Terug

Gynaecologische oncologie

De afdeling Gynaecologische oncologie is er voor vrouwen die kanker hebben aan de geslachtsorganen. En voor vrouwen die een sterke verdenking hebben op kanker aan de geslachtsorganen: baarmoeder, baarmoedermond, schede, schaamlippen en eierstokken. 

Wat gebeurt er op de polikliniek?

Op de polikliniek wordt zorg verleend aan patiënten die niet zijn opgenomen in het ziekenhuis.  In het geval van de polikliniek Gynaecologische oncologie gaat het om vrouwen die (mogelijk) kwaadaardige aandoeningen hebben van baarmoeder, baarmoedermond, schede, schaamlippen en eierstokken. 

Diagnose en stadiëring 

Als u mogelijk kanker hebt moet eerst een diagnose worden gesteld: we moeten uitzoeken of u kanker hebt. Als dat hetgeval is, moet goed gekeken worden in welk stadium de tumor is. Het bepalen van het stadium wordt ook wel stadiëring genoemd. Een deel van de onderzoeken vindt plaats op de polikliniek Gynaecologische oncologie. Sommige onderzoeken worden uitgevoerd op andere plaatsen in het ziekenhuis. De uitslaggesprekken vinden plaats op de polikliniek Gynaecologische oncologie.  

Bespreking en vaststelling van uw behandelplan 

Als u gynaecologische kanker hebt, doet het zorgteam een behandelvoorstel. Dat voorstel is al besproken met zorgverleners van andere specialismen, zoals een internist-oncoloog en een radiotherapeut. De gesprekken over uw behandelvoorstel vinden ook plaats op de polikliniek. Het plan wordt vastgesteld in overleg met u. 

Controle 

Als u bent behandeld voor gynaecologische kanker, blijft u een aantal jaren onder controle. De controle-afspraken zijn ook op de polikliniek Gynaecologische oncologie.

Hebt u vragen?

Wilt u een afspraak maken? Hebt u vragen over uw afspraak of behandeling? Dan kunt u bellen met de polikliniek Gynaecologische oncologie. 

Patiënten die voor het eerst een afspraak willen maken hebben een verwijzing nodig van hun huisarts of van een specialist. 

Bent u als patiënt bij ons onder behandeling of controle? Dan kunt u vragen (ook) stellen via het e-consult van uw patiëntenportaal. 

Postadres UMC Utrecht
Polikliniek Gynaecologische oncologie
Huispostnummer C 05.203
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

T 088 75 694 42

De afdeling is bereikbaar van 08:15 - 12:00 u en van 13:30 - 16:00 u

Route

  • u komt locatie AZU van het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1 
  • volg route C tot liftplein 
  • neem de trap of lift naar de vijfde verdieping
  •  uit de lift linksaf 
  • de polikliniek voortplanting en gynaecologie heeft receptienummer 27 

Wachttijden

De toegangstijd tot de poli Gynaecologische oncologie is gemiddeld 5 werkdagen: de poli is meestal op dinsdag.

Onze zorgverleners

Op de polikliniek Gynaecologische oncologie werken verschillende medewerkers, zoals medisch specialisten, arts-assistenten, co-assistenten, verpleegkundigen, doktersassistenten, onderzoekers, echoscopisten, analisten en maatschappelijk  werkenden. Informatie vindt u hiernaast; u kunt de zorgverleners aanklikken voor meer informatie. Behalve de zorgverleners van de afdeling Gynaecologie kunnen er meer mensen betrokken zijn bij de zorg die u krijgt. Aan de diagnose en de behandeling wordt ook meegewerkt door zorgverleners van andere afdelingen, met andere specialismen. Voorbeelden zijn: een radioloog, een patholoog, een internist-oncoloog of een radiotherapeut.

Meer informatie

Ziektebeelden

De afdeling Gynaecologische oncologie behandelt vrouwen met verschillende ziektebeelden. De meest voorkomende zijn:  

 >  baarmoederkanker 

Onderzoeken

Er kunnen verschilende onderzoeken gedaan worden om erachter te komen of u kanker hebt. Of, als al bekend is dat u kanker hebt: om te onderzoeken in welk stadium de ziekte is. De meest voorkomende onderzoeken zijn: 

>  urine-onderzoek 

CT-scan 

>  PET-CT-scan 

Andere poli's

Als u gynaecologische kanker hebt, kunt u met verschillende afdelingen en poliklinieken te maken krijgen: 

Voortplantingsgeneeskunde (als er ook vraagstukken rond behoud van vruchtbaarheid spelen) 

Radiologie (voor onderzoeken) 

Medische oncologie (voor chemotherapie) 

Radiotherapie (voor bestraling)

Verpleegafdeling

Als u wordt opgenomen in verband met gynaecologische kanker, is dat op: