Terug

Urologie

Patiënten met ziekten en aandoeningen aan de urinewegen of de mannelijke geslachtsorganen kunnen voor diagnose, zorg en behandeling terecht op de polikliniek urologie.

Multidisciplinair spreekuur oncologische urologie

De oncologische urologie is gestart met een multidisciplinair spreekuur. De patiënt heeft op dit  spreekuur achtereenvolgend een gesprek met voor hem of haar relevante medisch specialisten: de chirurg, radiotherapeut en internist-oncoloog. De patiënt sluit het spreekuur altijd af bij de verpleegkundig specialist. Het multidisciplinair spreekuur wordt ondersteund door toegewijde doktersassistentes en verpleegkundigen.  Na ruim een uur gaat de patiënt breed geïnformeerd naar huis.

Het multidisciplinaire spreekuur is vooral van belang voor patiënten om een goede afweging te maken over hun behandeling. Om tot een juiste behandelkeuze te kunnen komen moeten zij de inzichten en informatie van meerdere disciplines aangereikt krijgen en bespreken. Voorheen gebeurde dit tijdens verschillende losse afspraken, verspreid over een paar weken. Het spreekuur staat open voor patiënten met elke soort urologische kwaadaardige tumor. Niet alleen patiënten  met een nieuw gediagnosticeerde tumor, maar ook patiënten die tijdens hun controle een  nieuwe behandelkeuze moeten maken zijn welkom op dit spreekuur. Het initiatief voor een afspraak op het multidisciplinaire spreekuur gaat uit van de afdeling; patiënten die tot de doelgroep behoren ontvangen een uitnodiging van de polikliniek urologie.

Op de foto: behandelteam oncologische urologie

Hebt u vragen?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek urologie. Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek urologie, hebt u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

T 088 75 569 05

De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 12.00 en tussen 13.30 - 16.00 uur.

Route

Wachttijden

Vanwege Covid-19 kan de toegangstijd voor een eerste afspraak op onze polikliniek oplopen. We beoordelen alle verwijzingen en nodigen u uit voor een eerste afspraak op basis van medische urgentie. Wij hopen op uw begrip.