis doen we verschillende onderzoeken.

FitNetplus
Er is een behandelprogramma in ontwikkeling voor vermoeidheidsklachten bij jongeren met afweerstoornissen.
 

MIAD studie

MIAD staat voor microbioom inflammatie antibody deficiëntie en is ook onderdeel van de Landelijke PID studie.

Bij de MIAD studie wordt er gekeken of er een verband bestaat tussen het microbioom van de darm en longen en het afweersysteem bij volwassenen en kinderen ouder dan zes jaar met een specifieke afweerstoornis: CVID.

Bij ongeveer een kwart van de patiënten met CVID ontstaan door een te hard werkend afweersysteem ontstekingen en auto-immuniteit. Auto-immuniteit wil zeggen dat je afweersysteem ook tegen (goede) lichaamseigenstoffen werkt. Patiënten met en zonder deze complicaties gaan we vergelijken. Daarnaast gaan we de metingen ook doen bij patiënten met x-linked agammaglobulinemie (XLA), een zeldzame erfelijke afweerstoornis en bij gezonde patiënten.

Meer inzicht in de rol van “goede” en “slechte” bacteriën op het ontstaan van complicaties kan in de toekomst tot nieuwe behandelmogelijkheden leiden.

DIMER studie

De DIMER studie is onderdeel van de landelijke PID studie. DIMER staat voor Deficiency IgA Microbiome Respiratory tract infections.

Met de DIMER studie doen we specifiek onderzoek naar het microbioom en afweersysteem van kinderen met terugkerende luchtweginfecties. Specifiek onderzoeken we in de DIMER studie de invloed van IgA tekort en antibiotica. IgA is natuurlijke afweerstof.

We onderzoeken daarbij de invloed van het gebruik van antibiotica op lichaamseigen bacteriën bij kinderen met afweerstoornissen, of een vermoeden van een afweerstoornis.

Bij de DIMER studie zullen de resultaten van de zieke kinderen vergeleken worden met in andere studies verzamelde resultaten van gezonde kinderen. Zo kan goed worden bepaald wat het effect is van de verschillende soorten antibiotica op de “goede” en “slechte” bacteriën.

Onderzoeksafdelingen UMC Utrecht

Ook op verschillende afdelingen binnen ons ziekenhuis doen we onderzoek naar afweerstoornissen:

·         De afdeling Genetica

·         Medische Micobiologie

·         Laboratorium voor Translationele immunologie (LTI)

·         Afdeling Infectieziekten

·         Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie