English translation for this page is not available

Vorige

Pijnbehandeling

Patiënten met chronische pijn en pijn bij kanker (oncologische pijn) kunnen door huisarts of specialist worden verwezen naar de polikliniek voor Pijnbehandeling. Meer informatie over deze polikliniek leest u hieronder.

Voorlichtingsfilm Chronische pijn

Chronische pijn:

Een specialist of huisarts verwijst patiënten naar onze polikliniek vanwege chronische pijn waarbij de oorzaak van de pijn niet te behandelen of onbekend is. Ook kunnen patiënten bij ons terecht voor een “second opinion” bij moeilijk te behandelen pijnproblemen. Er zijn verschillende manieren waarop we de pijn kunnen proberen te verminderen, zoals pijnstillende medicijnen, lokale behandelingen en injecties of zenuwblokkades.

Multidisciplinaire behandeling:

U wordt meestal als eerste gezien en behandeld door de anesthesioloog-pijnspecialist. De ervaring leert echter dat hoe langer pijn bestaat, hoe groter de gevolgen ervan kunnen zijn. Een goede behandeling van pijn gaat dus verder dan alleen de behandeling van het symptoom; er moet ook rekening gehouden worden met de psychische en sociale gevolgen van pijn. Omdat er dus op meerdere gebieden factoren aanwezig kunnen zijn die de ernst van pijn bepalen, zijn er soms   meerdere specialisten betrokken bij uw behandeling. Denk bijv. aan een anesthesioloog, psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker. Dit noemen we de multidisciplinaire behandeling van pijn. Wekelijks zijn er besprekingen met alle betrokkenen uit het team om gezamenlijk tot een behandelplan te komen. Zo nodig overleggen we hierbij ook  met andere specialisten zoals de orthopeed, chirurg, neurochirurg of revalidatiearts. Uw pijnspecialist brengt u op de hoogte van het behandelplan. Soms adviseren wij u een behandeling door uw eigen huisarts of door een fysiotherapeut in uw eigen woonplaats. Ook kunt u in sommige gevallen horen dat er geen behandeling mogelijk is.

Aangezichtspijn:

Naast de reguliere teambesprekingen is er regelmatig een speciaal aangezichtspijn-spreekuur. Hierbij wordt de patiënt op dezelfde dag door verschillende specialisten (zoals anesthesioloog, neuroloog, KNO arts, gnatholoog) gezien om zo tot een individueel behandelplan te komen.

Pijn bij kanker (oncologische pijn):

De pijnspecialisten van het UMC Utrecht hebben veel ervaring op het gebied van oncologische pijnbehandeling. Alle (invasieve) pijnbehandelingstechnieken toepasbaar bij pijn bij kanker kunnen door ons worden uitgevoerd (zoals plexus coeliacusblokkade, chordotomie en implanteren van intrathecale katheter). We werken nauw samen met de afdeling oncologie en de technische thuiszorg voor bijvoorbeeld de zorg rondom de patiënt met een intrathecale katheter in de thuissituatie. Alle anesthesioloog-pijnspecialisten van onze polikliniek zijn bovendien geschoold in palliatieve zorg.

Meer weten?

Meer weten over pijn, pijnbehandeling en hoe u kunt leren omgaan met pijn? Via onderstaande links bij websites en patiëntenverenigingen kunt u nuttige informatie vinden. Kijk ook eens bij de boekentips!

