Terug

Perseus (EMN17)

Perseus (EMN17)

Wetenschappelijk onderzoek

Een fase 3-onderzoek ter vergelijking van daratumumab, Velcade (bortezomib), lenalidomide en dexamethason (D-VRd) vs. Velcade (bortezomib), lenalidomide en dexamethason (VRd) bij proefpersonen met niet eerder behandeld multipel myeloom die in aanmerking komen voor behandeling met een hoge dosis

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Dit onderzoek wordt georganiseerd en is opgezet door het Europese myeloom Netwerk (EMN) en wordt door artsen in verschillende ziekenhuizen uitgevoerd. Dit onderzoek is voor de behandeling van patiënten met pas gediagnosticeerd multipel myeloom. Voor dit onderzoek zijn 690 proefpersonen uit verschillende landen nodig. In Nederland nemen naar verwachting 75 proefpersonen meedoen.

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Het doel van dit onderzoek is het beoordelen van de werkzaamheid en veiligheid van het nieuwe geneesmiddel daratumumab voor de behandeling van multipel myeloom. Daratumumab wordt toegevoegd aan de standaardbehandeling van multipel myeloom. De werkzaamheid en veiligheid van daratumumab in combinatie met de standaardbehandeling wordt vergeleken met de werkzaamheid en veiligheid van de standaardbehandeling alleen. Er zijn momenteel meerdere verschillende medicaties beschikbaar voor de behandeling van multipel myeloom. De standaardbehandeling waar we hier naar verwijzen is een combinatie van drie geneesmiddelen: bortezomib (Velcade®), lenalidomide (Revlimid®) en dexamethason. Deze standaardbehandeling wordt aangeduid met VRd en de combinatie van daratumumab met de standaardbehandeling wordt aangeduid met VRd + daratumumab. Recente resultaten tonen een gunstig effect aan van de toevoeging van daratumumab aan de standaardbehandeling met bortezomib (Velcade®) of lenalidomide (Revlimid®).

Achtergrond van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Multipel myeloom wordt veroorzaakt door de snelle groei van abnormale cellen (plasmacellen) in het beenmerg. Multipel myeloom is ook bekend als de ziekte van Kahler. Als u meer wilt weten over multipel myeloom, praat dan met de arts of verpleegkundige die u behandelt.
De standaardbehandeling voor patiënten tussen 18 en 70 jaar is over het algemeen verdeeld in de volgende fasen:

A. Inductiechemotherapie met drie geneesmiddelen. Bijvoorbeeld VRd of een andere combinatie van geneesmiddelen: bortezomib, cyclofosfamide en dexamethason (VCd).
B. Chemotherapie gevolgd door het oogsten van stamcellen.
C. Hoge dosis chemotherapie gevolgd door autologe stamceltransplantatie (met stamcellen van de patiënt). Dit regime vereist ziekenhuisopname voor 3-4 weken.
D. Consolidatiebehandeling met drie geneesmiddelen. Bijvoorbeeld VRd of VCd. Deze behandeling wordt toegediend om resterende tumorcellen te doden.
E. Onderhoudsbehandeling met lenalidomide. Deze behandeling wordt gegeven voor een langere periode, om de duur van de respons en overleving te verbeteren.

Deze standaardbehandeling leidt vaak tot een terugdringing van de ziekte gedurende een bepaalde periode. De ziekte keert helaas bijna altijd terug, zelfs als de eerste reactie zeer gunstig is, zodat multipel myeloom momenteel als een ongeneeslijke ziekte wordt beschouwd. Met dit onderzoek hopen we de terugdringing te verbeteren en de tijdsduur van de terugdringing van de ziekte te verlengen. Het huidige onderzoek volgt ook de bovenstaande behandelfasen.

Wat houdt deelname in? uitklapper, klik om te openen

Als u meedoet, duurt de behandeling ongeveer 5 jaar voor u. De exacte duur hangt af van hoelang u onderhoudsbehandeling krijgt. De onderhoudsbehandeling krijgt u tot uw multipel myeloom verergert.

Keuring

Eerst bepalen we of u kunt meedoen. Niet iedereen is mogelijk geschikt voor deelname aan dit onderzoek. We moeten eerst een aantal tests doen om te zien of u in aanmerking komt om deel te nemen. Voordat we deze tests uitvoeren, moeten wij ons er van verzekeren dat u de informatie die over het onderzoek wordt verstrekt begrijpt, en wordt u gevraagd schriftelijke toestemming te geven voor deelname aan het onderzoek. De meeste tests worden uitgevoerd als onderdeel van uw standaardzorg. De volgende tests zullen dan worden uitgevoerd:

• Hartfilmpje (elektrocardiogram, ECG)
• Lichamelijk onderzoek
• Het meten van gewicht, lengte, bloeddruk, hartslag, temperatuur
• Zwangerschapstest (indien van toepassing)
• Beenmerg tests
• Bloedonderzoeken voor laboratoriumtest voor de veiligheid, multipel myeloomcellen en biomarkers
• Bloedonderzoek voor hepatitis B-infectie
• 24 uur urinetests
• Beoordeling van lytische botlaesies (skeletonderzoek)
• Beoordeling van extramedullair plasmacytoom door middel van MRI- of CT-scan. Een extramedullair plasmacytoom is een groep abnormale plasmacellen in het zachte weefsel (buiten het bot). Deze beoordeling is alleen voor patiënten die (vermoedelijk) een extramedullair plasmacytoom hebben.
• Longfunctietest (spirometrie) alleen voor patiënten met (vermoedelijke) chronische obstructieve longziekte (chronic obstructive pulmonary disease, COPD). Tijdens deze test moet u in- en uitademen in een spirometrie instrument en deze test is niet-invasief.
• Röntgenfoto van de borstkas of volledige dosis CT-scan van de borst
• De onderzoeker vraagt u ook naar uw medische voorgeschiedenis en etnische afkomst.

Soms vinden we bij de keuring iets dat verder medisch moet worden onderzocht. We vertellen u dit altijd. Verder onderzoek gebeurt door uw eigen huisarts of een specialist. De kosten hiervan vallen onder uw eigen verzekering.
Het beenmerg en bloed worden extra afgenomen voor het onderzoek en moeten worden herhaald. De andere tests/procedures maken deel uit van de standaardzorg, maar moeten soms voor het onderzoek worden herhaald.

Behandeling

Als na de keuring blijkt dat u in aanmerking komt voor deelname aan dit onderzoek, wordt u toegewezen aan een van de twee behandelgroepen, de VRd (standaardgroep) of de VRd + daratumumab (standaardgroep + daratumumab) groep. Het is belangrijk dat de groepen die elke behandeling ontvangen zoveel mogelijk vergelijkbaar zijn bij het begin van het onderzoek. Om ervoor te zorgen dat dit het geval is, wordt een proces gebruikt dat randomisatie wordt genoemd, om mensen aan elke groep toe te wijzen.
Iedereen die deelneemt zal in één van deze twee groepen worden ingedeeld. De groepen worden geselecteerd door een computer die geen informatie heeft over de individuele persoon, dat wil zeggen door toeval, zoals bij het opgooien van een muntstuk. Deelnemers in elke groep krijgen dan een andere behandeling en deze worden met elkaar vergeleken. Het onderzoeksgeneesmiddel wordt in een één op één (1:1) verhouding toegewezen, dus u heeft 50% kans op elke combinatie onderzoeksbehandeling.

De behandelfase bestaat uit meerdere fasen:

Inductiechemotherapie (fase A):
Cyclus 1 - 4 (elke cyclus duurt 28 dagen).
Bortezomib: subcutane injecties op dag 1, 4, 8 & 11
Lenalidomide: tabletten op dag 1 - 21
Dexamethason: tabletten dag 1 - 4 en dag 8 - 12
Daratumumab (alleen VRd + daratumumab-groep): subcutane injecties:
cyclus 1 - 2: dag 1,8,15 en 22
cyclus 3 - 4: dag 1 en 15
 
Chemotherapie gevolgd door het oogsten van stamcellen & hoge dosis chemotherapie gevolgd door autologe stamceltransplantatie (fase B&C):
Dit is onderdeel van de standaardbehandeling en is hetzelfde voor beide behandelgroepen. Uw arts of verpleegkundige geeft u meer informatie over deze behandeling. Dit is hetzelfde voor alle patiënten.

Consolidatiebehandeling (fase D):
Cyclus 5 - 6 (elke cyclus duurt 28 dagen).
Bortezomib: subcutane injecties op dag 1, 4, 8 & 11
Lenalidomide: tabletten op dag 1 - 21
Dexamethason: tabletten dag 1 - 4 en dag 8 - 12
Daratumumab (alleen VRd + daratumumab-groep): subcutane injecties op dag 1 en 15

Onderhoudsbehandeling (fase E):
Cyclus 7+ (elke cyclus duurt 28 dagen).
U krijgt deze behandeling totdat uw multiple myeloom verergert.
Lenalidomide: tabletten dagelijks dag 1 - 28
Daratumumab (alleen VRd + daratumumab-groep): subcutane injectie op dag 1 van iedere cyclus.
 
Zeer lage niveaus van multipel myeloom kunnen gemeten worden met een methode genaamd Minimal Residual Disease (MRD). Als multipel myeloom niet meer aanwezig is na minimaal 24 maanden onderhoudsbehandeling, kan met daratumumab gestopt worden. Daratumumab kan weer gestart worden bij terugkeer van multipel myeloom.
Tijdens de behandelfasen zullen de procedures die uitgevoerd zijn tijdens de keuring meerdere keren worden herhaald. Daarnaast wordt u gevraagd om de volgende vragenlijsten in te vullen:
 
• Kwaliteit van leven vragenlijsten: het is belangrijk om te weten of de behandeling uw kwaliteit van leven verbetert. Om deze reden wordt u gevraagd om drie vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten bestaan uit eenvoudige vragen met meestal 4 opties om uit te kiezen. Het kost ongeveer 30-45 minuten deze in te vullen.

Opvolging

Na de onderhoudsbehandeling, gaat u door in een opvolgingsfase. U start deze fase nadat uw multipel myeloom erger is geworden, u niet goed reageert op de behandeling of u besluit met de behandeling te stoppen. Deze fase is verschillend voor elke behandelingsgroep.
• VRd (Standaardgroep): We verzamelen om de 4 maanden informatie over nieuwe multipel myeloom behandelingen die u krijgt, uw reactie op die behandelingen en de overleving. Deze informatie kan worden verkregen tijdens normale arts bezoeken of via telefonische contacten elke 4 maanden, voor het onderzoek zijn geen extra bezoeken nodig.
• VRd + daratumumab groep: er zal bloed worden afgenomen voor farmacokinetiek (voor het meten van de hoeveelheid daratumumab in uw bloed), 4 en 8 weken na de laatste behandeling (alleen de VRd + daratumumab groep). Om de 4 maanden wordt informatie verzameld over nieuwe multipel myeloom behandelingen die u krijgt, uw reactie op die behandelingen en de overleving. Deze informatie kan worden verkregen tijdens normale arts bezoeken of via telefonische contacten elke 4 maanden, voor het onderzoek zijn geen extra bezoeken nodig.

Anders dan de standaardbehandeling

Afhankelijk van de randomisatie, kan het onderzoeksgeneesmiddel daratumumab aan de standaardbehandeling worden toegevoegd. De kans hierop is 50%. Daratumumab is een antilichaam. Het geneesmiddel kan zich daarom mogelijk binden aan de multipel myeloomcellen en deze doden. De resultaten van andere onderzoeken waarin daratumumab werd toegevoegd aan de standaardbehandeling, tonen een gunstig effect.
Daratumumab wordt meestal via een intraveneus infuus (IV) toegediend, dit is een infusie die ongeveer 3 uur duurt. In dit onderzoek wordt daratumumab via subcutane injectie (SC) toegediend. Dit is een injectie van 3 - 5 minuten onder de huid.
 
Bortezomib (een van de geneesmiddelen die onderdeel zijn van de standaardbehandeling) wordt ook toegediend via subcutane injecties. Dit betekent dat u regelmatig naar het ziekenhuis moet komen. Als u wordt behandeld in de VRd + daratumumab-groep, bezoekt u het ziekenhuis ongeveer 8 keer extra voor daratumumab injecties. Als u in de VRd (standaardgroep) bent ingeschreven, hoeft u deze extra bezoeken niet af te leggen.
Sommige toedieningen van daratumumab worden uitgevoerd tijdens hetzelfde ziekenhuisbezoek als de toedieningen van bortezomib. Deze bezoeken duren langer dan normale bezoeken.
Uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddruk worden vaker gemeten dan bij de standaardbehandeling. De overige geneesmiddelen worden als tabletten toegediend en kunnen thuis ingenomen worden.
De meeste tests worden uitgevoerd als onderdeel van uw standaardzorg. De volgende tests worden specifiek voor dit onderzoek uitgevoerd:

- Beenmerg test
- 24-uurs urinetests
- Kwaliteit van leven vragenlijsten
- Extra bloedonderzoeken

Deelnemen aan het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

U kunt vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Neem voor meer informatie contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met de onderzoeker, Mw. Prof. Dr. M.C. Minnema, internist-hematoloog, via onderstaande contactgegevens.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet