Terug

ZUMA-1

ZUMA-1

Wetenschappelijk onderzoek

De veiligheid en werkzaamheid van KTE-C19 bij proefpersonen met refractair agressief non-hodgkinlymfoom

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

De ZUMA-1-studie onderzoekt de veiligheid en werkzaamheid van KTE-C19 bij patiënten met een agressieve vorm van B-cel-non-hodgkinlymfoom (lymfklierkanker), waarbij de standaardbehandelingen die beschikbaar zijn niet doeltreffend zijn gebleken. Ongeveer 35 ziekenhuizen in verschillende landen zullen aan dit onderzoek deelnemen. In totaal zullen 250 proefpersonen deelnemen.

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of de experimentele behandeling met axicabtagene ciloleucel (ook wel KTE-C19 genoemd) veilig en werkzaam is voor de behandeling van refractair agressief non-hodgkinlymfoom. KTE-C19-cellen kunnen op dit moment nog alleen in onderzoeksverband worden gegeven.

Het verwachte effect van de KTE-C19 cellen is dat zij zich zullen binden aan cellen die het eiwit CD19 op hun celoppervlak hebben en dat zij deze cellen vervolgens zullen doden. CD19 is een eiwit dat op lymfklierkankercellen wordt aangetroffen.

Wat houdt deelname in? uitklapper, klik om te openen

De duur van het onderzoek zal voor iedere patiënt verschillen en bestaat uit verschillende fasen. Nadat een toestemmingsverklaring is getekend zullen een aantal onderzoeken uitgevoerd worden om erachter te komen of u geschikt bent om aan dit onderzoek deel te nemen. Deze onderzoeken zijn vaak onderdeel van de reguliere zorg voor uw ziekte en zouden ook gedaan worden als u niet zou deelnemen aan het onderzoek. Wij willen hiermee uw ziekte zo volledig mogelijk in kaart brengen. Daarnaast moeten voor het onderzoek een aantal extra onderzoeken worden gedaan. Hieronder worden de stappen en extra’s kort toegelicht.

Screening

U begint met een screeningsperiode, die maximaal 28 dagen zal duren, om te bepalen of u geschikt bent om aan het onderzoek deel te nemen. De onderzoeken die tijdens dit bezoek gedaan worden zijn:

- Verzamelen van medische en persoonlijke gegevens.
- Lichamelijk onderzoek, waaronder het meten van uw lengte, gewicht en bloeddruk.
- Bloedafname voor standaard laboratorium onderzoek (waaronder zoutgehalte, aantal bloedcellen). Als u een vrouw bent in vruchtbare leeftijd zal er ook een bloed- of urine zwangerschapstest gedaan worden.
- U wordt ook getest op eventuele infectie met HIV, hepatitis B en hepatitis C. Als u één van deze ziektes heeft, zullen we u hierover informeren en kunt u niet deelnemen aan het onderzoek. Als u dit niet wilt weten, kunt u ook niet meedoen aan dit onderzoek.
- Andere onderzoeken zijn:

  • Een neurologisch onderzoek om te bepalen hoe u zich voelt: alleen vereist voor patiënten in Cohort 1, 2 en 3 (niet voor patiënten in Cohort 4 en Cohort 5). Uw arts zal u informeren in welke groep u zich bevindt, afhankelijk van uw ziektestatus.
  • Een echo en ECG van uw hart om te zien hoe uw hart functioneert.
  • Scans van (gedeeltes van) uw lichaam om te bepalen waar uw ziekte zit.

- Mogelijk een beenmergbiopt als u er nog geen heeft gehad bij de eerste diagnose van uw lymfoom of tussen de diagnose en deze screening visite, om de ernst van uw ziekte te bepalen.
- Een vragenlijst die bestaat uit 2 pagina's met algemene vragen over uw gezondheid en uw vermogen om uw gebruikelijke handelingen uit te voeren.
- Uitsluitend patiënten opgenomen in Cohort 4 en Cohort 5: U krijgt dan ook een ruggenprik voor het afnemen van een kleine hoeveelheid cerebrospinale vloeistof die uw hersenen en ruggenmerg omringt, om de ernst van uw ziekte te bepalen. Die vindt plaats na het begin van de screening, maar vóór conditioneringschemotherapie.

Als u in aanmerking komt voor het onderzoek worden er bij u witte bloedcellen afgenomen via leukaferese.

Leukaferese

Leukaferese wordt ook het oogsten van witte bloedcellen genoemd en dit wordt gedaan met behulp van een speciaal apparaat, het leukaferese-apparaat. U krijgt een infuus in beide elleboogsplooien geplaatst. Als de aders in uw elleboogsplooien niet goed toegankelijk zijn dan wordt er een infuus in uw lies geplaatst.
Het bloed dat uw lichaam via het infuus verlaat wordt door een machine geleid die het bloed opdeelt in rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes en bloedplasma. Vervolgens worden de rode bloedcellen, bloedplaatjes en het plasma weer aan u teruggegeven. De witte bloedcellen worden gebruikt om er KTE-C19 cellen van te maken.
De leukaferese procedure duurt ongeveer 4 tot 6 uur. U hoeft hiervoor niet te worden opgenomen. Deze procedure heeft praktisch geen bijwerkingen. Sommige patiënten hebben last van tintelingen. U hoeft niet nuchter te zijn. Ook kunt u gewoon alles eten, maar u bent wel aan bed gebonden.
Gedurende de hele leukaferese procedure is er iemand bij u aanwezig. Na afloop van de procedure worden de infusen of de lieslijn verwijderd. Hierbij bestaat het risico op een nabloeding of blauwe plek. Bij het verwijderen van een lieslijn wordt een drukverband aangebracht, hetgeen enkele uren moet blijven zitten.

Behandeling

KTE-C19 cellen worden geproduceerd vanuit uw eigen witte bloedcellen. Na de leukaferese worden de witte bloedcellen naar een extern laboratorium gestuurd, waar ze gekweekt worden en zodanig genetisch veranderd worden dat ze de lymfeklierkankercellen kunnen herkennen en opruimen. Wanneer uw witte bloedcellen genetisch veranderd en gekweekt zijn (nu noemen we dit KTE-C19 cellen), en is gebleken dat het veilig is om ze aan u te geven, worden ze naar uw arts verstuurd.

Overbruggingsbehandeling
Afhankelijk van de omvang van uw lymfoom kan uw arts een behandeling voorschrijven om te helpen uw lymfoom onder controle te houden terwijl uw KTE-C19 cellen worden gemaakt. Indien nodig (uitsluitend voor Cohort 4) wordt deze overbruggingsbehandeling na leukaferese toegediend en voorafgaand aan de aanvang van uw conditioneringschemotherapie worden voltooid. Overbruggingsbehandeling bestaat uit corticosteroïden (dexamethason of methylprednisolon in combinatie met rituximab of een combinatie van chemotherapie met bendamustine en rituximab) en kan naar inzicht van uw arts worden toegediend.

Debulkingbehandeling uitsluitend voor Cohort 5 (tussen opname in het onderzoek en conditioneringschemotherapie)
Als u bent opgenomen in Cohort 5, krijgt u een aanvullende behandeling die bedoeld is om na leukaferese de grootte van uw tumor te verkleinen (debulkingbehandeling). Deze behandeling kan bestaan uit radiotherapie of een andere standaardkankertherapie, zoals besproken met uw onderzoeksarts. De debulkingbehandeling vindt plaats na opname in het onderzoek/leukaferese en wordt ten minste 5 dagen (in geval van radiotherapie) of ten minste 14 dagen (in geval van een andere kankerbehandeling) vóór aanvang van de conditioneringschemotherapie uitgevoerd.
 
Conditioneringschemotherapie
Vóór de toediening van de KTE-C19 cellen krijgt u gedurende 3 dagen behandeling met chemotherapie en 2 dagen rust. Dit wordt een 5-daags chemotherapieschema genoemd. Dit zal ongeveer 3-4 weken na de overbruggingsbehandeling plaatsvinden. Deze chemotherapie is nodig om te zorgen dat de KTE-C19 cellen langer in uw lichaam blijven circuleren, wat belangrijk is voor het effect van de behandeling.
Als u in Cohort 5 bent opgenomen en uw aantal witte bloedcellen (WBC) op het moment van de geplande aanvang van de conditioneringschemotherapie niet is hersteld tot het normale niveau, is het mogelijk dat uw arts beslist om de conditioneringschemotherapie niet toe te dienen, als uw aantal witte bloedcellen te laag is.
 
Toediening
Dan zijn er twee rustdagen, waarna u in het ziekenhuis wordt opgenomen voor de toediening van de KTE-C19 cellen via een infuus. Hierna zult u gedurende ten minste 7 dagen na toediening dagelijks worden gemonitord. U wordt dan gevraagd minstens 4 weken in de buurt van uw ziekenhuis te blijven, of totdat uw arts bepaalt dat u naar huis kunt gaan.

Uit voorzorg krijgt u het geneesmiddel levetiracetam. Dit geneesmiddel wordt tweemaal per dag via de mond of uw aders gegeven nadat u uw KTE-C19 cellen heeft gekregen. Als u last krijgt van aanvallen of andere neurologische symptomen, kunt u aanvullende behandelingen met levetiracetam krijgen.
 
2, 3, 4, 8 en 12 weken na de behandeling komt u voor controle terug naar het ziekenhuis om na te gaan of uw ziekte op de behandeling reageert en hoe u op de behandeling reageert. Elk bezoek duurt ongeveer 2 tot 3 uur. Uitsluitend patiënten opgenomen in Cohort 4 en Cohort 5: Wanneer u voor uw bezoek naar het ziekenhuis terugkomt, vindt er in week 3 een bloedafname plaats.
Gedurende deze periode wordt u gevraagd alle veranderingen in gezondheid en mogelijke bijwerkingen die u heeft ervaren te melden aan uw arts. Het kan voorkomen dat u extra medicatie nodig heeft om deze bijwerkingen te behandelen. Ook willen wij u vragen om het onderzoeksteam te informeren of u andere medicatie gebruikt. Uw onderzoeksteam zal u kunnen informeren of die medicatie gebruikt mag worden, omdat er enkele beperkingen zijn. Enkele voorbeelden van verboden medicatie zijn corticosteroïden op een bepaalde dosis, en immunosuppressieve middelen 7 dagen voorafgaand aan de leukaferese en 5 dagen voorafgaand aan de KTE-C19 toediening.

Follow-up

De lange termijn follow-up periode begint 3 maanden na de behandeling met KTE-C19 cellen en duurt tot 15 jaar na de behandeling. Tijdens deze periode komt u de eerste 18 maanden elke 3 maanden poliklinisch voor controle om te kijken hoe het met u gaat en wat de status van uw ziekte is. Vervolgens komt u tot 5 jaar na de behandeling elke 6 maanden voor controle en daarna elk jaar. Elk bezoek duurt ongeveer 2 tot 3 uur.

Deelnemen aan het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

U kunt vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Neem voor meer informatie contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met de onderzoeker, Mw. Prof. Dr. M.C. Minnema, internist-hematoloog, via onderstaande contactgegevens.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet