Terug

Preoperatieve screening (Anesthesiologische screening)

De polikliniek anesthesiologie (ook wel preoperatieve screening of POS-poli) is onderdeel van de afdeling anesthesiologie. U heeft een afspraak met polikliniek anesthesiologie voordat u een ingreep onder anesthesie krijgt, zoals een operatie of een pijnlijk onderzoek of behandeling waarbij een vorm van anesthesie (verdoving) nodig is. De screening wordt uitgevoerd door de anesthesioloog (in opleiding) of de preoperatieve screeningmedewerker (hierna genoemd als 'anesthesioloog'). Zij beoordelen of u gezond genoeg bent om de operatie of het onderzoek te ondergaan. 

De afspraak is op de polikliniek of gaat telefonisch. Wij bepalen dit tevoren op basis van de soort ingreep die u krijgt, uw gezondheid en of u eerder in het UMC Utrecht anesthesie heeft gehad.

Uw bezoek aan de polikliniek

Informatie over uw gezondheid

Om een goed beeld te krijgen van uw gezondheid, stellen we een aantal vragen naar aanleiding van uw ingevulde gezondheidsvragenlijst. Daarnaast heeft u een apart gesprek met de apothekersassistent over uw medicijnen.

Gezondheidsvragenlijst

Wij willen uw afspraak goed voorbereiden en uw wachttijd zo kort mogelijk houden. Wij vragen u daarom om vóór uw afspraak de gezondheidsvragenlijst in te vullen. Dit kan vanaf een week voor uw afspraak, via uw patiëntportaal 'Mijn UMC Utrecht'. Als u tijdens een vorige anesthesie de vragenlijst heeft ingevuld, dan mag u hem alsnog opnieuw invullen. Uw gezondheid kan in de tussentijd veranderd zijn. Uw oude antwoorden komen in beeld en u kunt deze aanpassen. Ook kunnen er nieuwe vragen bijgekomen zijn.

Vrouw leest tijdschrift in de wachtruimte

Een afspraak op de polikliniek voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw afspraak op de polik...

Het spreekuur

Tijdens het anesthesiologisch preoperatief spreekuur spreekt u de anesthesioloog (in opleiding), of de preoperatieve screeningmedewerker. Zij beoordelen of u gezond genoeg bent bent om de operatie of de ingreep te ondergaan. Dit gebeurt door een gesprek aan de hand van:

 • de gezondheidsvragenlijst die u hebt ingevuld
 • lichamelijk onderzoek
 • indien nodig verder onderzoek of overleg met andere artsen

De afspraak met de anesthesioloog zelf duurt tussen de 10 en 30 minuten. Als u een afspraak heeft met de apothekersassistente dan duurt dit ook ongeveer 10 minuten. Als u nog extra onderzoeken moet doen, zoals een hartfilmpje dan kost dit ook extra tijd. De totale tijd die u kwijt bent varieert dan ook tussen de 15 en 90 minuten, inclusief wachttijd.

Het gesprek

Tijdens het gesprek doen wij het volgende:Tijdens het gesprek doen wij het volgende:

 • we nemen de ingevulde gezondheidsvragenlijst met u door en stellen extra vragen over uw gezondheid
 • we vragen, indien van toepassing, bij andere behandelaars gegevens van u op
 • we bespreken of er vanwege uw gezondheid extra risico's zijn voor de ingreep of anesthesie
 • u krijgt informatie over welke anesthesie het best bij uw situatie past
 • we bespreken met u welke pijnstilling u krijgt na de operatie
 • Wij nemen uw vragen met u door
 • Aan het einde van het gesprek krijgt u een brief mee waarop de afspraken en plannen staan, die we met u gemaakt hebben. U kunt deze brief ook vinden in uw Portaal

Meer informatie over anesthesie (verdoving of narcose)

Onderzoeken voor de operatie

Lichamelijk onderzoek

Als u op de polikliniek komt doet de anesthesioloog een lichamelijk onderzoek bij u. Dit bestaat uit het meten van uw bloeddruk en het luisteren naar uw hart en longen en het meten van het zuuurstofgehalte en beoordeling van uw mond om te zien of een beademingsbuisje makkelijk geplaatst kan worden. Als bij het lichamelijk onderzoek afwijkende dingen naar voren komen, kan er aanvullend onderzoek nodig zijn.

Aanvullend Onderzoek

Soms is het nodig om een hartfilmpje te maken, bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd of bij bepaalde ziektes of ingrepen. Dit gebeurt niet bij de anesthesie-poli, maar bij een andere polikliniek (balie 7, tweede verdieping). Meestal doen wij dit aanvullende onderzoek vóórdat u naar het preoperatief spreekuur komt. Houdt u er rekening mee dat dit onderzoek u een half uur extra tijd kost.

Bij bepaalde operaties of ziektes moet u tevoren bloedprikken. Soms is het nodig dat u nog naar een andere arts gaat, bijvoorbeeld de longarts of cardioloog. Dit doen we als we in het gesprek met u en het lichamelijk onderzoek aanwijzingen zien voor een ziekte aan hart of longen. Wij willen precies weten wat er aan de hand is, zodat we u veilig anesthesie kunnen geven en kunnen bepalen hoe groot de kans is op complicaties aan hart en longen tijdens en na de ingreep.

De dag van de operatie

Nuchter zijn

Als u een operatie of ingreep krijgt met anesthesie (narcose/verdoving), is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u niet mag eten of drinken. U moet nuchter zijn omdat eten of drinken tijdens de ingreep uit uw maag in de longen terecht kan komen. Met ernstige complicaties tot gevolg. De afdeling MDL/endoscopie heeft eigen nuchter beleid vanwege voorbereiding voor de maag en darmen. U krijgt hierover bericht van de MDL arts. Voor alle andere ingrepen geldt het onderstaande beleid:

 • Zes uur voor de operatie moet u stoppen met eten, drinken van melkproducten en ‘ondoorzichtige vloeistoffen' en/of de sondevoeding moet worden stop gezet. Als u ’s middags geopereerd wordt, mag u tot 6 uur van tevoren een licht ontbijt eten. Dit lichte ontbijt mag alleen bestaan uit een boterham, beschuit, of cracker met zoet beleg, zoals jam of suiker.
 • Tot aan de ingreep mag u heldere vloeibare dranken zoals water, thee (met suiker, geen melk) of aanmaaklimonade blijven drinken. Wij adviseren u dit te blijven drinken, om te zorgen dat u vocht en suikers binnen blijft krijgen, voor een beter herstel na de operatie. U mag ongeveer 1 glas per uur drinken. Sommige patiënten krijgen nog een drankje mee met extra suikers om 2 uur voor de operatie in te nemen, voor een beter herstel.

Aandachtspunten op de operatiedag

Wilt u op de dag van de operatie:

 • Aan de anesthesioloog  melden als er wijzigingen in uw gezondheid of medicijnen zijn geweest sinds uw contact met de polikliniek
 • Het nuchterbeleid volgen
 • Niet roken en geen drugs gebruiken
 • Geen nagellak en make-up gebruiken
 • Sieraden en piercings verwijderen
 • Uw medicijnen innemen of juist stoppen zoals afgesproken op de polikliniek. U krijgt voor vertrek naar de operatiekamer/behandelkamer paracetamol. Soms krijgt u nog een tablet om angst te verminderen. De medicijnen mag u met een glas water innemen
 • Indien u ziek bent in de 2 weken voor de operatie kan het zijn dat de operatie niet door kan gaan, omdat u een grote kans heeft op complicaties. Neemt u altijd contact op bij ernstige verkoudheid, koorts, hoesten, benauwdheid, longontsteking of bronchitis. Als u deze klachten heeft gehad duurt het enkele weken voor uw longen weer goed werken, ook als uw klachten al weer over zijn

Veiligheid en hygiëne

Wij doen er alles aan om verspreiding van bacteriën in ons ziekenhuis te voorkomen.

Wilt u contact met opnemen wanneer u één of meer van de volgende vragen met JA kunt beantwoorden? Het kan namelijk zijn dat u ongemerkt een bacterie bij u draagt en wij voorzorgsmaatregelen moeten nemen.

