Terug

Mammapoli

Op de mammapoli worden patiënten onderzocht bij wie aanwijzingen zijn gevonden voor borstkanker. Bijna altijd vrouwen, soms ook mannen. Er kan meestal binnen een dag een diagnose worden gesteld. U kunt ook op de Mammapoli terecht voor een second opinion.

Wat kunt u van ons verwachten

 • Binnen 2 werkdagen een afspraak
 • Sneldiagnostiek: aan het eind van de dag de uitslag en eventueel behandelplan
 • Nieuwste behandelmethoden en –apparatuur
 • Expertise van topspecialisten  

Sneldiagnostiek: snel duidelijkheid

U kunt in het ziekenhuis terecht binnen 2 werkdagen nadat uw arts u naar ons verwezen heeft. De Mammapoli werkt met Sneldiagnostiek: op één dag doen we alle noodzakelijke onderzoeken.

Een verwijzing naar een specialist omdat er misschien sprake is van kanker: de schrik van je leven. Patiënten willen zo snel mogelijk antwoord op de vraag ‘heb ik kanker of niet’. In 80 – 90 % van de gevallen lukt het om op dezelfde dag een diagnose te hebben. Soms zijn speciale technieken nodig om een goede diagnose te kunnen stellen. Kwaliteit is nog belangrijker dan snelheid, dus dan duurt het een paar dagen voordat u zekerheid hebt.

Samenwerking met Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven

Het UMC Utrecht Cancer Center en het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) werken al geruime tijd samen, onder meer op het gebied van pathologie, radiotherapie en erfelijkheidsonderzoek in families van AMZ-patiënten. Sinds maart 2018 verichten chirurgen van het UMC Utrecht ook operaties op de locatie AMZ in Bilthoven.  Daardoor hoeven patiënten minder lang op hun operatie te wachten.

De behandeling van borstkanker in het UMC Utrecht

Zorg op maat

Bezoek aan de polikliniek

Thuis

U hebt van uw verwijzend arts al een vragenlijst meegekregen, of een link naar een online vragenlijst. Die vult u vooraf thuis in.

Eerste afspraak op de Mammapoli

U voert eerst een gesprek met een verpleegkundig specialist of chirurg. De vragenlijst die u thuis hebt ingevuld wordt doorgenomen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek van uw borsten en de lymfeklieren in de oksels en bij het sleutelbeen. Vervolgens leggen we u uit wat u verder die dag kunt verwachten.

Sheila's ervaringen op mammapoli

Patiëntverhaal Sheila

Sheila: "Toen ik hoorde dat ik borstkanker had,...

Bezoek aan de radioloog

Het volgende onderdeel is een bezoek aan de radioloog. De radiologisch laborant maakt een mammografie, een röntgenfoto van de borsten. Dat gebeurt op de afdeling radiologie, en duurt ongeveer 15 minuten. De laborant maakt van beide borsten twee foto’s. Eén in de breedte en één in de lengte.

De laborant moet proberen zoveel mogelijk klierweefsel in beeld te krijgen. Om de borst goed te kunnen afbeelden is het nodig om hem samen te drukken tussen platen. Dat is pijnlijk.

Vaak volgt ook een echografie. Soms is de diagnose dan al duidelijk en zonder twijfel te stellen; bijvoorbeeld als u een cyste hebt. Dan is verder onderzoek niet nodig.

Als er nog niet voldoende duidelijkheid is, volgt een biopsie. Er wordt dan een klein stukje weefsel verwijderd, dat naar het laboratorium gaat voor onderzoek.

Gesprek met de verpleegkundig specialist

Na het bezoek aan de radioloog keert u terug bij de verpleegkundig specialist om zo nodig extra uitleg te krijgen.

Laboratoriumonderzoek

Als er een biopt is afgenomen wordt het weefsel supersnel onderzocht op de afdeling pathologie. Dat is laboratoriumonderzoek; u hoeft daar niet persoonlijk bij te zijn. Nog diezelfde dag kan de uitslag er zijn. Tussen 11.00 en 16.00 vindt de bewerking en beoordeling bij de patholoog plaats.

Multidisciplinair overleg

Om 16.00 uur wordt in een multidisciplinair overleg de uitslag besproken en een advies voor behandeling vastgelegd. Alle experts die zich bezighouden met borstkankerzorg zijn hierbij aanwezig. Soms het al duidelijk dat u borstkanker hebt, maar moeten er nog extra onderzoeken worden gedaan om een goed behandelplan op te stellen. Denk bijvoorbeeld aan een MRI.

Uitslaggesprek

Tussen 16.30 en 17.30 uur komt u terug op de polikliniek. U bespreekt de definitieve uitslag met de verpleegkundig specialist of chirurg. Als er kanker is gevonden wordt ook het voorlopige behandelplan met u besproken.

Wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker in het UMC Utrecht

Het UMC Utrecht Cancer Center is een universitair centrum. Er wordt in ons ziekenhuis dus veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. We vergroten daarmee onze kennis van kanker, en van de behandelingen die het beste resultaat geven.

Er zijn verschillende wetenschappelijke studies waaraan patiënten met borstkanker meedoen. Of u kunt meedoen aan een studie bepaalt uw arts. Of u wilt meedoen bepaalt u zelf; deelname is nooit verplicht.

Verpleegafdeling

Ziektebeeld

Behandeling

Route

Onze zorgverleners

Doktersassistenten aan de balie mammapoli

 • Mevr. H.E. Jansen (Hannah)
 • Mevr. M. Buur (Maran)
 • Mevr. N. Visser – Oosterom (Nelie)

verpleegkundig specialisten

 • Mevr. C.J. Kempees (Tineke)
 • Mevr. E.E.B. van Oers-Hazelzet (Esther)
 • Mevr, M.C. Voskuilen (Mélanie) - in opleiding

Mammacare verpleegkundigen

 • Mevr. Y.W. Taffijn (Yvonne)

Specialisten

 • Dhr. A. J. Witkamp; chirurg
 • Mevr C.C. van der Pol; chirurg
 • Dhr. R.M. Pijnappel, radioloog
 • Mevr. M.A. Fernandez Gallardo, radioloog
 • Dhr. W.B. Veldhuis, radioloog
 • Dhr. P.J. van Diest, patholoog
 • Dhr. S.M. Willems, patholoog
 • Mevr. E. van der Wall, internist-oncoloog
 • Dhr. A. de Graeff, internist-oncoloog
 • Mevr. R.M. Bijlsma – van Leeuwen, internist-oncoloog
 • Mevr. H.J.G. van den Bongard, bestralingsarts (radiotherapeut)
 • Mevr. I.E. van Dam, bestralingsarts (radiotherapeut)
 • Mevr. M.G.E. Ausems, klinisch geneticus
 • Mevr. Y. Jonasse, plastisch chirurg
 • Dhr. P.P.A. Schellekens, plastisch chirurg
 • Dhr. J.J.C. Verhoeff, radiotherapeut
 • Mevr. A.M.E. Bos, gynaecoloog, fertiliteit
 • Dhr. R.P. Zweemer, oncologisch gynaecoloog
 • Mevr. M.G.G. Hobbelink, nucleair geneeskundige
 • Mevr. H.M. Verkooijen, klinisch epidemioloog

Tips voor het gesprek

Vrouw leest tijdschrift in de wachtruimte

Een afspraak op de polikliniek voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw afspraak op de polik...

Tips voor het gesprek op de polikliniek

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorb...

Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt...

Meer informatie

U kunt de polikliniek bereiken op:

088 75 569 01

Second opinion

Voor een second opinion kunt u bellen naar:

088 75 569 01

Postadres

UMC Utrecht, Mammapoli

Huispostnummer L 01.629

Postbus 85500

3508 GA Utrecht