Terug

Depressie

Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis, gekenmerkt door een verlaagde, sombere stemming en plezierverlies. Als de depressie ernstig is, kunnen psychoses voorkomen, vaak met wanen over armoede, schuld of dood. We spreken dan van een psychotische depressie.

Mijn patiënt doorverwijzen

Symptomen Depressie uitklapper, klik om te openen

Bij een depressie kunnen de volgende symptomen optreden:

  • Hallucinaties: waarnemingen zonder een externe prikkel. Iemand die een hallucinatie heeft, denkt iets te horen, zien, ruiken, proeven of voelen dat er niet is.
  • Wanen: ideeën of overtuigingen die niet kloppen. De persoon houdt sterk vast aan deze ideeën en is vaak niet gevoelig voor logische tegenwerpingen
  • Desorganisatie: een onvermogen om orde aan te brengen. Dat kan zich voordoen op het terrein van denken, handelen of emoties.

Depressie en het UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen

Wat is depressie?

Een ernstige depressie valt onder de psychotische stoornissen. We spreken dan van een psychotische depressie. Een psychose is een toestand waarbij iemand zijn grip op de realiteit kwijt is. Hij ziet of hoort soms dingen die er niet zijn (hallucinaties) en is overtuigd van bepaalde ideeën die niet kloppen (wanen). Soms maken mensen tijdens een psychose een verwarde indruk. Een psychose is meestal beangstigend. Het is een ernstig ziektebeeld dat gespecialiseerde zorg nodig heeft. Over het algemeen is een psychose goed te behandelen met medicijnen, goede voorlichting en soms psychotherapie.

Onderzoek en diagnose uitklapper, klik om te openen

Door psychiatrisch onderzoek bekijken we of er sprake is van een psychotische stoornis. Indien nodig doen we aanvullend onderzoek. Er zijn poliklinische en (dag)klinische onderzoeksmethoden beschikbaar:

Lichamelijk onderzoek

Bij alle patiënten die verwezen worden, doen we een lichamelijk onderzoek. Vaak is er bij psychiatrische klachten ook sprake van lichamelijke klachten. We kijken onder anderen naar de lichamelijke belastbaarheid en het functioneren van het lichaam.

Psychiatrisch onderzoek

De psychiater kijkt wat mogelijke oorzaken zijn van de problemen en maakt een inschatting van de ernst.

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek gebeurt voornamelijk bij de jongere patiënten. Het psychologisch onderzoek is verdeeld over twee dagen waarin we uw IQ meten en uw persoonlijkheid in kaart brengen.

Gezinsdiagnostiek

Psychotische stoornissen en gerelateerde problemen maken een diepe indruk op familie en omgeving. Wanneer er sprake is van een verstoorde relatie geven wij uw familie handvatten om met de problemen om te gaan.

Behandeling Depressie uitklapper, klik om te openen

Behandelplan

In een behandelplan leggen wij samen met de patiënt vast aan welke doelen we nastreven en welke middelen we daarbij inzetten. Onze poliklinische behandeling bestaat in ieder geval uit een aantal gesprekken. In deze gesprekken leggen we de ziekte uit (psycho-educatie).

Behandelingen

De soorten behandelingen die we toepassen bij depressie zijn:

  • Gezins- en relatiegesprekken

Tijdens de intake en in het vervolgtraject spreken we ook met uw naaste betrokkenen. Onze sociaal psychiatrisch verpleegkundige voert de vervolggesprekken.

  • Behandeling met medicijnen

Afhankelijk van welke klachten op de voorgrond staan, kunt u behandeld worden met medicijnen, zoals antidepressiva, een stemmingsstabilisator, antipsychotica, of een combinatie hiervan.

  • Psycho-educatie

Tijdens de behandeling is er uitgebreid aandacht voor psycho-educatie. Dit is een goede, gestructureerde uitleg over de betrokken aandoening en de behandeling daarvan. Er bestaat ook een module psycho-educatie bij depressie.

  • Psychotherapie (gesprekstherapie)

Op de stemmenpoli leren wij onze patiënten door psychotherapeutische behandeling om te gaan met de stemmen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van cognitieve gedragstherapie.

  • ECT (electroconvulsietherapie)

ECT is een behandelmethode voor stemmingsstoornissen. We passen het vooral toe bij depressie.

  • Zorgprogramma Lijf & Leven

Het zorgprogramma Lijf & Leven is gericht op patiënten die zowel een psychiatrische als een lichamelijke aandoeningen hebben.

  • Zorgprogramma Stress & Trauma

Het zorgprogramma Stress & Trauma is gericht op patiënten met therapieresistente bipolaire depressie door onderliggende trauma. 

Behandelresistente depressie

Als meerdere behandelingen niet helpen spreken we van een behandelresistente depressie: een depressie die (nog) niet reageert op een of meerdere behandelingen. In zo’n geval voeren we een andere behandeling uit, die we nog niet hebben geprobeerd.

Wetenschappelijk onderzoek uitklapper, klik om te openen

De veiligheid en werkzaamheid van psilocybine

Hard