Terug

Cardiologie

Het specialisme cardiologie houdt zich bezig met de diagnose en behandeling van hartziekten. Daarnaast wordt er bij het specialisme cardiologie wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Het specialisme cardiologie

Het specialisme cardiologie biedt excellente specialistische zorg, vooral op de volgende gebieden:

Omschrijving team

Naast de nieuwste behandelmethodes tegen aandoeningen van het hart, bieden wij u de beste zorg door een intensieve teamaanpak: u hebt in plaats van één arts een volledig team van betrokken specialisten (artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, onderzoekers en maatschappelijk werkers). Wij bespreken patiënten regelmatig in teamverband en kunnen op deze manier meer zorg en aandacht aan de patiënten geven. U hebt vaak en intensief contact met uw eigen behandelaar. Doordat meer zorgverleners voor u beschikbaar zijn, kunt u snel terecht en is er meer flexibiliteit bij het maken van een afspraak.

Naast de cardiologen maken de volgende medewerkers deel uit van het team:

  • artsen in opleiding tot cardioloog;
  • arts-onderzoekers;
  • laboranten;
  • maatschappelijk werkers;
  • secretaresses;
  • verpleegkundigen;
  • verpleegkundig specialisten;
  • technici.

Meer over het specialisme cardiologie

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling cardiologie voert veel wetenschappelijk onderzoek uit. Sommige onderzoeken maken deel uit van grote internationale studies, andere zijn kleinschalig en beperkt tot een enkele afdeling of patiëntencategorie.

Als u patiënt bij ons bent, vragen wij u misschien om ook mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.

Door deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, komen we steeds meer te weten over de verschillende ziektebeelden en wordt het mogelijk deze beter te behandelen in de toekomst.

Opleiding en onderwijs

De afdeling cardiologie levert een bijdrage aan de opleiding van studenten. Coassistenten lopen stage op de afdeling.

Ook leidt de afdeling toekomstige cardiologen op. Cardiologen uit binnen- en buitenland komen voor verdere scholing naar onze afdeling.

Daarnaast zijn er stageplaatsen voor (specialistische) verpleegkundigen.

Bij- en nascholing van medewerkers heeft een hoge prioriteit.

Hart- en vaatcentrum

Het UMC Utrecht is hét Hart- en vaatcentrum van midden-Nederland. Het ziekenhuis behandelt hart- en vaatpatiënten uit Utrecht en omstreken die zijn doorgestuurd door de huisarts (tweedelijnszorg), maar behandelt daarnaast patiënten uit heel Nederland met een complexe hart- of vaataandoening (derdelijnszorg). Ook is het UMC Utrecht voor een aantal behandelingen een internationaal referentiecentrum (vierdelijnszorg)

Vragen?

Verwijzers

Bent u verwijzer? Maak dan gebruik van de telefoonnummers op de verwijzerspagina.

Medisch inhoudelijk (als patiënt)

Hebt u als patiënt vragen over het specialisme cardiologie dan kunt u contact opnemen met de polikliniek cardiologie:

Verpleegafdeling

Polikliniek