Terug

HOVON 136

HOVON 136

Wetenschappelijk onderzoek

Transplant BRaVE NHL: een fase I-II onderzoek, waarbij brentuximab vedotin in combinatie met tweedelijns chemotherapie (R-DHAP) wordt onderzocht bij patiënten met een CD30 positief diffuus grootcellig B-cel lymfoom die niet op de eerstelijns chemotherapie hebben gereageerd, of die een eerste recidief hebben ontwikkeld en die fit genoeg zijn om hogedosischemotherapie te ondergaan gevolgd door een autologe stamceltransplantatie

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de stichting HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland). Het onderzoek wordt financieel ondersteund door de firma Takeda, die ook de onderzoeksmedicatie beschikbaar stelt. In de HOVON 136-studie worden patiënten behandeld met diffuus grootcellig B-cel lymfoom (in het vervolg kortweg lymfoom genoemd), waarbij de ziekte is teruggekomen na een eerste behandeling of onvoldoende heeft gereageerd op de eerste behandeling. Het onderzoek zal in een groot aantal ziekenhuizen in Nederland, België, Frankrijk en Spanje worden uitgevoerd. In totaal zullen 45 patiënten deelnemen aan dit onderzoek.

Wat is het doel van het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

De standaardbehandeling bij patiënten met een teruggekeerd lymfoom is een behandeling met chemotherapie (rituximab-DHAP kuren: Dexamethason, Hoge dosis Ara-C, cisPlatin). Dit wordt gevolgd door hogedosischemotherapie (BEAM kuur) en een autologe stamceltransplantatie. Bij deze laatste stap worden eigen stamcellen terug gegeven, die na de chemotherapie zijn afgenomen. Het doel van deze intensieve behandeling is om in tweede instantie alsnog een kans op genezing te bieden.
Bij de standaardbehandeling krijgen alleen patiënten, bij wie het lymfoom met 3 kuren rituximab-DHAP voldoende terug gedrongen ís, een autologe stamceltransplantatie. Als het effect onvoldoende is, heeft stamceltransplantatie weinig zin. Het doel van dit onderzoek is nu om met rituximab-DHAP in combinatie met een nieuw geneesmiddel brentuximab vedotin bij meer patiënten het lymfoom voldoende terug te dringen. Hierdoor kunnen meer patiënten in aanmerking komen voor de hogedosisbehandeling en autologe stamceltransplantatie en wordt de kans op genezing vergroot.

Welk geneesmiddel wordt onderzocht? uitklapper, klik om te openen

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe effectief het nieuwe geneesmiddel brentuximab vedotin is, dat gecombineerd met rituximab-DHAP wordt gegeven. Het medicijn bevat een antistof dat lymfoom cellen herkent waarop een specifiek eiwit aanwezig is (het CD30 eiwit). Aan deze antistof zit een anti-kankermedicijn (cytostaticum) gekoppeld. Dit hele complex hecht zich aan de lymfoomcel, waarna het anti-kankermedicijn de lymfoomcel kan doden. Dit is een voorbeeld van een hele gerichte behandeling, waarbij voornamelijk de kwaadaardige cellen worden uitgeschakeld.

Bij eerdere onderzoeken is gebleken dat brentuximab vedotin werkzaam is bij patiënten met lymfomen die het CD30 eiwit hebben. Inmiddels is het geneesmiddel geregistreerd voor behandeling van patiënten met een ander type lymfoom (hodgkinlymfoom), als het teruggekeerd is of niet gereageerd heeft op een eerste behandeling.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? uitklapper, klik om te openen

Voordat de behandeling kan starten zal er onderzoek gedaan worden om uw ziekte optimaal in beeld te brengen. De meeste van deze onderzoeken vinden bij alle patiënten met lymfoom plaats, maar een aantal extra onderzoeken zijn specifiek voor dit onderzoek.

Alle patiënten die aan dit onderzoek deelnemen krijgen dezelfde behandeling. Alleen is het onderzoek in twee delen opgesplitst. Brentuximab vedotin in combinatie met DHAP-chemotherapie is eerder onderzocht bij patiënten met hodgkinlymfoom. Daardoor weten we wat de optimale dosis is van deze geneesmiddelen. Brentuximab vedotin is echter nooit eerder onderzocht in combinatie met rituximab-DHAP-chemotherapie. Daarom wordt in het eerste deel van het onderzoek onderzocht hoe goed deze geneesmiddelen worden verdragen als ze gecombineerd met rituximab worden gegeven. Patiënten die deelnemen aan het eerste deel van het onderzoek worden extra goed gecontroleerd door middel van extra bloed onderzoek. Mochten er onverhoopt bij teveel patiënten bijwerkingen optreden, dan kan de dosis tot driemaal toe worden verlaagd. Het dosisniveau dat goed verdragen wordt, wordt vervolgens in het tweede deel van het onderzoek gebruikt. In totaal zullen maximaal 24 patiënten deelnemen aan het eerste deel van het onderzoek en 37 andere patiënten aan het tweede deel.

Behandeling

Alle patiënten die deelnemen aan het onderzoek krijgen 2 kuren met brentuximab vedotin in combinatie met rituximab-DHAP. Als de ziekte voldoende reageert op de eerste 2 kuren wordt een derde kuur gegeven. Als op 3 kuren voldoende effect is behaald zal daarna de BEAM-kuur gegeven worden, gevolgd door een autologe stamceltransplantatie.

De brentuximab vedotin en de rituximab worden op dag 1 van de DHAP-kuur per infuus toegediend. De DHAP-chemotherapie wordt gegeven op de dagen 1, 2, 3 en 4. Op dag 1, 2 en 3 per infuus en op dag 4 per infuus of als tablet, afhankelijk van de routine in uw ziekenhuis. Op de dag 5 van de kuur krijgt u eenmalig een onderhuidse injectie toegediend met een groeifactor. Deze groeifactor zorgt ervoor dat de aanmaak van witte bloedcellen zich na de kuur sneller herstelt, zodat u op tijd met de volgende kuur kunt beginnen. Na de autologe stamceltransplantatie wordt de groeifactor ook toegediend. De kuren brentuximab vedotin rituximab-DHAP worden om de 3 weken gegeven. Voor de behandeling met brentuximab vedotin in combinatie met rituximab-DHAP zult u telkens gedurende 4 of 5 dagen worden opgenomen, afhankelijk van de routine in uw ziekenhuis.

Na de tweede kuur zal door middel van een CT-scan worden onderzocht of uw ziekte gunstig reageert. Als u een goede respons heeft op de behandeling zal de procedure worden gestart om stamcellen van u te oogsten als voorbereiding op de hogedoseschemotherapie en autologe stamceltransplantatie. Dit kan eventueel ook pas na de derde kuur plaatsvinden. Als het lymfoom onvoldoende mocht reageren na de tweede kuur of ondanks de behandeling doorgroeit, wordt de behandeling gestaakt en zal uw arts met u overleggen over andere behandelingsmogelijkheden.

Over de standaardchemotherapie met rituximab-DHAP, het oogsten van de stamcellen en de hogedosischemotherapie (BEAM kuur) gevolgd door de autologe stamceltransplantatie wordt u apart voorgelicht. Dit behoort namelijk tot de standaardbehandeling voor uw ziekte.

Follow-up

Na de onderzoeksbehandeling start de zogenaamde follow-up periode. Tijdens deze periode wordt gekeken naar het effect en de veiligheid van de behandeling op de langere termijn. U zult tot 5 jaar nadat u met de behandeling bent gestart worden gevolgd. Het eerste jaar komt u elke 3 maanden voor controle op de polikliniek. Het tweede jaar komt u iedere 4 maanden ter controle en in het derde jaar elk half jaar. De laatste twee jaar komt u elk jaar. Dit is niet vaker dan wat gebruikelijk is voor patiënten die voor lymfoom behandeld worden.

Deelnemen aan het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

U kunt vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Neem voor meer informatie contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met de onderzoeker, Prof. Dr. M.C. Minnema, internist-hematoloog, via onderstaande contactgegevens.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet