Terug

Gecompliceerde hypertensie

Patiënten met moeilijk behandelbare hoge bloeddruk kunnen voor diagnose, zorg en behandeling terecht op de polikliniek gecompliceerde hypertensie.

Meer over de polikliniek gecompliceerde hypertensie

De polikliniek (gecompliceerde) hypertensie is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen nefrologie en vasculaire geneeskunde. Op de polikliniek wordt onderzoek gedaan naar de onderliggende oorzaken van uw hoge bloeddruk. Met deze verkregen gegevens is een behandeling op maat mogelijk om de hoge bloeddruk onder controle te krijgen. 

Onderzoeken

Na het intakegesprek met de verpleegkundig specialist krijgt u direct een 24-uurs bloeddrukmeter mee naar huis. U laat (nuchter) bloed prikken en levert een portie urine in. Het tweede bezoek, enkele dagen later, is opnieuw bij de verpleegkundig specialist die met u de uitslagen bespreekt. Afhankelijk van deze uitslagen wordt besloten of u terugverwezen wordt naar uw (huis)arts, een vervolgconsult op onze polikliniek krijgt of dat het nodig is aanvullende diagnostiek te verrichten. De verpleegkundig specialist zal samen met de internist beoordelen of het verantwoord voor u is om het uitgebreide screeningsprogramma te volgen. Hiervoor is het namelijk noodzakelijk dat u enige tijd geen medicatie tegen hoge bloeddruk gebruikt. Over het algemeen is het risico van het staken van de medicatie gedurende een korte periode zeer beperkt en wegen de voordelen van een goede analyse op tegen het zeer beperkte risico van het kortdurend staken van de medicatie. Wanneer aanvullende diagnostiek nodig is, zal de polimedewerkster in overleg met u de afspraken inplannen.

Op twee aparte ochtenden worden diverse onderzoeken gedaan in het ziekenhuis:

Daarnaast doet u thuis zelf de bloeddrukmetingen en verzamelt u urine. Na deze onderzoeken komt u terug op de polikliniek waar de internist alle verzamelde gegevens uitgebreid met u zal bespreken.

Behandeling

De internist zal de behandeling voor uw hoge bloeddruk instellen. 

Spreekuren

Het spreekuur vindt plaats bij receptie 21.

Vasculair preventie programma (SMART)

Een belangrijk onderdeel van de onderzoeken op de polikliniek gecompliceerde hypertensie is de inventarisatie van uw risicofactoren op hart- en vaatziekten. Deze onderzoeken vinden plaats in het kader van het vasculair preventie programma, ook wel SMART genoemd. 


Contact

De polikliniek gecompliceerde hypertensie is een onderdeel van de afdeling vasculaire geneeskunde. Uw arts op de polikliniek zal beoordelen of het veilig en verantwoord is om deel te nemen aan het screeningsprogramma van de polikliniek gecompliceerde hypertensie.

T. 088 75 563 12 De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Route

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 12-01-2021

Toegangstijd polikliniek gecompliceerde hypertensie: 28 dagen

Belangrijk Vanwege Covid-19 kan de wachttijd voor een eerste afspraak op onze polikliniek oplopen. Wij hopen op uw begrip.

Onze zorgverleners

Op de polikliniek gecompliceerde hypertensie zijn verschillende medewerkers werkzaam, zoals medisch specialisten, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten en secretaresses.

Tips voor het gesprek

Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt...

Tips voor het gesprek op de polikliniek

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorb...

Vrouw leest tijdschrift in de wachtruimte

Een afspraak op de polikliniek voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw afspraak op de polik...

In het ziekenhuis

Hier vindt u informatie over faciliteiten (zoal...

Meer informatie

Ziektebeeld

Verpleegafdeling

Specialisme