Voorbereiden op een polikliniekbezoek

Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Lees meer

Ziektebeelden

Op de polikliniek voor pijnbehandeling zien wij patiënten met o.a. de volgende ziektebeelden:

 • Chronische pijn
 • Wervelkolomgebonden pijn (zoals lage rugpijn of nekpijn)
 • Oncologische pijn (pijn bij kanker)
 • Neuropathische pijn (zenuwpijn)
 • Fibromyalgie
 • Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS, voorheen posttraumatische dystrofie)
 • Aangezichtspijn
 • Postherpetische neuralgie (pijn na gordelroos)
 • Myofasciale pijn (pijn in spieren en bindweefsel)

Behandelingen

Er zijn verschillende manieren waarop we kunnen proberen de pijn te verminderen. Voorbeelden van veelgebruikte behandelingen zijn:

 • Het gebruik van pijnstillende medicijnen

Er zijn verschillende soorten pijnstillers die we voor kunnen schrijven voor verschillende soorten pijn. Zo zijn er ontstekingsremmende medicijnen, speciale middelen tegen zenuwpijn of krachtige pijnstillers die via een infuus worden toegediend. Vaak wordt er een combinatie van verschillende medicijnen voorgeschreven.

 • Injecties en zenuwblokkades

Met een plaatselijk verdovingsmiddel kunnen we de voortgeleiding van de pijn naar de hersenen onderbreken. Vaak voegen we r een ontstekingsremmend medicijn aan de injectie toe om zwelling en irritatie te verminderen.

 • Plaatselijke behandelingen

Afhankelijk van de grootte van het pijnlijke gebied zijn er diverse plaatselijke behandelingen mogelijk, bijvoorbeeld met crèmes of pleisters. Ook wordt er vaak gebruik gemaakt van lichte elektrische prikkeling (de transcutane zenuwstimulator, TENS) om de voortgeleiding van de pijn naar de hersenen te veranderen.

Patiëntenfolders

Wat is een epiduroscopie?

Een epiduroscopie is een kijkoperatie in de epidurale ruimte. Deze ruimte zit aan de binnenkant van de wervelkolom en rondom de zenuwwortels van de armen en benen.

Pijnklachten aan het been kunnen veroorzaakt worden door littekenweefsel of verklevingen in deze epidurale ruimte.

Bij de kijkoperatie kunnen we met behulp van een dun slangetje met een camera erin de verklevingen zien en verwijderen. Tevens laten we medicijnen achter op deze plaats.

Deze ingreep vindt plaats onder sedatie. Dat betekent dat u lichte narcose krijgt zodat u niets voelt en niets meemaakt van de ingreep. Na de behandeling blijft u een nacht slapen in het ziekenhuis.

Wie komt in aanmerking?

Patiënten met aanhoudende rugklachten met uitstraling naar één been of beide benen. Vaak is er al eerder een hernia operatie gedaan.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze polikliniek.

Hebt u vragen?

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek Pijnbehandeling, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist

T 088 75 561 63

De polikliniek is bereikbaar van 08.00 - 16.00 uur.

Route

Route naar het UMC Utrecht

Route naar onze polikliniek

 • U komt het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1.
 • Volg route L naar de poliklinieken.
 • Neem de trap of lift naar de tweede verdieping, naar niveau 2.
 • De polikliniek pijnbehandeling is bij receptie 31.
 • Bekijk hier uw virtuele route naar onze polikliniek

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 28-1-2020

Toegangstijd polikliniek Pijnbestrijding / anesthesiologie: 7 dagen

Belangrijk Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Onze zorgverleners

Op de polikliniek voor pijnbehandeling werken we met een multidisciplinair team. U kunt dus met verschillende zorgverleners te maken krijgen. 

Manager

Judith Schonagen

De anesthesioloog-pijnspecialist is gespecialiseerd in de medische behandeling van pijn. Voor meer informatie over de medische behandelmogelijkheden van pijn.

De psychiater is gespecialiseerd in de behandeling van eventuele psychiatrische stoornissen die van invloed zijn op uw pijn of de behandeling daarvan, zoals bijvoorbeeld de behandeling van een pijnversterkende depressie.

De psycholoog praat met u onder andere over de psychosociale aspecten van leven met pijn. De behandeling is gericht op het zodanig leren hanteren van pijn dat die niet langer uw leven beheerst.

De maatschappelijk werker kan eveneens een bijdrage leveren aan de behandeling, bijvoorbeeld in de vorm van bemiddeling bij uw werk, overleg met uitkerende instanties of helpen zoeken naar een andere levensinvulling.

De KNO-arts is gespecialiseerd in pijnklachten in het hoofd-hals-gebied, zowel voor diagnostiek als voor behandelingen (inclusief eventuele operaties).

De pijnverpleegkundige heeft specifieke deskundigheid, kennis en ervaring op het gebied van pijn, bijvoorbeeld rondom een operatie. Ook is zij betrokken bij diverse behandelingen op de pijnpolikliniek.

De verpleegkundig specialist is gespecialiseerd in chronische pijn. Zij is betrokken bij behandelingen op de pijnpolikliniek, heeft eigen spreekuren en kan geconsulteerd worden door andere hulpverleners.

De doktersassistente doet de TENS spreekuren en assisteert de artsen bij het uitvoeren van bepaalde behandelingen op de polikliniek.

Tips voor het gesprek

Om samen met de arts te beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past, kan het helpen de '3 goede vragen' te stellen. Deze vragen zijn:

• Wat zijn mijn mogelijkheden?

• Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?

• Wat betekent dat in mijn situatie?

3 goede vragen aan

Patiëntenervaringen (CQ-index)

CQ-index

In mei 2018 hebben ruim 4.000 patiënten hun ervaringen gedeeld over de zorg op de polikliniek en tijdens opname in het UMC Utrecht. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de zogenoemde > Consumer Quality Index (CQ-index).

Van deze polikliniek vulden 75 patiënten de vragenlijst in.

Ervaringen van patiënten met deze polikliniek (2018)

 • Patiënten waarderen de zorg op deze polikliniek met een 8.5
 • Op de vraag 'Zou u deze polikliniek aanbevelen bij uw vrienden en familie?' antwoordde 67% van de patiënten dit beslist wel te doen en 29% zou dit waarschijnlijk wel doen.

Meer informatie

Verpleegafdelingen

Specialisme

Websites en patiëntenverenigingen

NB: het UMCU heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.

 • http://www.pijnpatientennaar1stem.nl ; samenwerkingsverband pijnpatiënten voor betere pijnzorg, voor alle patiëntenorganisaties die te maken hebben met chronische pijnpatiënten, ongeacht de aandoening.
 • http://www.dutchpainsociety.nl ; een vereniging die zich ten doel heeft gesteld het wetenschappelijk pijnonderzoek en de praktische pijnbestrijding in Nederland te bevorderen en te verbeteren
 • http://www.psychfysio.nl/nieuws/6_04_1.html. Pijneducatie: een kort Nederlandstalig voorlichtingsfilmpje voor patiënten waarin in 6 minuten helder wordt uitgelegd wat chronische pijn is en hoe biologische, psychische en sociale aspecten daarin een rol spelen.
 • www.rijveiligmetmedicijnen.nl. Sommige medicijnen hebben invloed op het reactievermogen. Het is dan strafbaar om aan het verkeer deel te nemen. Overleg met uw arts of u met uw medicijn mag autorijden. 
 • www.begrijpdepijn.nl wil mensen met pijn en medici leren om met pijn om te gaan en ze nieuwe modellen aanreiken waarmee ze kunnen analyseren wat er gebeurt bij iemand die pijn heeft. Website:
 • www.pijn-hoop.nl. Stichting Pijn-Hoop is een organisatie voor mensen met chronische pijn, door mensen met chronische pijn en verder voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp pijn.
 • www.stopdepijn.nl. Deze (gesponsorde) website is speciaal ontwikkeld voor mensen met zenuwpijn (neuropathische pijn) en hun omgeving. U vindt hier onder andere informatie over de verschillende soorten pijn: weefselpijn, zenuwpijn en gemengde pijn (combinatie van weefselpijn en zenuwpijn).
 • www.pijnplatform.nl. Het platform is een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties die zich sterk maakt voor aandacht, begrip en erkenning van kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare behandelingen van pijn.
 • www.fesinfo.nl. De Website van de Fibromyalgie Patiënten Vereniging.  De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van een ieder die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft.
 • www.nvvr.nl. De website van de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten. Deze internet site dient als ontmoetingsplek voor iedereen die - op welke manier dan ook - te maken heeft met rug- en/of nekklachten.
 • www.posttraumatischedystrofie.nl. De patiëntenvereniging voor complex regionaal pijnsyndroom (voorheen posttraumatische dystrofie),  wil meer bekendheid geven aan het ziektebeeld CRPS om herkenning en erkenning te bevorderen.

Meer informatie over pijn bij kanker:

 • www.kanker.nl is een online community voor mensen (patiënten, naasten, nabestaanden) die geraakt worden door kanker. Via de site is ook informatie te vinden over pijn en pijnbehandeling bij kanker.
 • www.agora.nl. Het onafhankelijk en landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg. Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en een beperkte levensverwachting hebben. Agora werkt aan de ontwikkeling van zorg rond het levenseinde door te fungeren als ‘marktplaats’ voor de palliatieve zorg.

Een tweetal websites – met name bedoeld voor medici– met veel informatie rondom kankerzorg en palliatieve en ondersteunende zorg:

 • www.pallialine.nl. Hier vindt u multidisciplinaire richtlijnen voor de palliatieve zorg, met aanbevelingen opgesteld vanuit de meest recente inzichten ten aanzien van diagnostiek en behandeling.
 • www.oncoline.nl. Hier vindt u multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose en behandeling van patiënten met een specifieke tumor én de diagnose en behandeling van een symptoom of gezondheidsklacht die het gevolg is van ziekte en behandeling.

Boekentips

Pijn; een biografie, Sytze vd Zee, ISBN 9789023457640
Sytze van der Zee, zelf in 2005 geconfronteerd met een ernstige aandoening, besloot het fenomeen pijn in al zijn facetten te bestuderen. Hij dook in de geschiedenis van het denken over pijn, onderzocht wat er in het lichaam gebeurt wanneer iemand pijn heeft en woonde operaties bij in pijnpoli’s.

Begrijp de pijn, David Butler en Lorimer Moseley, ISBN 9780987246738
In Begrijp de Pijn wordt in begrijpelijke taal en ondersteund door eigenzinnige illustraties duidelijk gemaakt hoe het brein pijnreacties produceert en hoe de pijnbeleving kan worden beïnvloed door begrip van het fenomeen pijn. Het boek is bedoeld voor zowel professionals als voor pijnpatiënten.

De Pijn de Baas, dr. Frits Winter, ISBN 9789055134113
Het boek De Pijn de Baas helpt u uw eigen therapeut te worden. U kunt de invloed van de pijn terugdringen. U heeft dan kennis nodig over pijn en over de manier waarmee pijn beinvloedbaar is. Het is belangrijk te weten wat u daarvoor moet doen, maar vooral wat u daarvoor moet laten.
Het zal u duidelijk worden waarom anderen u wel kunnen steunen, maar u niet kunnen helpen. Er is maar een persoon die voelt wat u voelt, die de ervaring heeft die u heeft en die uw omstandigheden kent. Om een goed therapieplan te maken heeft u kennis en inzicht nodig in 'pijn'principes. Deze staan in dit boek beschreven.

Omgaan met onverklaarbare lichamelijke klachten, Astrid Blok en Jan Houtveen, ISBN 9789031390021
Dit boek geeft waardevolle informatie voor iedereen die met onverklaarde lichamelijke klachten te maken heeft. Het geeft inzicht in de mogelijke oorzaken van het ontstaan en het blijven voortduren van klachten. Daarnaast is beschreven wat jezelf kunt doen om de gevolgen van de klachten te beperken en het lijden eronder te verminderen. De adviezen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen.