Terug

Infectiepreventie

Het team infectiepreventie is er om patiënten, bezoekers  en medewerkers van het UMC Utrecht op het gebied van infectiepreventie te informeren, adviseren, ondersteunen en eventueel te behandelen.

Het team infectiepreventie heeft veel expertise op het gebied van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), die ongevoelig zijn voor antibiotica. Een voorbeeld daarvan is de MRSA-bacterie.

Het team infectiepreventie bestaat uit deskundigen infectiepreventie (waarvan enkele in opleiding), een deskundige steriele medische hulpmiddelen, drie artsen-microbioloog, een internist-infectioloog en diverse ondersteuners.

Als bij ziekenhuisopname blijkt dat u drager bent van een BRMO of hier kans op loopt,  wordt uw situatie in ons team besproken. Uit dit overleg komen adviezen voor uw behandelend arts. Deze adviezen gaan over het te voeren beleid. Hierbij wordt uw persoonlijke en medische situatie meegewogen.

Folders voor patiënten, familieleden en medewerkers

Als voor of tijdens een ziekenhuisopname blijkt dat u een BRMO bij u draagt, zal de arts of verpleegkundige u daarover informeren. De kans bestaat dat u dan apart wordt verpleegd op een eenpersoonskamer. Dit heet verpleging in isolatie. Voor u en uw bezoek gelden dan bijzondere regels. Hierover kunt u meer lezen in de folders. Ook vindt u in deze folders informatie over het onderzoek naar en vaststellen van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Contact

Voor patiënten

Hebt u een afspraak? U wordt dan gezien door de internist-infectioloog op de polikliniek infectieziekten

Een afspraak maken of verzetten?
Neem dan contact op met het secretariaat van de polikliniek infectieziekten.
De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van
08.00 - 17.00 uur
Tel 088 75 56307

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek infectieziekten, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Hebt u vragen over infectiepreventie of BRMO? U kunt dan een e-mail sturen naar polikliniek-infectiepreventie@umcutrecht.nl.
U krijgt binnen 3 werkdagen antwoord.

Voor medewerkers en professionals 

Het team infectiepreventie van het UMC Utrecht is bereikbaar via telefoonnummer  088 75 715 12

Uw patiënt doorverwijzen

Bent u huisarts of specialist en wilt u een patiënt doorverwijzen naar de polikliniek infectieziekten? Kijk dan hier

Route

De route naar de polikliniek infectieziekten is:

Meer informatie

Meer informatie over MRSA is te vinden op de website van het RIVM