Terug

3D Face Lab

3D Face Lab

Het 3D Face Lab is het (tand)technisch laboratorium van de afdeling mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurgie en bijzondere tandheelkunde in het UMC Utrecht. In het 3D Face Lab worden, in opdracht van de chirurgen en tandartsen, technische en digitale werkzaamheden verricht voor patiënten met een complexe zorgvraag in het aangezicht.

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen? Het contact met de medewerkers van het 3D Face Lab verloopt via uw behandelend arts of tandarts. Hiervoor kunt u contact opnemen via het telefoonnummer.

Telefoonnummer: 088 75 577 62 De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur.

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Het 3D Face Lab richt zich met name op de complexere zorgvragen binnen de mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurgie en bijzondere tandheelkunde. Het 3D lab gebruikt 3D-printers, -software en -scanners en de technici werken met de nieuwste digitale technieken. Met de nieuwste softwareprogramma’s worden digitaal gezichtsoperaties en implantaatplanningen gesimuleerd en voorbereid. Bij deze digitale planningen wordt gebruik gemaakt van CT en/of MRI beelden. Hiermee wordt de plaatsing van het implantaat precies van tevoren gepland en ontworpen. De 3D printer print studiemodellen en boor- en zaagmallen welke tijdens de operaties gebruikt worden. Ook worden in het lab handmatig tand-, klos- en gezichtsprotheses gemaakt en gerepareerd.

De medewerkers van het (tand)technisch laboratorium worden door de artsen direct betrokken bij de behandeling van de patiënten. Op deze manier worden de beste patiëntspecifieke resultaten bereikt.

Het 3D Face Lab ontwerpt en maakt:

 • Boormallen.
 • Repositioneringsmallen.
 • Defectplaten voor na de operatie.
 • Stegconstruties (de constructie waar een prothese op vastzit).
 • Intra orale scans
 • Digitale implantaatplanningen (het vooraf bepalen van de positie van implantaten).
 • Orthognatische planningen (voor verplaatsing van de kaakdelen).
 • (Klos)protheses/obturators.
 • Gezichtsprotheses/epitheses.
 • Oncologische reconstructies.
 • Reconstructies na trauma.
 • PSI’s (Patient Specifieke Implanten).

Wetenschappelijk onderzoek

Het 3D Face Lab biedt ondersteuning aan de AIOS (arts in opleiding tot specialist) van de afdeling MKA-BT. Deze ondersteuning bestaat uit het meedenken bij de inzet van software en het uitwerken van digitale vraagstukken.

Opleiding en onderwijs

Het 3D Face Lab verzorgt voor de AIOS van de afdeling MKA-chirurgie een opleidingsmodule waarin geleerd wordt hoe een orthognatische operatie digitaal gesimuleerd en gepland kan worden. De AIOS leren deze planningen zelf digitaal uit te voeren. Een tweede opleidingsmodule bestaat uit het digitaal plannen van implantaatposities aan de hand van intra-orale scans, waarna digitale boormaal vervaardigd worden.


Ziektebeelden

Behandelingen

Polikliniek

Specialismen