 • Is bij u een ziekenhuisbacterie aangetoond (zoals MRSA, VRE, Acinetobacter, MRGNS of ESBL)?
 • Bent u de laatste twee maanden opgenomen geweest in een ander Nederlands ziekenhuis én was er op die afdeling een uitbraak met een ziekenhuisbacterie?
 • Bent u de laatste twee maanden in een buitenlands ziekenhuis of buitenlandse zorginstelling geweest voor opname, onderzoek of behandeling?
 • Woont u of werkt u op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleespluimvee?
 • Woont u bij of bent u verzorger van iemand bij wie de MRSA-bacterie is aangetoond?

Lees de folder over ziekenhuisbacteriën

Contact

Wilt u een afspraak maken of hebt u een vraag? 

Heeft u na uw bezoek aan de polikliniek nog vragen? Belt u ons dan. Neemt u ook contact met ons op als u ziek bent (geweest) in de 2 weken voor de operatie of als uw gezondheid achteruitgaat. Neemt u altijd contact op bij ernstige verkoudheid, koorts, hoesten, benauwdheid, longontsteking of bronchitis. Als u deze klachten heeft gehad, duurt het enkele weken voor uw longen weer goed werken, ook als uw klachten al weer over zijn. U heeft dan meer kans op complicaties. Als u ons belt, dan kunnen we met u een plan maken.

Als u anesthesie van ons gehad heeft en u heeft hierover vragen of klachten, dan kunt u ook naar de anesthesie polikliniek bellen.

T. 0887558805 De polikliniek is op maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 16.00 uur.

Route

Route naar onze polikliniek

 • U komt het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1.
 • Volg route L naar de poliklinieken.
 • Neem de trap of lift naar de tweede verdieping, naar niveau 2.
 • Polikliniek preoperatieve screening is bij receptie 30.
 • Bekijk hier uw virtuele route naar onze polikliniek

Wachttijden

U krijgt een afspraak op onze polikliniek. Bij spoed ingrepen kunnen patiënten na het gesprek met de chirurg direct op de polikliniek gezien worden. Houdt u er rekening mee dat u bij een spoedverwijzing te maken kunt krijgen met een langere wachttijd.

Wij beoordelen te voren of uw afspraak telefonisch kan plaatsvinden. Dit hangt af van de ingreep waarvoor u komt, uw gezondheid en of u (kortgeleden) eerder in het UMC Utrecht anesthesie heeft ondergaan.

De datum van de operatie of opname krijgt u te horen via een brief van het opnamebureau. De polikliniek anesthesiologie (preoperatieve screening) heeft hier geen invloed op.

Opgenomen patiënten

Het kan zijn dat u al opgenomen bent in het UMC Utrecht vanwege uw aandoening/ziekte en tijdens deze opname een ingreep onder anesthesie krijgt. Ook dan krijgt u een afspraak op de polikliniek preoperatieve screening als u geopereerd wordt. Als u met een rolstoel vervoerd kunt worden, brengt een verpleegkundige u naar de polikliniek brengen. Als u niet kunt zitten, dan komt de anesthesioloog bij u langs op de afdeling.

Als u opgenomen bent, informeert uw behandelend arts u over de datum van de operatie.

Onze zorgverleners

Op de polikliniek anesthesiologie (preoperatieve screening) zijn verschillende medewerkers werkzaam:

 • anesthesiologen
 • anesthesiologen in opleiding (arts-assistenten)
 • coassistenten
 • medewerkers preoperatieve screening (POS-medewerkers)
 • doktersassistenten
 • secretaresses
 • Medisch Manager: drs. M. Marsman
 • Locatiemanager: Judith Schonagen

Elke dag werken er andere anesthesiologen (in opleiding) op de poli. De anesthesioloog die u op de polikliniek spreekt is daardoor meestal niet degene die u op de dag van de ingreep ziet. Al uw gegevens worden digitaal vastgelegd, zodat de anesthesioloog op de dag van de ingreep alle informatie over u heeft.

Tips voor het gesprek

Om samen met de arts te beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past, kan het helpen de '3 goede vragen' te stellen. Deze vragen zijn:

• Wat zijn mijn mogelijkheden?

• Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?

• Wat betekent dat in mijn situatie?

3 goede vragen aan